Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Chojnowski Chór SKORANTA

 

Amatorski „Chojnowski Chór SKORANTA" powstał w październiku 2007 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Założycielką i autorką jego nazwy jest Krystyna Czapska. Chórem w pierwszych latach (2007-2014) dyrygował Zenon Chmielewski – nauczyciel muzyki w SP4, a od października 2014 r. Piotr Koziar – absolwent wydziału dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 


(szerokość: 640 / wysokość: 209)W zespole aktualnie występuje 28 kobiet i 10 mężczyzn. W ciągu dziesięciu lat „Skoranta" zaśpiewała kilkadziesiąt koncertów. Pierwszy, bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, miał miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie w lutym 2008 r. Kolejne występy pojawiły się już wkrótce. Do tradycji przeszły coroczne koncerty kolęd w święto Trzech Króli w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie czy udział we „Wrześniowych Kresowianach" w Białej – cyklicznej imprezie będącej spotkaniem z kulturą, historią i dniem dzisiejszym Kresów miejsc, z których pochodzi lub ma tam swoje korzenie większość chojnowian.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)Chór inicjuje lub włącza się w szeregi akcji społecznych, kulturalnych, patriotycznych czy religijnych. Przykładem mogą być koncerty charytatywne – „Chojnowianie powodzianom" czy występ zorganizowany dla chojnowianki chorej na stwardnienie rozsiane; doroczne koncerty z okazji Dnia Matki czy impreza „Talenty znad Skory", w której mieszkańcy miasta mogli zaprezentować swoje artystyczne zdolności; udział w obchodach świąt 3. Maja czy 11. Listopada; wreszcie misteria przygotowane w ramach bądź to obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II, bądź też z okazji kanonizacji papieża Polaka.


(szerokość: 640 / wysokość: 401)„Skoranta" próbowała swych sił w turniejowych szrankach. W 2010 r. chór wstąpił w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Siedliskach i zdobył Grand Prix. W  2014 r. zespół nagrał swą pierwszą płytę – krążek „…. idzie kolęda".


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W październiku 2014 r. z pracy z chórem zrezygnował dyrygent Zenon Chmielewski, a jego miejsce zajął absolwent wydziału dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu Piotr Koziar. W 2015 r. chór przystąpił do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 19 kwietnia 2015 r. „Skoranta" wystąpiła wspólnie z chórem „Madrygał" w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy w Pop – oratorium „Miłosierdzie Boże" do tekstu św. Faustyny Kowalskiej. W tym samym roku zespół wziął udział w „Jesiennych Spotkaniach Chóralnych" w Świeradowie – Zdroju, a w 2016 r. w „Spotkaniach…" w Olsztynie.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W październiku 2016 r. w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie odbył się koncert z okazji 9 rocznicy powstania Chojnowskiego Chóru „Skoranta". W czerwcu 2017 r., z okazji XX - lecia koronacji krzeszowskiej ikony przez św. Jana Pawła II, zespół zaśpiewał koncert w Krzeszowie, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W tym samym miesiącu chór nagrał drugą, podwójną płytę „Jak letni wiatr" jeden krążek z kolędami, drugi z pieśniami.

 


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Dziesiąta rocznica to okazja do podziękowań. „Skoranta" bardzo dziękuje Burmistrzowi Miasta Chojnowa Janowi Serkiesowi za jego nieocenione wsparcie dla wielu chóralnych inicjatyw. Dziękuję również dyrektorowi MOKSiR Stanisławowi Horodeckiemu, dyrektor MBP Barbarze Landzberg oraz wielu życzliwym nam osobom. Wierzymy, że 10 lat to dopiero niewielki krok na chóralnej drodze, a przed nami kolejne wspaniałe lata z muzyką…

 

SKORANTA

Październik 2017


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 353)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie