Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego zbiornika - osadnika wstępnego (obecnie wyłączonego z eksploatacji) na komorę stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, montaż zespołów napowietrzających, montaż mieszadeł, montaż dekantera, montaż pompy osadu zagęszczonego, montaż dwóch dmuchaw , budowę rurociągów podziemnych: sprężonego powietrza , osadu zagęszczonego, cieczy nadosadowej. Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dodatkowe dofinansowanie inwestycji w wysokości 450.000,00 zł, będzie pochodziło ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2022-04-06 14:34

Trwa budowa sieci oświetlenia drogowego na ul. Paderewskiego

11 stycznia została zawarta umowa z konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o.. W ramach zadania zostanie wymienionych 19 kompletów lamp oświetleniowe wraz z linią zasilającą na nowoczesne lampy z oprawami LED oraz montaż nowej rozdzielnicy zasilanej nową linią kablową. Ważnym elementem inwestycji jest jednoczesne doświetlenie 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. Paderewskiego. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych. Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Miasta Chojnowa. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii, są przede wszystkim bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych.

2022-04-06 14:32

Nowe przejście dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego

Zakończono ostatni etap prac przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Na ulicy zostało wykonane nowe oznakowanie poziome. Roboty polegające na wyniesieniu przejścia dla pieszych wraz z montażem azylu, zastosowanie oznakowania pionowego w tle folii fluorescencyjnej oraz oznakowanie poziome stanowią nowe elementy uspokojenia ruchu drogowego na ul. Dąbrowskiego. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych. Wykonawcą zadania była Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego, Chojnów” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł.

2022-04-06 14:29

Nowe oświetlenie na ul. Andersa i ul. Legnickiej

Miejska infrastruktura oświetleniowa poszerza się o dwie kolejne ulice, na których wkrótce pojawią się nowe latarnie. Obecnie przy ul. Andersa rozpoczęły się prace budowy oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje budowę linii kablowej oraz posadowienie 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Również na ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego będą prowadzone prace związane z budową linii kablowej oraz posadowieniu słupów wyposażonych w oprawy LED – 15 sztuk, w tym 6 kompletów przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii. Są one bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych. Nowe oprawy emitują światło barwy maksymalnie zbliżonej do naturalnego światła dziennego, co poprawia odbieranie barw otoczenia. Dają one więcej światła przy tej samej mocy, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Dużym plusem opraw LED – owych jest redukcja emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych związków chemicznych. Prace budowlane przy ul. Andersa wykonują: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa, a przy ul. Legnickiej Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 kwietnia br. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-03-15 12:48

Budowa ulicy Bielawskiej

Tegoroczny budżet miasta Chojnowa objął budowę kolejnej ulicy. Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego…” od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kolejowego. - Wykonana inwestycja stanie się dopełnieniem wcześniejszych modernizacji, które zostały zrealizowane w tej części miasta, a były to: budowy ulic: Solskiego i Bielawskiej od skrzyżowania ul. Bolesławieckiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego oraz nowe oświetlenie. W minionym roku wzdłuż wyremontowanego odcinka na ulicy Bielawskiej posadzone zostały także młode drzewka – mówi Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych. Termin składania ofert potrwa do 26 marca.

2021-03-15 12:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie