Polska Szczęśliwych Rodzin – konferencja naukowa poświęcona projektom prorodzinnym

 

            Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  25 listopada odbyła się konferencja naukowa on-line na Dolnym Śląsku w ramach 16 spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich. Było to dotychczas spotkanie rekordowe pod względem uczestników. Blisko 140 osób spotkało się w wirtualnej przestrzeni, aby dzielić się wnioskami dotyczącymi zagadnienia wielowymiarowego, jakim jest Polska Rodzina.

Konferencję otworzył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który zapowiedział powołanie Rady Rodziny jako organu opiniodawczego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Przedstawiciele samorządów, autorytety świata nauki, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy, którzy działają w obszarze polityki prorodzinnej, zostali zaproszeni do składania kandydatur – „Niech polska rodzina - będzie rodziną silną! – zaznaczył gospodarz spotkania w swoim wystąpieniu. Gościem specjalnym spotkania była podsekretarz stanu w Ministerstwie  Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha, która  zaznaczyła, że polityka prorodzinna stale potrzebuje kompleksowych działań umacniających pozycję rodziny. Wiceminister podkreśliła, że celem wspólnej pracy na rzecz podstawowej grupy społecznej mającej swoją autonomiczną wartość jest wspieranie ogólnopolskich organizacji, jak i lokalnych inicjatyw będących odpowiedzią na potrzeby rodziny.  

Jacek Sapa - koordynator projektu Polska Szczęśliwych Rodzin i prezes Fundacji  

oraz Paweł Woliński - odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad projektem Polska Szczęśliwych Rodzin wprowadzili do projektu, będącego wyzwaniem intelektualnym.  Poruszone zostały aspekty diagnozy rodziny, analiza samorządów, modele współpracy i komunikacji.

Działania wspierające rodziny – model współpracy zaprezentował Michał Kot – członek Rady Rodziny. Prelegent zaznaczył, że według badań szczęście rodziny jest najważniejsze dla Polaków, na kolejnych miejscach znalazły się: dobre zdrowie, spokój czy grono przyjaciół, wykres zamyka wykształcenie, dobrobyt i bogactwo. Idealną formę rodziny Polacy wyobrażają sobie, jako rodzina złożona z dzieci i rodziców, ze wskazaniem rodziny wielopokoleniowej. Przygotowana prezentacja ukazała również wielowymiarowość strategii wspierania rodziny.

W drugiej części konferencji Paweł Soproniuk przedstawił model komunikacji. - Celem wspólnotowym jest uznanie, że rodzina jest ważna. Wspólnota powinna koncentrować swoje działania, żeby rodzinie żyło się jak najlepiej. Zależy nam, aby każdy człowiek odnajdywał swe szczęście, wierzymy, że droga do szczęścia prowadzi przez rodzinę.  – mówił prelegent. Kolejny wykład poprowadził Krajowy Duszpasterz Rodzin ks. Przemysław Drąg: - Wspólnota Kościoła Katolickiego, zaangażowani ludzie, doradcy życia rodzinnego, kapłani i duszpasterze tworzą pewne struktury, które mają pomóc w tworzeniu stabilnej i spokojnej wspólnoty osób. W tej chwili Kościół w Polsce jako jedyny prowadzi do przygotowania związku małżeńskiego – mówił ks. Drąg. Perspektywę działań biznesu na rzecz rodziny zaprezentował Błażej Marzoch z KGHM, który przedstawił inicjatywy i programy mające na celu promowanie i szanowanie rodzin. Koniec konferencji zwieńczyła wypowiedź  burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza. Przedstawiciel samorządu podkreślił znaczenie rodziny w istotnej strukturze budującej lokalną społeczność.

Trzecią część spotkania poprowadziła Renata Nicpoń – certyfikowany, profesjonalny coach, akredytowany przez International Coach Federation. Warsztat rozwoju osobistego – sztuka pozytywnego działania wpłynął na dyskusję wśród uczestników, jaka nawiązała się w myśl zaproponowanych ćwiczeń.

Konferencja Polska Szczęśliwych Rodzin była owocnym spotkaniem łączącym dialog z analizami, dyskusję ze spostrzeżeniami, pomysły z ich możliwymi realizacjami. Zaprezentowane wykłady podkreśliły znaczenie wspólnej pracy na rzecz rodziny. Sukcesem podejmowanych działań będzie zawsze współpraca na płaszczyznach lokalnych, krajowych, a być może globalnych. Aktywny plan działań wraz z rozwojem świadomości istoty interesów rodziny może być gwarantem rozwiązań trudności, ale i umacniania rodziny jako naturalnej grupy społecznej.


(szerokość: 750 / wysokość: 477)(szerokość: 635 / wysokość: 354)(szerokość: 750 / wysokość: 435)(szerokość: 750 / wysokość: 417)(szerokość: 750 / wysokość: 489)(szerokość: 750 / wysokość: 426)(szerokość: 750 / wysokość: 414)(szerokość: 750 / wysokość: 443)(szerokość: 419 / wysokość: 600)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie