Aktualności

Zaproszenie na kręgielnię
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do korzystania z kręgielni, która oferuje dwa profesjonalne tory do gry. Na każdym z nich może jednorazowo grać do 8 osób. Mogą z niej korzystać osoby które ukończyły 18 lat posiadające Kartę Klubową MOKSiR, osoby, które ukończyły 15 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego - po wyrobieniu Karty Klubowej MOKSiR, osoby, które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów posiadających Kartę Klubową. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna na 8 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni MOKSiR. Kręgielnia jest czynna od wtorku do soboty w godzinach od 15:00 do 21:00. Rezerwacji toru można dokonywać do godz. 15.30 w sekretariacie MOKSiR, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8188621 podając imię, nazwisko i numer karty. Osoby zainteresowane zobowiązane są stawić się w Recepcji 15 min przed rozpoczęciem gry, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Aby wyrobić Kartę Klubową należy udać się do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji; ul. Małachowskiego 7 z dowodem osobistym. Rejestracja trwa kilka minut, a karta jest bezpłatna. Zapraszamy!
data publikacji: 2019-01-03 14:34
 
Inwestycyjny przegląd Chojnowa w 2018 roku
W 2018 roku zrealizowano w mieście Chojnów wiele inwestycji i przedsięwzięć, które wpływają na rozwój i jakość życia mieszkańców. Największym projektem jest w dalszym ciągu realizowana „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z końcem sierpnia zakończyły się „Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie”. Środki na ten cel Gmina Miejska Chojnów pozyskała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrążenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW (Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014 – 2020. Zakończone zostały prace nad budową kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ul. Matejki. 20 grudnia 2018 roku kładka otrzymała zgodę na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zrealizowano projekty związane z przebudową jezdni i chodników na ulicach: Małachowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego i Witosa. Przebudowano chodniki przy ulicach: Paderewskiego, Kilińskiego, Solskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Bolesławieckiej. Sfinalizowano inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w postaci pożyczki i dotacji. Na ulicy Solskiego została położona nowa nawierzchnia ulicy, nowe oświetlenie zamontowano na ulicach: Drzymały, Chopina, Legnickiej, oraz przy garażach przy ul. Kościuszki. Przeprowadzono modernizację ul. Samorządowej w zakresie wymiany z dostawą nowych latarni oświetlenia drogowego. Wymieniona została stolarka okienna w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonano remonty dachów: Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego na Cmentarzu Komunalnym oraz grobowca rodziny Pospiszyl. W Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie została przeprowadzona gruntowna przebudowa kuchni wraz ze stołówką. Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 został zamontowany nowy plac zabaw. Zrealizowano projekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą: Otwarta Strefa Aktywności „OSA”. W skład obiektu wchodzą: - siłownia plenerowa, strefa relaksu (4 ławki, stolik do gier, zagospodarowanie zieleni), plac zabaw o charakterze sprawnościowym, ogrodzenie terenu. Projekt dofinansowany został ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakończono budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej. Ponadto w fazie intensywnych zmian jest zabytkowy chojnowski dworzec. Modernizację realizuje PKP S.A. Trwa przebudowa mostu nad rzeką Skorą, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, inwestorem prac jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
data publikacji: 2019-01-03 12:11
 
Przed nami styczeń 2019
*5 stycznia – koncert kolęd góralskiej kapeli Antoniego Gluzy oraz chojnowskiego chóru „Allegro”, godz. 17:00, MOKSiR *6 stycznia - III Chojnowski Orszak Trzech Króli, rozpoczęcie godz. 10:00 w „małym” i „dużym” kościele. *13 stycznia – koncert kolęd chojnowskiego chóru SKORANTA pod batutą Piotra Koziara, godz. 16:30, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła *13 stycznia – 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, MOKSiR cdn. …
data publikacji: 2019-01-02 14:47
 
Koncert Kolęd chóru SKORANTA
Tradycyjnie w okresie śpiewania kolęd, chojnowski chór SKORANTA pod batutą Piotra Koziara przygotował dla mieszkańców repertuar pieśni Bożonarodzeniowych. Na koncert zatytułowany „Cicha Noc, Święta noc” zaprasza Burmistrz Miasta Chojnowa. Kolędy i pastorałki zabrzmią 13 stycznia o godz. 16:30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszamy!
data publikacji: 2019-01-02 09:12
 
Kulturalny bilans Chojnowa
Promocja miasta Chojnowa zrobiła bilans wydarzeń w 2018 roku. Odbyło się ponad 150 różnych uroczystości, spotkań i zdarzeń, które sprawiły, że mijający rok był wyjątkowo intensywny w koncerty, wernisaże czy inicjatywy sportowe. Tylko w styczniu odbyło się 5 koncertów, a przez cały rok chojnowianie mogli bawić się na ponad 30 spotkaniach muzycznych. W mieście zagrali m.in. Zakopower, Piękni i Młodzi, Trubadurzy, Andrzej Rybiński czy Bayer Full. Placówki kulturalne MOKSiR, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne zadbały o wydarzenia naukowe i artystyczne. Odbyło się ponad 20 wernisaży i wykładów. Część z nich poświęcona była lokalnym pasjonatom i twórcom, druga część należała do gości zapraszanych na spotkania poświęcone literaturze, historii czy dziennikarstwu. Ponad 15 pisarzy, naukowców i podróżników odwiedziło Chojnów i jego mieszkańców. Ponad 10 grup turystycznych zawitało do grodu nad Skorą w tym: Francuzi, Niemcy i Czesi z miast partnerskich a także inni m.in. goście z Irlandii czy Ukrainy. Kino „Kultura” wyświetliło ponad 250 filmów. Ponadto odbyło się ponad 15 wydarzeń organizowanych na Rynku. Najważniejsze uroczystości odbywały się pod hasłem 100. lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chojnowianie mogli wziąć udział w ponad 20 konkursach, turniejach i zawodach organizowanych w mieście. Do najważniejszych należą: Otyliada na Basenie Miejskim, taneczna Stonoga w MOKSiR czy chojnowskie dyktando w Domu Schrama. Liczba wydarzeń powiększa się o kolejne 50 w skład których wchodzą: jubileusze, kampanie, warsztaty oraz mnóstwo wydarzeń organizowanych przez chojnowskie placówki edukacyjne, domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowych, związki i stowarzyszenia, osoby prywatne. Rok 2018 zdecydowanie był bogaty w wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe. Kolejny 2019 zapowiada się równie intensywny i obfity w nowe chojnowskie przedsięwzięcia.
data publikacji: 2018-12-31 14:09
 
<< nowsze | 92  | 93  | 94  | 95  | 96 | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie