Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Hołd Powstańcom Warszawskim

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii. Powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, a jej celem była upragniona wolność. Niemiecka okupacja i sowiecka dominacja były silniejsze. 3 października powstanie upadło. Według historyków zginęło od 150 do 200 tysięcy ludzi. 1 sierpnia w całej Polsce o godzinie 17:00 rozbrzmiał dźwięk syren. Godzina „W” jest momentem zadumy i pamięci. 77. rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętniono także w Chojnowie. Chwałę i cześć Powstańcom oddali przedstawiciele władz samorządowych, strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej oraz mieszkańcy. Apel Pamięci odczytał komendant Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej Czesław Dul. Kwiaty złożone zostały przez Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej Barbarą Kułacz i Janem Skowrońskim. Powstanie Warszawskie jest w obecnych czasach symbolem patriotyzmu, w myśl słów Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej." Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminy Chojnów.

2021-08-02 11:50

Święto Niepodległości

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem”. 11 listopada o godzinie 9:00 w Chojnowie przedstawiciele władz miasta i gminy złożyli kwiaty, będące symbolem podziękowania za wolność i suwerenność naszego Narodu. Zarówno pod Obeliskiem, jak i przy pomniku Golgota Wschodu na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie odśpiewany został Hymn Polski wyrazem upamiętnienia doniosłego i patriotycznego święta. 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość, radość, jaka zapanowała wśród społeczeństwa, była ogromna. Po 123 latach zaborów Polacy znów mogli wyznawać swoją wiarę, budować tożsamość, jawnie i godnie czcić tradycje, pielęgnować kulturę i głośno mówić w języku polskim – jesteśmy wolni! – jak pisał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie (…)”. Ten rok jest wyjątkowo trudny. Święto Niepodległości jest skromne i ciche przez trwającą epidemię. Życzymy zatem prawdziwie patriotycznego przeżywania wolności, która „nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo” jak mówił św. Jan Paweł II.

2020-11-11 13:08

Rocznica II wojny światowej

81 lat temu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Pochłonęła wiele milionów ofiar. Zmieniła oblicze narodów. Stała się synonimem najokrutniejszych działań, jakie człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi. Największy konflikt militarny w dziejach rozpoczął się od agresji Niemiec na Polskę i przeniósł na wszystkie kontynenty, siejąc spustoszenie, śmierć i nienawiść. II wojna światowa wzbudza wiele emocji i niezrozumienia, a główną nauką płynącą z tragicznych wydarzeń jest szacunek do bliźniego, dbanie o Ojczyznę i stałe pielęgnowanie pokoju na świecie. W myśl słów św. Jana Pawła II: "Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”. W związku z rocznicą II wojny światowej Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies wraz z panią Sekretarz Brygidą Mytkowską oraz pracownikami urzędu oddali minutą ciszy hołd wszystkim ofiarom. Przedstawiciele magistratu złożyli również wiązanki na Cmentarzu Komunalnym. Kwiaty złożone pod Obeliskiem i przy Golgocie Wchodu są symbolicznym upamiętnieniem heroicznej walki o wolność, wielkiego cierpienia i tragicznych losów wielu milionów ludzi.

2020-09-01 15:20

Chojnowianie uczcili 100. lecie Bitwy Warszawskiej.

Bitwa Warszawska (13-24.08.1920 r.) była rozstrzygającym starciem polsko – bolszewickim. Walki na przedpolach stolicy, natychmiast po zakończeniu zaczęto określać mianem „cudu nad Wisłą”, uznając za interwencję Boskiej Opatrzności, jako że 15 sierpnia przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dosyć powszechnie weszło do użytku także zaczerpnięte z wypowiedzi lorda E.V. d’Abernona określenie bitwy warszawskiej jako „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata”, co wiązało się z uznaniem jej za batalię, która przyczyniła się do powstrzymania ekspansji komunizmu na Europę. Rankiem przy Obelisku w Chojnowie zebrali się samorządowcy, strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej oraz mieszkańcy, aby w zadumie oddać hołd bohaterom bitwy warszawskiej. Kwiaty złożyli przedstawiciele z miasta, gminy i powiatu. Komendant Czesław Dul odczytał Apel Pamięci. Hołd złożony został również przy Golgocie Wschodu. Strzelcom towarzyszyli chojnowscy motocykliści. Cześć i chwała bohaterom!

2020-08-15 12:44

Cześć i chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego

Cześć i chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego🇵🇱 Tegoroczne spotkanie upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego było wyrazem pamięci, złożonej w ciszy i zadumie. Punktualnie o godz. 17:00 zabrzmiał dźwięk syren. Pod Obeliskiem mieszkańcy oddali hołd Powstańcom. Burmistrz Miasta Chojnowa złożył symboliczne kwiaty upamiętniając tym samym wszystkich tych, którzy walczyli za Warszawę i wolną Polskę. Cześć i chwałę Bohaterom Powstania Warszawskiego oddali Strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej wraz z komendantem Czesławem Dulem, który przeczytał Apel Pamięci Poległych. Hołd został złożony również na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie przy Golgocie Wschodu. Powstańcy Warszawscy 1 sierpnia 1944 roku wystąpili przeciwko okupantowi niemieckiemu. Zbrojne przedsięwzięcie trwało 63 dni, zakończyło się klęską strony polskiej 2 października 1944 roku. W trakcie walk zginęło 18 tys. powstańców, ponad 20 tys. zostało rannych, 15 tys. (w tym dowództwo) oddało się do niewoli. Straty ludności cywilnej wyniosły ponad 150 tys. zabitych, 200 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na roboty w głąb Niemiec. Straty kultury polskiej w zniszczonej stolicy są nie do oszacowania. Powstanie zakończyło się militarną i polityczną klęską, stało się jednak symbolem polskiej woli walki z niemieckim okupantem a zarazem dążenia do zachowania niepodległości wobec zbliżającej się groźby sowieckiej dominacji nad Polską. W Powstaniu Warszawskim wziął udział również pan chorąży Mieczysław Foks, który urodził się w Warszawie, ale część swojego życia spędził w Chojnowie, u boku żony i rodziny. W 2018 roku z okazji 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wdowa po weteranie oddała odznaczenia swego męża do Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

2020-08-01 18:17

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie