Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Zdjęć

Zawodowy awans

Kolejni nauczyciele mianowani odebrali akty mianowań z rąk burmistrza miasta Chojnowa Jana Serkiesa. Po pomyślnie zdanych egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego pedagodzy - - Barbara Szuwalska i Magdalena Książek ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Aneta Gac i Tomasz Mytkowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 - w reprezentacyjnej sali posiedzeń Urzędu Miejskiego złożyli przysięgę: „Ślubuję rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecznej i wolności sumienia." To trzeci z czterech stopni awansu zawodowego wynikający z Karty Nauczyciela. - Serdecznie gratuluję, życzę wielu sukcesów dydaktycznych i powodzenia w sferze prywatnej – mówił burmistrz wręczając oficjalnie akty. Dołączamy do gratulacji.

2021-09-24 11:24

„Orla Straż. Kiedy świat udaje, że nie widzi”

Misją Fundacji Orla Straż jest pomoc ofiarom terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Wspieramy rodziny, które straciły bliskich, dom oraz dorobek całego życia w wyniku najazdu terrorystów z ISIS. Chcemy pomóc im w powrocie do normalnego życia. Realizujemy nasze działania m.in. przez odbudowę zniszczonych miejsc pracy (Projekt DOBRA PRACA), wspieranie edukacji wdów i sierot oraz pomoc rozwojową udzielaną w bardzo szerokim zakresie. (fragment wpisu na facebooku Orla Straż – Eaglewatch) O działalności, formach pomocy i sytuacji beneficjentów mówił na zorganizowanym 15 września przez Miejską Bibliotekę Publiczną spotkaniu autorskim, Andrzej Ochał - członek fundacji, autor książki „Orla Straż. Kiedy świat udaje, że nie widzi” - To nie będzie przyjemne literackie spotkanie – rozpoczął swoje wystąpienie Andrzej Ochał – To nie będzie łatwa historia, ale mam nadzieję, że to spotkanie zbuduje pewne refleksje. To o czym będę mówić, to historia ogromnej nieprawości ogromnej niesprawiedliwości, która zadziała się w pewnej części świata. Świat nie chciał widzieć tego co wydarzyło się między 2013 a 2016 na Bliskim Wschodzie… Rzeczywiście, opowieść nie należała do lekkich, łatwych i przyjemnych. Przez pryzmat polityki, finansjery, wojen religijnych i rządzy władzy poznajemy grupę niewinnych ofiar terroryzmu wegetujących od lat na pustyni. Ludzi pozostawionych samym sobie, żyjących w ascetycznych warunkach, a przy tym pełnych godności, żyjących nadzieją na odbudowanie swojej wspólnoty. Pretekstem spotkania autorskiego była wydana niedawno książka „Orla Straż. Kiedy świat udaje, że nie widzi”. Reportaż z pobytu w Iraku w 2019 roku zawiera relacje świadków zbrodni ISIS oraz ich codzienne zmagania z otaczającą rzeczywistością. Liczne fotosy ilustrują sytuację nie pozostawiając złudzeń. Dopełnieniem książkowej treści była emocjonująca opowieść autora – poruszająca, przemawiająca do serc i umysłów, poparta często zadziwiającymi faktami, uzmysławiająca jak bardzo świat Zachodu jest nieszczery… - Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, chcemy by świat się dowiedział. By te chrześcijańskie rodziny przesiedleńców żyjące w Iraku – bogobojne, proste, pracowite – mogły żyć godnie. Imponująca wiedza Andrzeja Ochały – doświadczonego żołnierza, pasjonata historii, publicysty, działacza społecznego – zmienia wyobrażenie o Bliskim Wschodzie, jego społecznych relacjach i pozycji w świecie. Orla Straż – kilkuosobowa fundacja wspierana przez wolontariuszy – powstała w 2016 r. Jej założyciel - kmdr. ppor. rez. Bartosz Rutkowski powołał ją wkrótce po tym jak usłyszał w mediach historię 12.letniego chłopca żywcem ukrzyżowanego w jednej z syryjskich wsi. Od tego czasu w irackich obozach głośno mówi się o pomocy z Polski. Fundacja odbudowuje domy, miejsca pracy, kupuje zwierzęta hodowlane i paszę, narzędzia, wspiera edukację… Główną naszą zasadą jest pomoc wyłącznie w uzgodnieniu z potrzebującymi w ich własnym kraju. Zajmujemy się najróżniejszymi formami wspierania ofiar terroryzmu. Naszym celem jest zarówno pomoc konkretnym osobom, jak i bardziej rozwinięte projekty służące rodzinom, a nawet całym miejscowościom – czytamy na stronach fundacji. Zainteresowanych działalnością Fundacji odsyłamy na https://www.orlastraz.org Jednym z wolontariuszy Orlej Straży jest chojnowianin Piotr Pabis, który zainicjował spotkanie w naszym mieście. O jego zaangażowaniu i pobudkach można będzie przeczytać w najbliższym wydaniu Gazety Chojnowskiej 8 października w popularnym cyklu „Ludzie z pasją”.

2021-09-24 11:16

„Tylko czułość idzie do nieba” – romans polsko – rosyjski w Chojnowie

18 września w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie odbył się X Festiwal Romansu Polsko – Rosyjskiego Słowiańskie Barwy Miłości im. Lidii Nowikowej. Przybyłych na muzyczne spotkanie przywitali burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies oraz Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski. - W opinii publicznej Dolnego Śląska Chojnów w sferze kultury cieszy się zasłużoną marką. Serdecznie gratuluję panu burmistrzowi i społeczności Chojnowa za wszelkie działania promujące różnorodność artystyczną. – mówił dr Tadeusz Samborski. Koncert poprowadziła aktorka i reżyserka Aurelia Sobczak: - Cieszę się, że mogę państwa porwać w muzyczną i duchową podróż do świata namiętności i wielkich emocji. Nasz festiwal poświęcony jest miłości. Związany jest z Lidią Nowikową, z jej romantyczną miłością do polskiego oficera. Życie Lidii Nowikowej stało się inspiracją dla reżysera Waldemara Krzystka, który nakręcił film pt. „Mała Moskwa”. Na scenie pojawili się artyści z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Wystąpili m.in. Barbara Droździńska, Agata Marcewicz, Agnieszka Babicz, Nadieżda Brońska, Marek Ravski, Aleksander Slepakow, zagrali Witalij Aleszkiewicz oraz Zbigniew Krupiński. Artyści wykonywali piosenki w języku polskim, rosyjskim, a także jidysz. Barwne interpretacje muzyczne, piękne wykonania i wyjątkowe emocje towarzyszyły spotkaniu. X Festiwal polsko - rosyjski zakończył się wspólnie wykonanymi piosenkami pt. „Gdybym miał gitarę”, „Ta ostatnia niedziela”, „To były piękne dni”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Bożena Żelazowska Poseł na Sejm RP, Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy, Adam Babuśka Starosta Legnicki. Patronat artystyczny: prof. Wiesław Bednarek.

2021-09-21 12:34

Harcerski Klub Modelarski ARSENAŁ: UDANY START CHOJNOWSKICH MODELARZY

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią modelarze z całej Polski spotkali się po raz 40-ty na Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych oraz na Międzynarodowym Konkursie Modeli Redukcyjnych i Grand Prix Małego Modelarza, który się odbył w Oleśnicy. Wszyscy głodni sukcesów i spotkań pogłębiających wiedzę modelarską, rozmów, porównywań i ocen wykonanych przez siebie i innych modelarzy modeli, których zgłoszonych do konkursu było blisko 300, zajechaliśmy pod Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Rozpakowanie i wystawienie do konkursu modeli jak zawsze zajmuje sporo czasu i jest dość stresujące, bo kolejny raz się sprawdza czy modele przetrwały transport w całości i czy nieuległy uszkodzeniu. W ocenie prac bierze udział kilka komisji sędziowskich, które oceniają różne klasy modeli i nierzadko takie oceny kończą się w późnych godzinach wieczornych. Warto nadmienić, że w składach wspomnianych komisji byli Antoni Skalski oraz Janusz Mikicionek, obydwoje z I klasą sędziowską, oraz Konrad Kozakowski, który zdobywał aplikację sędziowską na pierwszy stopień sędziowski. Sędziowie podsumowując swoją pracę stwierdzili, że ogólny poziom wykonania modeli był bardzo wysoki. Modelarze z Chojnowa drużynowo zajęli bardzo dobre drugie miejsce, a indywidualnie zdobyli 13 medali i 9 wyróżnień. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Hanna Makowska, Mateusz Krauzowicz, Marcin Makowski, Rafał Kruk, Aleksander Kozakowski, Aleksandra Porczak, Maciej Kądziołka, Konrad Kozakowski, Tomasz Leonhardt, Antoni Skalski. Modelarze dziękują władzom miasta oraz dyrekcji MOKSiR za pomoc w realizacji swoich zamiłowań modelarskich i umożliwienie wyjazdu i ich prezentacji na Mistrzostwach Polski w Oleśnicy. Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy kolejnych udanych startów w konkursach modelarskich.

2021-09-21 09:33

Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny…

Słowa finałowej piosenki programu artystycznego z okazji 10.lecia Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie są niezwykle wymowne. Właśnie minęło 10 lat od kiedy Rada Powiatu powołała do życia Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie – kolejną placówkę w naszym mieście zajmującą się szeroko pojętym wsparciem osób niepełnosprawnych. Przez dekadę obiekt i jego otoczenie diametralnie się zmieniło. Dzięki zaangażowaniu władz, wsparciu odpowiednich instytucji i osób fizycznych, dzięki oddaniu dyrekcji i całego personelu, dziś ŚDS nr 2 jest profesjonalną, atrakcyjną i przyjazną placówką. Decyzja sprzed 10 lat okazała się najtrafniejszą dla osób wymagających kompetentnej, kompleksowej pomocy. W komfortowych warunkach, pod opieką wyspecjalizowanej, fachowej i cudownej kadry osoby niepełnosprawne rozwijają się – uczestniczą w programach aktywizacji społecznej i zawodowej, angażują się w życie lokalnej społeczności, integrują z innymi środowiskami, uczą się egzystencji w domu i poza nim. Efekty działań terapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacyjnych obserwować można tu na co dzień. Bogata działalność dziewięciu pracowni terapeutycznych - muzyczno-teatralna, plastyczno-artystyczna, kulturalno-oświatowa, komputerowa, kulinarna i gospodarstwa domowego, warsztatowo-stolarska, ceramiczno-mechaniczna, ogrodnicza oraz rehabilitacyjna buduje kreatywność, samodzielność, sprawność manualną i intelektualną, wzmacnia samoocenę. To nieoceniona wartość dla podopiecznych i ich bliskich. - X-lecie skłania do podsumowań, do spojrzenia w przeszłość, ale i przyszłość – mówiła dyrektor Maria Wiśniowska. - Jakkolwiek będziemy o tym mówili nie oddamy pełnego obrazu naszych działań. Zapraszamy, więc do rozmów z uczestnikami, zapoznania się z pracowniami terapeutycznymi, do udziału w projekcji filmu… To nie tylko ośrodek wsparcia, to drugi dom, druga rodzina, to zżyta ze sobą wspólnota. Odczuli to wszyscy, którzy 17 września uczestniczyli w oficjalnym jubileuszu. Zaproszeni goście - przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych powiatu, miasta i gminy, zaprzyjaźnione placówki terapeutyczne, oświatowe, kulturalne, wspierające osoby prywatne, rodziny uczestników – wszyscy z uznaniem i przejęciem zapoznawali się z działalnością ośrodka, z jego historią i dynamicznym rozwojem. Hitem jednak był program artystyczny, który dał obraz tego, jak wspaniale i swobodnie czują się w tym miejscu podopieczni. - Zrobiliście rzecz niezwykłą – mówił w imieniu samorządowców Starosta Powiatu Legnickiego – p. Adam Babuśka - Odwróciliście role. Dziś to Wy przeprowadziliście nam grupową terapię, popatrzcie jacy wszyscy są uśmiechnięci. Bardzo Państwu gratuluję tak profesjonalnie działającego ośrodka. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Mnóstwo gratulacji, życzeń, podziękowań i wzruszeń… Wspaniała uroczystość, efektowny, przepyszny tort oraz ogrom życzliwości i sympatii… Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny Czasem się tylko pięknie różnimy (fragment hymnu Gliniady Tomasza Wachnowskiego)

2021-09-21 09:26

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie