Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Remont ulicy Słowiańskiej

Dobiegają końca prace na ulicy Słowiańskiej, która modernizowana jest przez firmę „MK Granit” Mariusz Gąsior z Chojnowa. Inwestycja rozpoczęła się w maju, a jej głównym celem jest zmiana nawierzchni drogowej oraz budowa kanalizacji deszczowej. Zbliżając się do zakończenia prac zauważalne są efekty, takie jak: umożliwienie dojścia i dojazdu do posesji, poprawa bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie terenu czy włączenie do sąsiadującej ulicy Łużyckiej. Odcinek 124 metrów w całości wykonany jest z kostki betonowej. Obecnie wykonawca pracuje nad montażem ulicznych wpustów wraz ze studniami betonowymi w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Na czas prowadzenia remontu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2020-06-17 11:23

Ulica Słowiańska do remontu

W maju rozpoczną się prace dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej”. Ulica Słowiańska swój początek ma w osi ulicy Łużyckiej. Główne cele modernizacji ulicy to: umożliwienie dojazdu do posesji, odwodnienie terenu, poprawa bezpieczeństwa ruchu i włączenie do ul. Łużyckiej, a także udogodnienia warunków ekologicznych mieszkańców. Długość przebudowywanego odcinka mierzy 124 metry. Droga wykonana zostanie z kostki betonowej, wmontowane zostaną uliczne wpusty wraz ze studniami betonowymi w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Budowę nawierzchni ulicy Słowiańskiej wykona chojnowska firma „MK Granit” Mariusz Gąsior.

2020-05-19 13:21

Targowisko Miejskie w remoncie

Trwają prace remontowe Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wskutek zaistniałej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa, rząd wystosował szereg obostrzeń. Jednym z nich było zamknięcie placów targowych. W związku z tym chojnowski samorząd podjął decyzję o działaniach modernizacyjnych, mających na celu poprawę warunków wizualnych i estetycznych, ale przede wszystkim warunków bezpieczeństwa bazarowej przestrzeni. Czasowa przerwa wykorzystana jest na szereg prac remontowych, które przysłużą się zarówno handlującym, jak i klientom korzystającym z usług na targowisku.

2020-05-19 13:19

Modernizacja ulicy Adama Asnyka

W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg. Inwestycja będzie dotyczyć modernizacji ulicy Adama Asnyka. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji.

2020-05-19 13:17

Nowy wodociąg

Dobiegają końca prace przy inwestycji pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie”. Zakończono już prace na głównym rurociągu na odcinku od Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody. Obecnie wykonawca zajmuje się zagospodarowaniem obszaru na terenie Konradówki i remontem na samej stacji, czyli wymianą wież napowietrzających i pomieszczenia wraz z zestawem hydroforowym. Prace przy tej inwestycji przebiegły sprawnie, ale nie obyło się bez nieprzewidzianych problemów: - Obecnie warunki gospodarcze spowodowane ograniczeniami z powodu koronawirusa wpłynęły na dostawy - wyjaśnia nadzorujący inwestycję inżynier kontraktu Marcin Lichoń. – Stare sieci niejednokrotnie są źle zinwentaryzowane i nie idą na prawidłowych wysokościach, stąd też zdarzyły się nam awarie, które szybko jednak udało się opanować. Zapuszczenie pomp głębinowych, rozruchy, próby szczelności i dezynfekcja zwieńczą dzieło. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Miasto wydało na inwestycję blisko 3 miliony zł.

2020-05-19 13:16

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie