Aktualności

Kolędnicy ze Skoranty i inni
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozbrzmiały 6 stycznia kolędy i pastorałki. To kolejny już raz chór SKORANTA składał w ten sposób hołd pięknej polskiej tradycji świętowania śpiewem wydarzeń nawiązujących do misterium betlejemskiej stajenki. 18 kolęd, rozświetlony ołtarz i półmrok panujący w kościele tworzyły niezapomniane wrażenie, które chojnowianie skwitowali gromkimi brawami. Trzy dni później chojnowski chór kolędował w Siedliskach. W zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach „Koncercie kolęd” chojnowianie wystąpili wspólnie z zespołem „Trzy Pokolenia” i Orkiestrą Kameralną. 15 stycznia Skoranta ponownie stanęła na deskach tej samej sceny. Tym razem dali popis talentów w III Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Jury oceniło ich występ najwyżej w grupie chórów i przyznało Skorancie pierwsze miejsce. Tego dnia powodów do zadowolenia było znacznie więcej. Razem z chórzystami w świątecznym konkursie wzięło udział kilkoro jeszcze mieszkańców naszego miasta. Gran Prix Festiwalu zdobył duet wokalny Karolina Serkies i Łukasz Sypień. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Rafał Dąbrowa, w grupie gimnazjalistów Małgorzata Haniecka, a tuż za nią uplasowała się na drugiej pozycji Danuta Leonhardt. Trzecią lokatę wyśpiewały sobie Natalia Czapska (gimnazjum) i Joanna Cieślak (grupa dorosłych) oraz zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 3 Synkopa. Wyróżnienie otrzymała Weronika Malicka z SP 3. Gratulujemy wspaniałych występów i dziękujemy za promocję grodu nad Skorą.
data publikacji: 2011-01-21 11:11
 
Powstaje słownik biograficzny “Chojnowianie – znani i zasłużeni
Szanowni Chojnowianie! Minęło 65 lat od zakończenia II Wojny Światowej i wielkiego, przymusowego exodusu Polaków zamieszkałych na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjechaliśmy (my lub nasi przodkowie) pełni obaw i niepokoju na tzw. Ziemie Odzyskane i zaczęliśmy organizować nowe życie. Chojnów jest jednym z takich miejsc. Mamy swoją historię tych minionych lat. A tworzyli ją i tworzą nadal jego mieszkańcy. Tych, którzy najbardziej zapisali się i zapisują w naszej pamięci nadal, chcielibyśmy upamiętnić w słowniku biograficznym “Chojnowianie – znani i zasłużeni (1945-2010)”. Prosimy o zgłaszanie nazwisk osób, które powinny, Państwa zdaniem, znaleźć się w planowanym wydawnictwie i które: - działały w latach 1945 – 2010 dla dobra Chojnowa - oprócz pracy zawodowej dały się poznać jako społecznicy, działacze, animatorzy mający na uwadze dobro mieszkańców Chojnowa, - mieszkały na naszym terenie, kształciły się, ale sukcesy odniosły lub odnoszą na forum regionalnym, ogólnopolskim lub za granicą. Zgłoszenia mogą składać osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje w terminie do 31 sierpnia 2011r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów. Do zgłoszenia należy dołączyć dane teleadresowe osoby lub innych zgłaszających kandydata. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje: 1. Nazwisko i imię. Zdjęcie. Krótka prezentacja: zawód, wykształcenie, zajmowane stanowiska. 2. Data urodzenia (ew. śmierci), miejsce urodznia, pochodzenie społeczne, przebieg edukacji, zdobyte wykształcenie, zdobyty zawód, stopień naukowy. 3. Przebieg pracy zawodowej, społecznej, politycznej, naukowej: osiągnięcia, sukcesy, publikacje. 4. Uzyskane wyróżnienia, nagrody, odznaczenia. 5. Życie rodzinne i prywatne: żona, dzieci, krąg przyjaciół itp. 6. Zainteresowania, hobby. Życiowe motto, własna refleksja o swoim życiu itp. 7. Oświadczenie zgłaszanego kandydata wg wzoru: Oświadczam, że dane zamieszczone w zgłoszeniu mojej osoby przez .......... (nazwisko, nazwa zgłaszającego) są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego biogramu w słowniku biograficznym “Chojnowianie – znani i zasłużeni (1945-2010)”. Pomysł ma wstępną akceptację lokalnych władz. Liczymy również na żywą reakcję mieszkańców Chojnowa, bo od niej zależy sukces przedsięwzięcia. Inne, szczegółowe informacje – tel. 697 630 455 Grupa inicjatywna: Andrzej Bobik, Krystyna Czapska, Zbigniew Halikowski, Stanisław Horodecki, Jerzy Janus, Tadeusz Sznerch
data publikacji: 2011-01-21 11:07
 
Z kolędą w województwie
Dolnośląscy urzędnicy czekają na tę wizytę jak czeka się odwiedzin kolędników. Oczekują z drobnymi prezentami, słowami wdzięczności i podziękowaniami. Od wielu już lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, prowadzeni muzycznie przez Zenona Chmielewskiego, na kilka dni przed świętami jadą do Wrocławia z kolędą, życzeniami i melodyjnymi upominkami. Odwiedzają tam władze Dolnego Śląska i Kuratorium Oświaty. Na urzędowych korytarzach, w poważnych gabinetach, salach konferencyjnych rozbrzmiewają tony fletów, cymbałek i dziecięcego śpiewu. Dla pracowników znak to, że zbliżają się święta, a z tą radosną nowiną przybyli młodzi chojnowianie. Z różnych stron schodzą się słuchacze - zza biurek wychodzą urzędnicy, przystają interesanci. Surowy gmach staje się na kilkadziesiąt minut świąteczną oazą. Inicjator tego kolędowania – burmistrz Jan Serkies, towarzyszy muzykom każdego roku. W świątecznym klimacie spotyka się m.in. z wojewodą, marszałkiem sejmiku dolnośląskiego, przedstawicielami kuratorium oświaty. - Za każdym razem jesteśmy serdecznie podejmowani – mówi burmistrz. – Mam nawet wrażenie, że oczekują tam naszej wizyty. To miłe, bo święta są przecież okresem życzliwości i powinszowań nie tylko wśród najbliższych. Tym razem oficjalnie byliśmy z życzeniami u marszałka Rafała Jurkowlańca i wicemarszałka Marka Łapińskiego, u wicewojewody Ilony Antoniszyn-Klik oraz kurator Beaty Pawłowicz. Tak naprawdę jednak kolędujemy dla wszystkich, a słuchaczy mamy coraz więcej. Okazałe stroiki czy oryginalne bombki przekazywane przez burmistrza w imieniu chojnowian, zawsze znajdują godne miejsce. Jedną z nich wrocławianie odnajdą na urzędowej choince w holu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Podróż w trudnej zimowej aurze, wielogodzinne granie i śpiewanie w warunkach nieprzyjaznych artystom, kilkukrotna zmiana „sceny”, to dla muzykujących korczakowców żadne trudności. Atmosfera świąt udziela się także im, a w takich klimatach o braku komfortu nie może być mowy.
data publikacji: 2011-01-12 08:47
 
Dni Chojnowa 2010 - film
Film z chojnowskiego "Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła" zrealizowany przez Radio Plus Legnica
data publikacji: 2010-06-14 08:58
 
Kalendarz na rok 2010 pt. "Chojnów moje Miasto"
Zapraszamy do pobierania naszego kalendarza na rok 2010
data publikacji: 2010-04-30 12:13
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33 | 34  | 35  | 36  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie