Aktualności

Chojnowianie uczcili 100. lecie Bitwy Warszawskiej - Święto Wojska Polskiego
Bitwa Warszawska (13-24.08.1920 r.) była rozstrzygającym starciem polsko – bolszewickim. Walki na przedpolach stolicy, natychmiast po zakończeniu zaczęto określać mianem „cudu nad Wisłą”, uznając za interwencję Boskiej Opatrzności, jako że 15 sierpnia przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dosyć powszechnie weszło do użytku także zaczerpnięte z wypowiedzi lorda E.V. d’Abernona określenie bitwy warszawskiej jako „osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata”, co wiązało się z uznaniem jej za batalię, która przyczyniła się do powstrzymania ekspansji komunizmu na Europę. Rankiem przy Obelisku w Chojnowie zebrali się samorządowcy, strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej oraz mieszkańcy, aby w zadumie oddać hołd bohaterom bitwy warszawskiej i uczcić Święto Wojska Polskiego . Kwiaty złożyli przedstawiciele z miasta, gminy i powiatu. Komendant Czesław Dul odczytał Apel Pamięci. Hołd złożony został również przy Golgocie Wschodu. Strzelcom towarzyszyli chojnowscy motocykliści. Cześć i chwała bohaterom!
data publikacji: 2020-08-15 12:52
 
Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia o godz. 9:00 pod Obeliskiem przy ul. Chmielnej Burmistrz Miasta Chojnowa złoży kwiaty z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy.
data publikacji: 2020-08-13 11:30
 
Nagrody dla najlepszych!
Po raz siódmy nagrodzono najzdolniejszych uczniów w Chojnowie. Dotychczas wyjątkowe spotkanie poświęcone najlepszym żakom organizowane było na koniec sierpnia. Wówczas oficjalnie Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies wręczał dyplomy i składał gratulacje stypendystom. Niestety w tym roku uroczystość nie odbędzie się przez wzgląd na bezpieczeństwo związane ze światową epidemią koronawirusa. Z nową rzeczywistością zmiany systemu nauczania w ostatnich miesiącach prymusi poradzili sobie bardzo dobrze. Zdalna nauka nie wpłynęła na doskonałe wyniki i zaangażowanie w osiągnięciu imponujących wyników zarówno w nauce, jak i sporcie. Nagrodzeni zostali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Swojego uznania nie kryje burmistrz miasta, który w liście gratulacyjnym podkreślił istotę sukcesu uczniów chojnowskich szkół: - „Sumienność, systematyczność i determinacja to tylko niektóre słowa określające codzienny trud w osiąganiu edukacyjnych i sportowych sukcesów. Dokonania naukowe, sportowe i artystyczne uzdolnionych uczniów stanowią wielką dumę i chlubę miasta Chojnowa. Indywidualne i godne podziwu rezultaty są sumą nieprzeciętnych talentów, ale i wielkiego zaangażowania oraz poświęcenia. Wysokie wyniki w nauce, wygrane konkursy, sportowe trofea, godne pochwały zachowanie, sławią zarówno stypendystę, jak i szkołę, do której uczęszcza. Sukces to wynik wspólnej pracy uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej. Ten zespołowy trud przynosi wiele uznania i satysfakcji”. Wszystkim uczniom ich rodzicom i nauczycielom składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy wszystkiego najlepszego!
data publikacji: 2020-08-11 07:54
 
15. lecie Miast Partnerskich Chojnowa – francuskiego Commentry i niemieckiego Egelsbach
Francuskie Commentry i niemieckie Egelsbach od piętnastu lat są naszymi miastami partnerskimi. Niestety wskutek epidemii koronawirusa wszystkie plany uczczenia wspólnej historii zostały przeniesione na inne okoliczności i terminy. Historia współpracy z Commentry rozpoczęła się w 2004 roku. Polonia mieszkająca w regionie Owernia zaproponowała francuskiemu merostwu nawiązanie kontraktów z Chojnowem. Odpowiedź mogła być tylko jedna – Chojnów z radością przyjął fakt, o możliwości podjęcia współpracy. 20 sierpnia 2005 roku delegacja naszego samorządu podpisała akt partnerstwa z Commentry. Niespełna rok później, bo 3 maja 2006 roku przedstawiciele z Francji podpisali dokument w naszym mieście. Commentry to miejscowość we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier. Liczy ponad 8000 mieszkańców. 15. letnia współpraca stale rozwija się i umacnia wieź, miedzy mieszkańcami „miast bliźniaczych". Partnerstwo z Egelsbach rozpoczęło się oficjalnie 11 czerwca 2005 roku, kiedy podpisano dokument mówiący o współpracy: „Mieszkańcy Chojnowa i mieszkańcy Egelsbach chcą w duchu europejskiej wspólnoty przyczynić się do budowania partnerskich stosunków między narodami. Obie gminy - świadome wspólnej przeszłości, mając na celu pokojową i przyjacielską wspólną przyszłość obu narodów - członków Unii Europejskiej - będą dotrzymywać swoich zobowiązań oraz współpracować nad urzeczywistnieniem wielkiej idei społecznego, gospodarczego i politycznego zjednoczenia. Podstawą partnerskiej współpracy będą wszechstronne i bezpośrednie, oparte na wzajemnym szacunku kontakty mieszkańców obu miast". Egelsbach to miejscowość niewiele mniejsza od Chojnowa, liczy niespełna 10 tys. mieszkańców. Położona jest w trójkącie miast Frankfurt-Offenbach-Darmstadt. Powstało jako osada z dwiema uliczkami, której punkt centralny stanowił gotycki kościół. Wzdłuż obu ulic wybudowano budynki mieszkalno-gospodarcze z muru pruskiego. Niektóre z nich zachowały się do dziś i są chronione jako zabytki. Liczne grono chojnowian zwłaszcza tworzących Stowarzyszenie Miast Partnerskich przy wsparciu samorządu stale pracuje nad wzajemnymi przyjacielskimi relacjami. Ważną rolę odgrywa również młodzież. Wymiany między uczniami oraz wydarzenia sportowe integrują młode pokolenie, które chętnie bierze udział w międzynarodowych inicjatywach Miast Partnerskich. Organizowane wycieczki i spotkania mają charakter kulturalny, historyczny i przede wszystkim braterski. Obopólne poznawanie swojej obyczajowości zbliża i wzmacnia. Gościnność, serdeczność i wzajemna tolerancja uczą otwartości i szacunku. Przyjaciele z Francji i Niemiec pamiętają o nas podczas ważnych uroczystości w Polsce, z zaangażowaniem wymieniają się korespondencją oraz pomysłami na umocnienie więzi. Mieszkańcy Chojnowa nie pozostają bez odzewu, również angażują się w wiele inicjatyw z myślą o partnerskiej przyjaźni.
data publikacji: 2020-08-07 10:35
 
Cześć i chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego
Tegoroczne spotkanie upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego było wyrazem pamięci, złożonej w ciszy i zadumie. Punktualnie o godz. 17:00 zabrzmiał dźwięk syren. Pod Obeliskiem mieszkańcy oddali hołd Powstańcom. Burmistrz Miasta Chojnowa złożył symboliczne kwiaty upamiętniając tym samym wszystkich tych, którzy walczyli za Warszawę i wolną Polskę. Cześć i chwałę Bohaterom Powstania Warszawskiego oddali Strzelcy z Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej wraz z komendantem Czesławem Dulem, który przeczytał Apel Pamięci Poległych. Hołd został złożony również na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie przy Golgocie Wschodu. Powstańcy Warszawscy 1 sierpnia 1944 roku wystąpili przeciwko okupantowi niemieckiemu. Zbrojne przedsięwzięcie trwało 63 dni, zakończyło się klęską strony polskiej 2 października 1944 roku. W trakcie walk zginęło 18 tys. powstańców, ponad 20 tys. zostało rannych, 15 tys. (w tym dowództwo) oddało się do niewoli. Straty ludności cywilnej wyniosły ponad 150 tys. zabitych, 200 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na roboty w głąb Niemiec. Straty kultury polskiej w zniszczonej stolicy są nie do oszacowania. Powstanie zakończyło się militarną i polityczną klęską, stało się jednak symbolem polskiej woli walki z niemieckim okupantem a zarazem dążenia do zachowania niepodległości wobec zbliżającej się groźby sowieckiej dominacji nad Polską. W Powstaniu Warszawskim wziął udział również pan chorąży Mieczysław Foks, który urodził się w Warszawie, ale część swojego życia spędził w Chojnowie, u boku żony i rodziny. W 2018 roku z okazji 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wdowa po weteranie oddała odznaczenia swego męża do Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
data publikacji: 2020-08-01 18:16
 
<< nowsze | 8  | 9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie