Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

W miniony czwartek, 4 kwietnia, miał miejsce odbiór zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w miejscowości Chojnów”.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Ewa Humenna wraz z uczniami.

Powiat Legnicki reprezentowali: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński i Grzegorz Gapski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Radna Jolanta Bekaluk-Pyrz oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń wraz z pracownikami.

Podczas otwarcia skrzyżowania Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał na ręce Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Ewy Humennej flagi Polski, które towarzyszyć będą społeczności szkolnej podczas ważnych wydarzeń i uroczystości państwowych.

Zakończona inwestycja obejmowała przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2226D (ul. Kolejowa) z drogą wojewódzką nr 328 w okolicy Dworca Kolejowego. Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 na długości 101m od wysokości wiaduktu kolejowego do wysokości placu dworca autobusowego oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2226D na długości 47m. 

Przebudowa drogi powiatowej polegała na wykonaniu wlotu typu "kropla". Wyspa skrzyżowania jest stosunkowo szeroka, głównie po to, by zapewnić przejezdność autobusów dla wszystkich relacji skrętnych. 

W ciągu obu odcinków dróg wykonano nową konstrukcję jezdni. Zawężono jezdnię drogi wojewódzkiej na odcinku wiadukt - ul. Kolejowa, aby uzyskać czytelność jazdy. Zawężenie tego wlotu spowodowało skrócenie istniejącego przejścia dla pieszych, co poprawiło BRD. 

Przebudowano wlot ul. Kusocińskiego w taki sposób, aby zapewnić normatywny promień wyjazdowy oraz wszystkie odcinki chodników w obrębie opracowania. Dla potrzeb właściwego odwodnienia zaprojektowano pojedyncze wpusty deszczowe z przykanalikami, które podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wymieniono istniejące wpusty i przykanaliki na nowe. W ramach przebudowywanego skrzyżowania zaprojektowano budowę i przebudowę oświetlenia drogowego. Przebudowano istniejące słupy oświetleniowe, będące własnością Operatora Tauron. Dodatkowo wykonano nowe oświetlenie drogowe oraz doświetlone zostały cztery przejścia dla pieszych.

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia.

Koszt zadania: 2 534 641,32 zł. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Województwo Dolnośląskie: 1179270,42zł; Powiat Legnicki: 250803,40 zł przy dofinansowaniu ze strony Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1176000 zł.

Miasto na potrzeby inwestycji przekazało Starostwu Powiatowemu fragment działki w celu regulacji granic nieruchomości zajętej pod drogę powiatową. 

Kilka miesięcy temu miasto oddało w tym rejonie inwestycję pn. „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie”. Powstało 27 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i nowa kanalizacja deszczowa z uzbrojeniem. Wymieniono tu słupy oświetleniowe, które wyposażono w oprawy energooszczędne typu LED oraz wykonano oświetlenie chodnika. 

Parking stanowi pierwszy etap zakładanej przebudowy Placu Dworcowego na centrum przesiadkowe. 

fot. Starostwo Powiatowe w Legnicy

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie