Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Zima w Chojnowie

Zima w Chojnowie

2021-02-02 09:55

Zaplecze Hali Sportowej PZS po modernizacji

27 stycznia miało miejsce otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Hali Sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Matejki. Miejsce to zmieniło się nie do poznania. Gruntowny remont pomieszczeń sprawił, że tak ważny obiekt stał się nowoczesny i utylitarny dla wszystkich użytkowników. Koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł ponad 660 tys. złotych. Jak podkreślił dyrektor szkoły, przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki staraniom władz Powiatu Legnickiego, a pieniądze na remont wpłynęły dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, z których pokryto 90 % kosztów, pozostałe 10% sfinansował Powiat Legnicki. Wykonawcą remontu była jaworska firma Art -Bud S.C. – Andrzej Pałasz. Otwarcie było też ważną chwilą dla wzorowych uczniów PZS – stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Dyrektora Szkoły. Krystian Katra - Wicemistrz Polski w K1 Rules, Oliwia Dziurbiel Wicemistrzyni Polski w akrobatyce Sportowej oraz Ola Pasternak chętnie rozmawiali o swoich sukcesach z zaproszonymi gośćmi. Wicemistrzynie Polski w akrobatyce sportowej Emilia Dziurbiel i Jadzia Węglicka wzbudziły też podziw swoim pięknym występem. Wydarzenie stało się inauguracją roku 2021 i miejmy nadzieję wielu dobrych inicjatyw w mieście. Uroczystego otwarcia dokonał Mariusz Kowalczyk dyrektor PZS, który przypomniał historię obiektu oraz etapy istotnych modernizacji. - Ta inwestycja przebiegała w trudnym okresie pandemii. Nie wiedzieliśmy, jak to wpłynie na nasze zamierzenia. Po drodze były różne przeszkody. Jednak mimo tego trudnego czasu, wszystko się pięknie udało. Dziś Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie cieszy się kolejną inwestycją, wykonaną w 2020 roku. To nie jedyna nasza inwestycja, jednak remont pomieszczeń Hali Sportowej jest największą – mówił dyrektor Kowalczyk, dziękując wykonawcy Andrzejowi Pałaszowi i inspektowi nadzoru Andrzejowi Janickiemu. - Remont nawierzchni przed wejściem do szkoły przy ul. Wojska Polskiego, dokończenie modernizacji wszystkich hal sportowych PZS, termomodernizacja budynku przy ul. Witosa i nowa ulica Matejki są to ważne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach. W tym roku planowany jest również remont drogi wewnętrznej do Hali Sportowej przy ul. Matejki oraz dokończona zostanie modernizacja nawierzchni przy ul. Witosa – tłumaczył dyrektor PZS. Adam Babuśka starosta powiatu legnickiego pogratulował zrealizowania ważnej inwestycji zarówno dla miasta, jak i powiatu: - Inwestycja była dla nas wyzwaniem i mamy wielkie nadzieje, że jak uczniowie wrócą do zajęć, będą z zadowoleniem korzystać z wszystkich pomieszczeń. Muszę podziękować przy tej okazji panu Burmistrzowi. Gmina Miejska również zaangażowała się w remont i to jest dowód na dobrą współpracę samorządów. Taka współpraca w powiecie legnickim naprawdę się odbywa. Janina Mazur Wicestarosta Powiatu Legnickiego wyraziła również swoją wielką radość z realizacji przedsięwzięć szkolnych związanych z Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie: - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Życzę, aby hala sportowa stała się miejscem wielu inicjatyw, nie tylko związanych z aktywnością fizyczną, ale także innych. Sukcesywnie będziemy realizować kolejne plany związane z Chojnowem. Gratulacje złożył także Jan Serkies Burmistrz Miasta Chojnowa: - Gratuluję dokonanego remontu. Korzystając z okazji, dziękuję również za wszystkie zrealizowane inwestycje, zmiany w obiektach są dostrzegalne przez mieszkańców. Cieszymy się, że będziemy mogli korzystać z nowych, wyremontowanych pomieszczeń Hali Sportowej. Obiekt przy ul. Matejki jeszcze nie raz przypomni o sobie zwłaszcza podczas takich wydarzeń jak mistrzostwa w szachach czy piłce nożnej. Gratulujemy!

2021-01-28 08:10

Modernizacja ulicy Asnyka zakończona

Zakończyła się inwestycja pod nazwą "Przebudowa Drogi Nr 104383D - Ul. Asnyka w Chojnowie". Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach października, odbiór nastąpił 30 grudnia. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie 495.429,90 złotych. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji. Całość inwestycji wyniosła 725.700,00 złotych kosztów przedsięwzięcia. Długość drogi przebudowanego odcinka wynosi 322 m. Inwestycje wykonała firma brukarska „Granit – Bruk" Mirosław Furmanek z Chojnowa. Inwestycja objęła przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników. Realizacja zadania wpływa na poprawę ruchu na całym obsługiwanym obszarze. Przebudowana droga w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94, dlatego jej modernizacja zwiększa bezpieczeństwo pieszych i transportu.

2021-01-20 09:40

Rewitalizacja amfiteatru zakończona

Zakończyła się przebudowa chojnowskiego amfiteatru. 30 grudnia inwestycja została odebrana. Amfiteatr stał się dopełnieniem malowniczej przestrzeni zrewitalizowanego Parku Śródmiejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawierzchnia terenu została utwardzona i odnowiona. Wymieniono stopnie oraz zbudowano skarpy do ścian schodów terenowych. Z nowych elementów pojawiło się zadaszenie nad sceną środkową z żagli materiałowych montowanych na konstrukcji stalowej. Zadaszenie nie jest elementem stałym, montowane będzie podczas wydarzeń kulturalnych. Inwestycja jest inicjatywą mieszkańców, którzy wybrali projekt w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim. Projekt przyczyni się do ubogacenia życia artystycznego w naszym mieście, umożliwi organizowanie m.in. spotkań muzycznych.

2021-01-20 09:37

Modernizacja ulicy Adama Asnyka

W ostatnich dniach października rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi na ulicy Adama Asnyka w Chojnowie. Remontowany odcinek w sposób bezpośredni łączy się z drogą krajową nr 94, dlatego jego modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i transportu. Miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 i tym samym uzyskało dofinansowanie w kwocie ok. 585 tys. złotych. Całość inwestycji wyniesie blisko 840 tys. złotych. Miasto pokryje 30% kosztów przedsięwzięcia. Inwestycja obejmuje: przebudowę jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów i dróg dojazdowych z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę dwóch słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą, wprowadzenie stałej organizacji ruchu (doświetlenie przejścia dla pieszych), wykonanie trawników. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 322 metry. Inwestycje prowadzi firma brukarska „Granit – Bruk" Mirosław Furmanek. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

2021-01-20 09:33

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie