Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

2021-04-20 12:12

Podziel się z nami swoimi fotografiami!

Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdjęcia Chojnowa, chętnie opublikujemy je na łamach Gazety Chojnowskiej, oficjalnej stronie chojnow.eu i miejskim facebooku. Czekamy! Dziś prezentujemy dla Państwa zdjęcia Natalii Moskwy. Dziękujemy! Wszystkie są piękne!

2021-04-19 09:31

Podziel się z nami swoimi fotografiami!

Jeżeli masz w swoim domowym archiwum ciekawe zdjęcia Chojnowa, chętnie opublikujemy je na łamach Gazety Chojnowskiej, oficjalnej stronie chojnow.eu i miejskim facebooku. Czekamy! Dziś prezentujemy dla Państwa zdjęcia Margot Stel Fotografia. Dziękujemy! Wszystkie są piękne!

2021-04-12 12:22

Nowe oświetlenie na ul. Andersa i ul. Legnickiej

Miejska infrastruktura oświetleniowa poszerza się o dwie kolejne ulice, na których wkrótce pojawią się nowe latarnie. Obecnie przy ul. Andersa rozpoczęły się prace budowy oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje budowę linii kablowej oraz posadowienie 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Również na ulicy Legnickiej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego będą prowadzone prace związane z budową linii kablowej oraz posadowieniu słupów wyposażonych w oprawy LED – 15 sztuk, w tym 6 kompletów przeznaczonych do doświetlenia przejść dla pieszych. Zastosowanie opraw LED pozwala na zaoszczędzenie energii. Są one bardziej ekologiczne od tradycyjnych lamp sodowych. Nowe oprawy emitują światło barwy maksymalnie zbliżonej do naturalnego światła dziennego, co poprawia odbieranie barw otoczenia. Dają one więcej światła przy tej samej mocy, zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Dużym plusem opraw LED – owych jest redukcja emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych związków chemicznych. Prace budowlane przy ul. Andersa wykonują: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa, a przy ul. Legnickiej Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 kwietnia br. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie prowadzonych prac.

2021-03-15 12:48

Budowa ulicy Bielawskiej

Tegoroczny budżet miasta Chojnowa objął budowę kolejnej ulicy. Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego…” od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kolejowego. - Wykonana inwestycja stanie się dopełnieniem wcześniejszych modernizacji, które zostały zrealizowane w tej części miasta, a były to: budowy ulic: Solskiego i Bielawskiej od skrzyżowania ul. Bolesławieckiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego oraz nowe oświetlenie. W minionym roku wzdłuż wyremontowanego odcinka na ulicy Bielawskiej posadzone zostały także młode drzewka – mówi Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. Roboty budowlane obejmą m.in. budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę sieci oświetlenia drogowego. Nowa asfaltowa nawierzchnia poprawi komfort przejazdu na tym odcinku, a chodnik przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych. Termin składania ofert potrwa do 26 marca.

2021-03-15 12:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie