Aktualności

Budowa Centrum Medycznego w Chojnowie
„Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt najważniejszej chojnowskiej inwestycji wynosi: 5.227.856,68 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4.561.596,83 zł. Przychodnia ma pełnić funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej. W obiekcie będzie pięć poradni funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo – ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt medyczny, w tym: wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski (RTG) do wykonania zdjęć kostno – płucnych wyposażony m.in. w płaski detektor cyfrowy DR wraz z wyposażeniem, aparat USG oraz stoły zabiegowe dla poradni chirurgicznej i ortopedyczno – urazowej. Celem projektu jest rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej wpływającej na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej dla regionu Chojnowa.
data publikacji: 2019-01-28 10:57
 
Sekcja Tańca Towarzyskiego w Chojnowie
Sekcja Tańca Towarzyskiego w Chojnowie zaprasza na zajęcia z tańca towarzyskiego i salsy. Kurs odbywa się w każdy poniedziałek w Domu Schrama w godzinach: 17:00 - 18:30 - salsa, 18:30 - 20:00 - taniec towarzyski Numer kontaktowy: 602 151 135
data publikacji: 2019-01-28 09:58
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej
Trwa nabór na II turnus szkolenia Termin powołania: Maj 2019 Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety). Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: • niekarana za przestępstwa umyślne, • posiadająca obywatelstwo polskie, • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, • posiadająca co najmniej 18 lat • posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie wraz z dokumentami: • świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną ( np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp. ) Czas trwania służby przygotowawczej - do czterech miesięcy – dla kandydatów na szeregowych. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE ul. Wojska Polskiego 58 67-200 Głogów  261 678 182, 261 678 156 e-mail: wkuglogow.wr@ron.mil.pl www.glogow.wku.wp.mil.pl
data publikacji: 2019-01-28 09:43
 
Mali żołnierze dla Babci i Dziadka
Grupa „Krasnali” z Przedszkola Miejskiego nr 3 z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowała iście wojskowy spektakl! Były piosenki żołnierskie, defilada i całe mnóstwo pięknych wierszyków i podziękowań. Przedstawienie wykreowały wychowawczynie grupy: p. Renata Frymus i p. Józefa Letkiewicz, będąca jednocześnie pomysłodawczynią wojskowej scenerii. Grupa realizuje projekt „Od rycerza do żołnierza”, stąd przewodni temat obchodów Dnia Babci i Dziadka. Mali wykonawcy zaśpiewali kilka piosenek, których wątki dotyczyły bohaterów spotkania i wojaczki. Zaproszeni goście byli oczarowani przygotowaną aranżacją i występami swoich kochanych wnucząt. Po pięknej prezentacji przedszkolaki wręczyły swoim Babciom i Dziadkom prezenty. Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta i gratulujemy cudownych wnucząt!
data publikacji: 2019-01-24 13:57
 
Osobowość Roku 2018
Rozpoczął się plebiscyt „Gazety Wrocławskiej”, którego głosy zdecydują o przyznaniu prestiżowych tytułów OSOBOWOŚĆ ROKU 2018. Nominowani kandydaci zgłoszeni są w czterech kategoriach: - Kultura - Działalność społeczna i charytatywna - Samorządność i społeczność lokalna - Biznes Wśród nominowanych z powiatu legnickiego znaleźli się: Jerzy Janus (Kultura), Mariola Pyrz (Działalność społeczna i charytatywna), Magdalena Fichtel (Działalność społeczna i charytatywna), Jan Serkies (Samorządność i społeczność lokalna), Bartłomiej Giersok (Biznes), Daniel Janusz (Biznes). Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się w piątek, 18 stycznia i będzie trwać do środy, 13 lutego 2019 r. do godz. 21.00 . Czytaj więcej: https://gazetawroclawska.pl/kto-zasluguje-na-tytul-osobowosc-roku-2018-ruszylo-glosowanie-nadal-mozesz-zglosic-swoja-nominacje/ar/13766189#plebiscyty
data publikacji: 2019-01-22 08:56
 
<< nowsze | 91  | 92  | 93  | 94  | 95 | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie