Aktualności

O księdzu Adamie Łańcuckim i Kresach
Kolejny dzień świętowania trzech jubileuszy w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył ks. Damian Skrzypek. W homilii poruszona została wartość historii, która powinna uczyć, czym jest prawdziwa i niezakłamana wolność: - Dziś w sposób szczególny pochylamy się nad historią. Chcemy z wiarą patrzeć na to wszystko, co jest związane również ze środowiskiem kresowym. Można wpatrywać się w obraz Kossaka lub Chełmońskiego i widzieć Kresy, można słuchać utworów Krzesimira Dębskiego i słyszeć Kresy, można czytać Mickiewicza, Słowackiego, Reja i widzieć w nich Kresy. A można widzieć w nich Polskę i wiele ludzkich żyć – mówił ks. Damian Skrzypek. Następnie wykład pt. „Ks. kanonik Adam Szczepan Łańcucki proboszcz w Brzeżanach i Chojnowie – na tle historii Polski. Duchowieństwo rzymskokatolickie wobec kluczowych wydarzeń historycznych z I połowy XX w.” wygłosiła prof. dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Postać prelegentki przedstawił Stanisław Horodecki – dyrektor MOKSiR. Związana z Chojnowem pani profesor Kazimiera Jaworska pracująca na kanwie epokowych dokumentów i źródeł omówiła kwestie związane z kresowym rozdziałem w życiu ks. Adama Szczepana Łańcuckiego: - W 1930 r. ks. Łańcucki został proboszczem rzymskokatolickiej parafii w Brzeżanach. W tym niewielkim mieście oprócz wspomnianej parafii, istniały także parafie obrządku ormiańskiego i grekokatolickiego, klasztor bernardynów oraz żydowska synagoga. Na podstawie wspomnień brzeżańczyków można powiedzieć, iż proboszcz Łańcucki utrzymywał poprawne relacje z pracującymi w Brzeżanach duchownymi innych obrządków (…) Ks. A. Łańcucki angażował się w życie społeczno-polityczne regionu. Był radnym gminy i powiatu, członkiem Towarzystwa Szkół Ludowych oraz udzielał się w innych organizacjach świeckich. W latach 1936-1939 wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z pochodzącym z Brzeżan generałem dywizji, późniejszym marszałkiem, Edwardem Rydzem-Śmigłym (…). – mówiła prof. dr hab. Kazimiera Jaworska. Pani profesor przestawiła również problem przesiedlenia i probostwa w Chojnowie. Ks. Adam Łańcucki przybył do Chojnowa 11 października 1945 roku i na prośbę mieszkańców już z nimi został na stałe. Warto podkreślić, że osadnicy czuli się bezpieczniej, kiedy na danym terenie przebywał ksiądz: - Nowy proboszcz od pierwszego dnia w Chojnowie wraz ze swoimi współpracownikami zajął się równolegle organizowaniem parafii oraz normalizacją życia w mieście. W początkach grudnia 1945 r., przy znacznym zaangażowaniu miejscowego duchowieństwa, rozpoczęła działalność pierwsza polska szkoła podstawowa w Chojnowie, kilka tygodni później- szkoły podstawowe w Białej, Niedźwiedzic i Wojciechowie. Dnia 14 lutego 1946 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum i Liceum Miejskie w Chojnowie, w którym ks. Józef Zieliński uczył religii oraz języków obcych – tłumaczyła prelegentka. Prof. dr hab. Kazimiera Jaworska zwróciła uwagę na zaangażowanie ks. Adama Łańcuckiego w sprawy społeczne i narodowe. Kapłan zapisał się w historii Chojnowa i Polski, jako człowiek walczący o słuszną sprawę. Budował nie tylko kościoły i szkoły, ale nade wszystko morale wśród nowo przybyłych mieszkańców. Konferencję poświęconą ks. Łańcuckiemu zakończyły podziękowania dzieci, które w imieniu mieszkańców pogratulowały prof. Jaworskiej naukowych dokonań, barwnej prelekcji i niecodziennej lekcji historii.
data publikacji: 2020-06-25 12:25
 
Dokończyć niedokończone i nie dopuścić do zapomnienia historii
Drugi dzień obchodów trzech jubileuszy w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie ks. kanonika dr Dariusza Pudełko, który modlił się za osoby i rodziny pomordowane na Kresach. W wygłoszonej homilii poruszony został temat bolesnej historii, męczeństwie niewinnych ludzi, którzy stracili życie tylko dlatego, że byli Polakami. - Świadomość wielu niedokończonych Mszy Świętych, niejako przynagla nas, żeby właśnie je dokończyć. Pragniemy to uczynić w sposób duchowy. W tej bolesnej historii Kościół ma szczególne miejsce. Często atakowano bezbronnych ludzi podczas trwania Mszy Świętych. W wyniku odmienności narodowej śmierć poniosło wielu kapłanów. Kościół nie był już tradycyjnym miejscem schronienia, ale stał się miejscem śmierci – okrutnej. Nacjonaliści stosowali bezwzględne tortury: obdzierali ze skóry, polewali wrzątkiem, bili, katowali… W tej tragicznej historii odnajdujemy także bohatera naszych spotkań tego tygodnia ks. kanonika Adama Łańcuckiego. – mówił ks. proboszcz Dariusz Pudełko. Wiele pytań i tylko jedna odpowiedź. - Czym zawinili polscy kapłani? Czym zawiniło polskie dziecko? Jak wiele było okrutnie pomordowanych brzemiennych kobiet? Ich nienarodzone dzieci to też ofiary! Czym zawiniła im polska siostra zakonna? Nie zawinili niczym – jedynym kryterium była narodowość. Polacy mieli zniknąć, a wszystkie ślady polskości miały zostać zlikwidowane, te działania doprowadziły do przelania niewinnej krwi. Kolejną część rozważań podjął Mariusz Garbera – dyrektor Muzeum Regionalnego w wykładzie pt. „Kształtowanie się polskich struktur państwowych na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem Chojnowa”. - Nowi mieszkańcy Chojnowa ujrzeli miasto w znacznym stopniu zniszczone, wiele powalonych budynków, brak wody, prądu i gazu, problemy z lekami, szerzący się tyfus. Brak szkoły, zdemontowane i zdewastowane fabryki. Wszystko należało uruchomić od podstaw, często własnymi, lokalnymi siłami. Polacy, którzy pojawili się tu w 1945/1946 r., uprzątnęli gruzy, zbudowali nowe budynki w miejscu rumowisk, uruchomili wodociąg i gazownię, rozpoczęli produkcję żywności, prężnie przystąpili do organizacji opieki medycznej, szkolnictwa, biblioteki, muzeum, Domu Ludowego. Na podstawie rozmaitych archiwaliów wywnioskować można, że nie rozkładali tych działań na dziesiątki lat, wszystko rozpoczęli od pierwszych dni swojej obecności w Chojnowie, zupełnie obcym mieście, które dzięki potężnemu zaangażowaniu bardzo szybko stało się ich domem – powiedział na zakończenie wykładu prelegent. Wtorkowa uroczystość „W trosce o tożsamość narodową i pamięć o rodzinnych korzeniach” zakończyła się przekazaniem przez ks. Dariusza Pudełko Kroniki Parafialnej własnoręcznie spisanej przez Ks. Adama Szczepana Łańcuckiego dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Przybyli na Mszę Świętą i wykład mieli również możliwość otrzymania przepisanej kroniki oraz Biuletynu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, w którym zaprezentowane zostały wszystkie materiały dotyczące obchodów trzech jubileuszy.
data publikacji: 2020-06-24 11:31
 
Rynek w kwiatach
Rynek w kwiatach
data publikacji: 2020-06-24 08:49
 
Inauguracja trzech jubileuszy
W poniedziałek 22 czerwca rozpoczął się tydzień świętowania jubileuszy: 140. rocznicy urodzin ks. Adama Łańcuckiego, 75. lecia przyjazdu repatriantów do Chojnowa i srebrnego jubileuszu utworzenia parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Mszę Świętą w intencji rodzin przybyłych z Kresów, odprawił ks. kanonik dr Marek Osmulski. Na Eucharystii wraz z ks. proboszczem modlili się ks. prałat Tadeusz Jurek, ks. Damian Skrzypek i ks. Szymon Opała. W wygłoszonej homilii poruszone zostały tematy związane z tożsamością religijno – historyczną, która kształtowała przez wieki wspólnotę w myśl wielkich cnót, takich jak uczciwość, prawdomówność czy sprawiedliwość: - Zagłębiając się w zgromadzone jubileuszowe materiały: kroniki parafialne, wspomnienia tak wielu osób i w opracowania naukowo-historyczne jedno z całą pewnością możemy powiedzieć: zmienne są ludzkie dzieje, dzieje rodzinne, ojczyste i historyczne - najważniejsze, by wytrwać przy Miłości Odwiecznej, by przyjąć działanie Ducha Świętego i na Nim – z ludzką życzliwością i dobrocią – budować swoją osobistą, rodzinną i ojczystą tożsamość. Wtedy radość bić będzie z naszego oblicza, bo będzie to radość człowieka, który wie, że życie każdego człowieka jest Bożym darem – mówił ks. Marek Osmulski. Po Eucharystii odbył się pierwszy wykład inaugurujący cykl konferencyjny: „W trosce o tożsamość narodową i pamięć o rodzinnych korzeniach”. Słowo na rozpoczęcie wygłosił proboszcz parafii: - Wszelkie podejmowane inicjatywy na rzecz kształtowania chrześcijańskiej i ojczystej tożsamości, nie byłyby możliwe, gdyby nie dobra współpraca księży, wikariuszy, katechetów i licznego grona ludzi świeckich, władz samorządowych, dyrekcji szkół i miejscowych przedsiębiorców. Nasza wspólna troska o parafialne i lokalne dobro wyraża się w bardzo wielu wymiarach, w niezliczonej ilości razem przeżywanych uroczystości, w świętach, inicjatywach, wydarzeniach i spotkaniach – mówił ks. kanonik dr Marek Osmulski, który w swoim wystąpieniu przypomniał działania podjęte w ostatnich 25. latach funkcjonowania parafii. Zwieńczeniem pierwszego dnia świętowania były podziękowania złożone na ręce ks. proboszcza w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, koła parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Rady Parafialnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.
data publikacji: 2020-06-23 09:38
 
23 czerwca - Dzień Ojca
Wszystkim świętującym dzisiejszy dzień składamy serdeczne życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na drodze relacji : tato – syn / tato – córka. Miłego dnia!
data publikacji: 2020-06-23 09:29
 
<< nowsze | 29  | 30  | 31  | 32  | 33 | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie