Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 Dzieje Chojnowa w datach

 

 

1272 - Poświadczone w źródłach istnienie osady "Haynow" (w księstwie legnickim)

 

1288 - Chojnów wymieniony po raz pierwszy jako "civitas"(miasto) w dokumencie księcia legnickiego Henryka V Grubego.

 

1291-1301 - Chojnów należy do księstwa głogowskiego.

 

1292 - Źródła poświadczają po raz pierwszy kasztelana chojnowskiego (Bronisław Budziwojowic).

 

1293 - Źródła wymieniają Ottona von Zedlitza jako kasztelana Chojnowa.

 

1318 - Wielki pożar

 

1329 - Książę legnicki Bolesław III potwierdza przywileje, które Chojnów " z dawien dawna" posiada.

 

1331 - Bolesław III składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. W ten sposób jego ziemie z Chojnowem wchodzą w skład Królestwa Czeskiego.

 

1332 - Poświadczony po raz pierwszy cech tkaczy.

 

1333 - Miasto uzyskuje pełne prawa miejskie. Po raz pierwszy wymieniony burmistrz miasta - Albertus de Ypra.

 

1394 - Miasto uzyskuje przywileje handlu solą i prawo składu.

 

1399 - Zamek stanowi rezydencję książęcą

 

1428 - Husyci zdobyli zamek i spalili miasto. Według legendy najazd przeżyło zaledwie kilkunastu mieszczan, którzy schronili się w wieży kościelnej. Część mieszczan usiłowała ujść z miasta przez Furtę Łaziebną. Tutaj jednak zostali pochwyceni i na miejscu ścięci. Ich głowy wyrzucono przez furtę poza mury. Dlatego do 1945r. uliczka prowadząca w stronę furty (pasaż na tyłach Banku Spółdzielczego) nosiła nazwę Husyckiej.

 

1428 - Książę Ruprecht zwalnia mieszczan chojnowskich od wszelkich świadczeń na 8 lat.

 

1433 - Książę Ludwik III zatwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje przysługujące miastu.

 

1442 - Augustianie wznoszą basteję w północno-zachodniej części miasta w pobliżu ich klasztoru

 

1444 - Rajcy miejscy zakładają staw rybny obok kościoła św. Mikołaja.

 

28.V.1452 - Umiera książę chojnowski Henryk X, syn Ludwika III i zostaje pochowany w kościele parafialnym.

 

1469 - Cech sukienników funduje kaplicę św. Andrzeja i Katarzyny przy kościele parafialnym. Był to jeden z zamożniejszych cechów w mieście, miał swój własny szpital i dom cechowy.

 

1503 - Wielki pożar miasta. Książę zwalnia pogorzelców z obowiązku płacenia czynszów przez 8 lat.

 

1511 - Papież Juliusz II zwalnia miasto na 6 lat z wszystkich świadczeń z wyjątkiem dziesięciny.

 

1530 - założono pierwszy wodociąg. Wodę doprowadzano drewnianymi rurami.

 

1544 - Hans Schram wznosi renesansową, zachowaną do dziś kamienicę w Rynku.

 

1546-1547 - Książę Fryderyk III przebudowuje gotycki zamek na renesansową rezydencję.

 

1581 - Wielki pożar miasta. Spłonął między innymi ratusz i dawny klasztor augustianów.

 

1583 - Ukończono odbudowę ratusza.

 

1618-1648 - Toczy się wojna trzydziestoletnia, która przyniosła miastu ogromne zniszczenia (w 1633r. miasto liczy tylko 500 mieszkańców).

 

1651 - Wielki pożar. Ogień strawił 140 domów, ratusz i kościół.

 

1657 - Miasto liczy 180 mieszkańców.

 

1675 - Część mieszkańców Chojnowa opuszcza miasto w związku z nietolerancyjnymi rozporządzeniami władz cesarskich dotyczących innowierców.

 

1740 - Do miasta wkraczają oddziały pruskie regimentu "Prinz Heinrich". Chojnów wraz z większością obszaru Śląska wchodzi w skład pruskiego państwa Hohenzollernów.

 

1754 - W mieście działają 4 cechy główne i 12 pobocznych.

 

1762 - Z inicjatywy króla Fryderyka II powstaje w mieście zawodowa szkoła sukiennicza.

 

1762 - Wielki pożar niszczy całe "górne miasto", m.in. zamek, ratusz oraz klasztor augustianów. Po pożarze rozebrano klasztor, wieżę Bramy Dolnej oraz mury obronne do wysokości 7 łokci. Pozyskany materiał przeznaczono dla pogorzelców do odbudowy domów.

 

1801 - Chojnów liczy 2314 mieszkańców.

 

9 IX 1807 - W mieście zakwaterowano artylerię francuską i rozlokowano mniejsze oddziały.

 

24 I 1813 - Do Chojnowa przybył na nocleg car Aleksander I, król pruski Fryderyk Wilhelm III oraz generał Kutuzow wraz ze sztabem. Następnego dnia car uczestniczył w nabożeństwie odprawionym w ratuszu.

 

VII 1813 - W Chojnowie kwaterował cesarz Napoleon.

 

1831 - Ukazuje się pierwsza gazeta w Chojnowie, tygodnik "Beitrage zur Unterhaltung..." redagowany przez E.Fischera.

 

1842 - Zbudowano kanał odprowadzający ścieki z Rynku. Wybrukowano Rynek i łożono chodniki.

 

1845 - Oddano do użytku prowadzącą przez Chojnów linię kolejową Wrocław-Bolesławiec.

 

1848 - Wprowadzono kanalizację miejską.

 

1849 - Epidemia cholery.

 

1866 - Epidemia cholery.

 

1866 - Ułożono żelazne rury wodociągowe, doprowadzające wodę z ujęcia w Michowie.

 

1867 - Ukończono budowę gazowni i ułożono sieć gazową.

 

7 III 1875 - Zawaliła się wieża ratusza. Pod gruzami zginęła jedna z mieszkanek Chojnowa. Ratusz rozebrano.

 

1879 - Oddano do użytku nowy budynek ratusza przy pl.Zamkowym.

 

1882 - W Rynku, w miejscu dawnego ratusza, ustawiono monumentalną fontannę.

 

1885 - Kurt Gablenz otwiera papiernię.

 

3-4 VIII 1888 - Wielka powódź.

 

28 VII 1897 - Kolejna wielka powódź.

 

1904 - Oddano do użytku oczyszczalnie ścieków.

 

1906 - Oddano połączenie kolejowe Złotoryja-Chojnów-Rokitki.

 

27 IX 1908 - Otwarto muzeum.

 

1909 - Zbudowano nowy dworzec kolejowy, który otrzymał oświetlenie elektryczne (ze względów oszczędnościowym zastąpione wkrótce olejowym).

 

1909-1911 - Wzniesiono katolicki kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP (projekt Hossfelda z Berlina).

 

1912 - Miasto otrzymuje elektryczność.

 

26 VII 1912 - Miasto nawiedza kolejna wielka powódź.

 

1939 - Do Chojnowa trafiają pierwsi robotnicy przymusowi z Polski.

 

10 II 1945 - Wyzwolenie Chojnowa.

 

10 VI 1945 - Przystąpiono do tworzenia polskiej administracji miasta. Alfred Żydek zostaje burmistrzem.

 

12 VI 1945 - Do Chojnowa przybywa pierwsza 18-osobowa grupa polskich osadników.

 

15 VI 1945 - Wojskowe władze radzieckie przekazują uroczyście cywilny zarząd miasta Polakom.

 

1946 - Powołano do życia miejskie gimnazjum i liceum.

 

1950 - Powstaje Liceum Rolnicze.

 

1978 - Miasto nawiedza powódź.

 

1 I 1978 - Połączono miasto i gminę we wspólną jednostkę administracyjną.

 

27 V 1990 - Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe.

 

27 XII 1990 - Przywrócenie odrębności administracyjnej miasta i gminy (z mocą od 2 IV 1991r).

 

1991 - Rozpoczęcie budowy ekologicznie czystej kotłowni dla prawobrzeżnego Chojnowa i budowy nowej oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie