Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

16 marca zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnowie. Wykonawca zadania będzie Konsorcjum firm: Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz  FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z siedzibą w Chojnowie. 

Zadanie będzie obejmowało budowę oświetlenia przy ulicach Pogodnej, Radosnej i Miłej w Chojnowie  m.in.  wykonanie sieci kablowej oświetlenia drogowe w drogach wewnętrznych o długości 763 m oraz  posadowienie typowych słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych 22 szt. oraz 22 szt. opraw LED – 37,7 W. Wartość zadania 163.799,10 zł. 

 

Budowę oświetlenia przy ulicach Tulipanowej i Różanej w Chojnowie wraz z budową linii kablowych typu YAKXS 4x35mm2 o dł. 203 m oraz posadowieniem 6 kpl. słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Wartość zadania 49.077,00 zł. 

 

Ostatnią częścią zadania będzie budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Chojnowie obejmująca wykonanie sieci kablowej oświetlenia drogowe w drogach wewnętrznych o długości 833 m oraz posadowienie typowych 22 słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych wraz z oprawami LED. Wartość zadania 162.360,00 zł.

 

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców miasta Chojnowa.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie