Aktualności

Oczy to podstawa. Bezpłatne badanie oczu w Chojnowie!
29 listopada wszyscy mieszkańcy Chojnowa będą mogli wykonać bezpłatne badanie oczu, które pozwoli ocenić jakość powierzchni oka oraz filmu łzowego pod kątem występowania u nich zespołu suchego oka (ZSO). To wszystko dzięki działaniom Fundacji NEUCA dla Zdrowia, która właśnie rozpoczęła kolejną akcję profilaktyczną, w całej Polsce. Zespół suchego oka (ZSO) to schorzenie, które może występować nawet u 11-17%* osób dorosłych. Okobus będzie stacjonował w Chojnowie 29 listopada przy ulicy Szpitalnej 6. Badania odbędą się w godzinach od 10.00 do 16.00, przy siedzibie partnera akcji.
data publikacji: 2018-11-21 13:31
 
Zaprzysiężenie Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej Chojnowa
20 listopada o godzinie 12.00 odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Chojnowa, której przewodniczyła jako Radny Senior Krystyna Czapska. Burmistrz Miasta Jan Serkies i wszyscy przedstawiciele władz samorządowych otrzymali zaświadczenia o wyborze. Odbyło się także uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszej sesji zostało przeprowadzone głosowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa, którym jednogłośnie został Jan Skowroński. Jednomyślnie poparto także kandydaturę Barbary Kułacz na zastępcę Przewodniczącego Rady Chojnowa. Burmistrz oraz piętnastu radnych pełnić będzie swoje funkcje przez 5 lat.
data publikacji: 2018-11-20 14:13
 
Koncert pieśni i piosenek patriotycznych "Tobie, Polsko"
25 listopada w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie o godzinie 18:00 odbędzie się koncert pieśni i piosenek patriotycznych chóru Skoranta pod batutą Piotra Koziara pt. "Tobie, Polsko". Serdecznie zapraszamy!
data publikacji: 2018-11-19 10:36
 
„Polska Piękna Niepodległa” – konkurs malarski w MOKSiR
15 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się konkurs malarski mający na celu wspieranie postaw patriotycznych pośród osób niepełnosprawnych. Idea plastycznego spotkania związana była z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 22 osoby z jedenastu placówek pomagającym niepełnosprawnym wzięło udział w artystycznym wydarzeniu pt. „Polska Piękna Niepodległa” Twórczym działaniom biorącym udział w konkursie towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których był Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski: - Dzisiejsze spotkanie jest szczególne. Dziękuję za inicjatywy, które integrują placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Życzę, żebyście zawsze byli sercem dla serc – mówił. Po części oficjalnej w pracowni plastycznej przez ponad godzinę uczestnicy malowali akwarelami na płótnie wizję wolnej Polski. Dla wszystkich zaproszonych gości odbył się koncert przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach, następnie wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie, prezentując patriotyczne utwory. Prace oceniało jury w składzie: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej Elwira Kądziołka, Dyrektor MOKSiR Stanisław Horodecki i artysta plastyk Ireneusz Józefczuk. Werdykt, jak zaznaczyła p. Kądziołka, był subiektywny. Każda z prac zawierała symbole ojczyzny, a także przeplatające się barwy narodowe. Na płótnach pojawiły się Polskie krajobrazy z widokiem na rodzinne domy. Malowano także akcenty historii lokalnej oraz całego kraju. 22 interpretacje barwnych 100 lat niepodległości było trudnym do ocenienia przez pryzmat wyjątkowości artystycznej, historycznej, ale i mentalnej. Pierwsze miejsce zdobyła Sylwia Kapral (WTZ „Caritas” Legnica), drugie Stanisław Noga (DPS „Prząśnik”), trzeci na podium był Jerzy Woźnica (ŚDS NR 1 w Chojnowie). Nagrody wręczyli: Bogusława Kulińska i Tadeusz Samborski. Konkurs zorganizowany został przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
data publikacji: 2018-11-15 16:22
 
„Chwile, na które czekamy” – wielkie jubileusze ZNP
14 listopada w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się „Dzień Jubilata” organizowany co roku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Chojnowie. Uroczystości przewodniczyli: Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie Ewa Więcek, Wiceprezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu, członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie Stanisław Mazur oraz Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Andrzej Przybysz. W wydarzeniu uczestniczył burmistrz miasta Jan Serkies, który podziękował wszystkim zebranym za rodzinną atmosferę i pogratulował jubilatom wyjątkowego święta. Spotkanie rozpoczęło się od występu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. Dzieci zaprezentowały patriotyczny program muzyczny, który opracowali ich opiekunowie: p. Maria Pękala i p. Tomasz Susmęd. Na uroczystości wręczono listy gratulacyjne i statuetki długoletnim działaczom ZNP. Jubilaci otrzymali pamiątkowe statuetki, odznaki i listy gratulacyjne. W szeregi związku wstąpiło pięć nowych członkiń, które otrzymały legitymacje związku. Jubilaci, członkowie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów, członkowie Zarządu Oddziału, Prezesi Ognisk Związkowych, członkowie związków i wszyscy sympatycy ZNP spędzili ze sobą czas w myśl słów znanej piosenki, które przytoczyła p. Ewa Więcek: „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”.
data publikacji: 2018-11-15 14:41
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60 | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie