15. lecie Miast Partnerskich Chojnowa – francuskiego Commentry i niemieckiego Egelsbach


Francuskie Commentry i niemieckie Egelsbach od piętnastu lat są naszymi miastami partnerskimi. Niestety wskutek epidemii koronawirusa wszystkie plany uczczenia wspólnej historii zostały przeniesione na inne okoliczności i terminy.

Historia współpracy z Commentry rozpoczęła się w 2004 roku. Polonia mieszkająca w regionie Owernia zaproponowała francuskiemu merostwu nawiązanie kontraktów z Chojnowem. Odpowiedź mogła być tylko jedna – Chojnów z radością przyjął fakt, o możliwości podjęcia współpracy. 20 sierpnia 2005 roku delegacja naszego samorządu podpisała akt partnerstwa z Commentry. Niespełna rok później, bo 3 maja 2006 roku przedstawiciele z Francji podpisali dokument w naszym mieście.

Commentry to miejscowość we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier. Liczy ponad 8000 mieszkańców. 15. letnia współpraca stale rozwija się i umacnia wieź, miedzy mieszkańcami „miast bliźniaczych".

Partnerstwo z Egelsbach rozpoczęło się oficjalnie 11 czerwca 2005 roku, kiedy podpisano dokument mówiący o współpracy: „Mieszkańcy Chojnowa i mieszkańcy Egelsbach chcą w duchu europejskiej wspólnoty przyczynić się do budowania partnerskich stosunków między narodami. Obie gminy - świadome wspólnej przeszłości, mając na celu pokojową i przyjacielską wspólną przyszłość obu narodów - członków Unii Europejskiej - będą dotrzymywać swoich zobowiązań oraz współpracować nad urzeczywistnieniem wielkiej idei społecznego, gospodarczego i politycznego zjednoczenia. Podstawą partnerskiej współpracy będą wszechstronne i bezpośrednie, oparte na wzajemnym szacunku kontakty mieszkańców obu miast".

Egelsbach to miejscowość niewiele mniejsza od Chojnowa, liczy niespełna 10 tys. mieszkańców. Położona jest w trójkącie miast Frankfurt-Offenbach-Darmstadt. Powstało jako osada z dwiema uliczkami, której punkt centralny stanowił gotycki kościół. Wzdłuż obu ulic wybudowano budynki mieszkalno-gospodarcze z muru pruskiego. Niektóre z nich zachowały się do dziś i są chronione jako zabytki.

Liczne grono chojnowian zwłaszcza tworzących Stowarzyszenie Miast Partnerskich przy wsparciu samorządu stale pracuje nad wzajemnymi przyjacielskimi relacjami. Ważną rolę odgrywa również młodzież. Wymiany między uczniami oraz wydarzenia sportowe integrują młode pokolenie, które chętnie bierze udział w międzynarodowych inicjatywach Miast Partnerskich. Organizowane wycieczki i spotkania mają charakter kulturalny, historyczny i przede wszystkim braterski. Obopólne poznawanie swojej obyczajowości zbliża i wzmacnia. Gościnność, serdeczność i wzajemna tolerancja uczą otwartości i szacunku. Przyjaciele z Francji i Niemiec pamiętają o nas podczas ważnych uroczystości w Polsce, z zaangażowaniem wymieniają się korespondencją oraz  pomysłami na umocnienie więzi. Mieszkańcy Chojnowa nie pozostają bez odzewu, również angażują się w wiele inicjatyw z myślą o partnerskiej przyjaźni.


(szerokość: 750 / wysokość: 350)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 730 / wysokość: 486)(szerokość: 750 / wysokość: 671)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie