Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Aktualności

"Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków" (wersja współczesna)

Przedszkole Miejskie nr 1 zaprasza na niecodzienne wydarzenie! ☺️

2022-12-01 14:37

Choinka na Rynku

Na chojnowskim Rynku trwa montaż świątecznej choinki. W tym roku Miasto otrzymało drzewko od Nadleśnictwa Złotoryja. Świąteczny klimat w naszym mieście będzie trwać przez najbliższych kilka tygodni.

2022-11-29 12:32

UKS Oriens Chojnów Klubem Partnerskim Zagłębia Lubin oraz Certyfikowaną Szkółką Piłkarską.

Na początku listopada UKS Oriens Chojnów został oficjalnie Klubem Partnerskim KGHM Zagłębia Lubin. Korzyści płynące z podpisania takiej umowy to m.in.: możliwość brania udziału w stażach w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin a co za tym idzie zdobywanie wiedzy na temat szkolenia przez trenerów UKS Oriens Chojnów. Drużyny UKS Oriens Chojnów będą brały udział w turniejach oraz sparingach organizowanych przez AP Zagłębia Lubin. Zawodnicy UKS Oriens Chojnów będą mieli możliwość udziału w testach piłkarskich organizowanych przez AP Zagłębia Lubin. Współpraca ma na celu podniesienie jakości szkolenia w UKS Oriens Chojnów a co za tym idzie większą szansę dla młodych chłopców z Chojnowa do wybicia się, do profesjonalnej Akademii Piłkarskiej jaką jest Zagłębie Lubin. UKS Oriens Chojnów również w listopadzie otrzymał Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej na poziomie zielonym na rok 2023. Niewątpliwie oba wydarzenia są wielkim wyróżnieniem i motywacją do dalszej ciężkiej pracy. Również w listopadzie klub otrzymał dotację z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na organizację Turniejów dla dzieci. UKS Oriens Chojnów ma drużyny w kategorii: - Junior Młodszy - Trampkarz - Młodzik - Żak - Skrzat Celem klubu jest propagowanie aktywności fizycznej poprzez piłkę nożną, szkolenie na jak najwyższym poziomie, pomoc uzdolnionym zawodnikom w przejściu do profesjonalnej Akademii Piłkarskiej jaką jest Zagłębie Lubin. UKS Oriens Chojnów to jedyny klub w okolicy, który posiada grupy w kategorii Junior i Trampkarz. Zawodnicy, którzy ukończą wiek Juniora będą trafiać do okolicznych klubów, w pierwszej kolejności do Chojnowianki Chojnów.

2022-11-29 10:21

60.lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia” Bolesław Prus 25 listopada swój piękny jubileusz 60.lecia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Przybyłych do kościoła przywitał ks. proboszcz Dariusz Pudełko. Homilię wygłosił ks. Kamil Bulanda: - Gromadzimy się, aby z szacunkiem wspomnieć minione pokolenia uczniów i nauczycieli tej szkoły, którzy przez lata kształtowali oblicze naszej małej Ojczyzny. Gromadzimy się także po to, aby prosić o Boże Błogosławieństwo dla nauczycieli i uczniów, którzy poprzez swoją pracę i naukę współtworzą szkołę. Po Eucharystii przyszedł czas na spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie Dyrektor SP3 Mariusz Szklarz w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom, które na przestrzeni lat były i są związani ze szkołą: - Czuję się zaszczycony i wyróżniony, że jako kolejny dyrektor tej szkoły mogę powitać, tak znamienitych gości. Wyjątkowy jubileusz to czas przywoływania pamięcią dokonań minionych pokoleń. 60.letnia tradycja wychowywania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy ją tworzyli i dbali o jej wizerunek. Odpowiedzialne zobowiązanie utrzymania szkoły na wysokim poziomie intelektualnym i moralnym są wyrazem mojego szacunku i zarazem podziękowania dla twórców tej szkoły, moich poprzedników dyrektorów i wicedyrektorów: dla Edmunda Boruty, Leona Jasińskiego, Andrzeja Przybysza, Natalii Kowalczyk, Stanisławy Janczyn, Genowefy Czarnej, Kazimiery Czmil, Ireny i Józefa Rzepiaków, a także nauczycieli, uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły. Gratulacje dla szkoły złożył Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, wicestarosta powiatu legnickiego Janina Mazur, etatowy członek Rady Powiatu Krzysztof Sowiński, w imieniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewy Więcek życzenia złożyła Jolanta Bukowska. Po części oficjalnej nastąpił czas dla uczniów, którzy pod czujnym okiem kadry nauczycielskiej zaprezentowali artystyczny spektakl. Nad całością spektaklu czuwała Ewa Wołoszyn, reżyserem pierwszej części była Magdalena Książek, drugiej Anna Pałuch. Techniczną część obsługiwali Jerzy Krakowski i Dariusz Wołoszyn. Swoim śpiewem uroczystość uświetnił Michał Kowalczyk oraz chór szkolny pod kierownictwem Tomasza Susmęda. Po części artystycznej wszyscy goście zostali zaproszeni do szkoły, gdzie miało miejsce prezentowanie nowoczesnych sal lekcyjnych, których wyposażenie sprzyja rozwijaniu zmysłu nauki wśród uczniów. Gratulujemy pięknego jubileuszu!

2022-11-28 11:29

Szanowni Chojnowianie!

Minęło 8 lat od ukazania się publikacji “Chojnowianie znani i zasłużeni /1945-2010/”. Był to hołd złożony ludziom, którzy tworzyli i tworzą historię Chojnowa. Nie wszyscy znaleźli się w tej książce. Do wielu osób nie byliśmy w stanie dotrzeć, wiele z nich uznało, że to jeszcze nie czas i pora. W związku z tym, że w tytule był dopisek część I, przygotowujemy się do wydania części drugiej. Dlatego prosimy o zgłaszanie nazwisk osób, które powinny, Państwa zdaniem, znaleźć się w planowanym wydawnictwie, i które: - działały w latach 1945 - 2022 dla dobra Chojnowa, - oprócz pracy zawodowej dały się poznać jako społecznicy, działacze, animatorzy mający na uwadze dobro mieszkańców Chojnowa, - mieszkały na naszym terenie, kształciły się, ale sukcesy odniosły lub odnoszą na forum regionalnym, ogólnopolskim lub za granicą. Zgłoszenia mogą składać osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje w terminie do 31 marca 2023 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów Do zgłoszenia należy dołączyć dane teleadresowe osoby zgłaszającej kandydata. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje: 1. Nazwisko i imię. Zdjęcie. Krótka prezentacja: zawód, wykształcenie, zajmowane stanowiska. 2. Data urodzenia (ew. śmierci), miejsce urodzenia, pochodzenie społeczne, przebieg edukacji, zdobyte wykształcenie, zdobyty zawód, stopień naukowy. 3. Przebieg pracy zawodowej, społecznej, politycznej, naukowej, osiągnięcia, sukcesy, publikacje. 4. Uzyskane wyróżnienia, na-grody, odznaczenia. 5. Życie rodzinne i prywatne: żona, dzieci, krąg przyjaciół itp. 6. Zainteresowania, hobby. Życiowe motto, własna refleksja o swoim życiu itp. 7. Oświadczenie zgłaszanego kandydata wg wzoru: Oświadczam, że dane zamieszczone w zgłoszeniu mojej osoby przez………. (nazwisko, nazwa zgłaszającego) są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego biogramu w słowniku biograficznym "Chojnowianie - znani i zasłużeni (1945- 2022) cz.2. Pomysł ma wstępną akceptację lokalnych władz. Liczę bardzo na pomoc mieszkańców Chojnowa, bo od nich zależy sukces przedsięwzięcia. Inne, szczegółowe informacje- tel.697 630 455 Autor I części Krystyna Czapska

2022-11-24 11:50

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie