Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

W dniach 17 stycznia - 17 lutego 2022 w Chojnowie odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę" realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim i MOKSiR-em przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS). Konsultacje wspierali również: Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejska Rada Młodzieżowa, Szkoły Podstawowe nr 3 i 4 oraz UKS Oriens. Konsultacje realizowane były z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W ramach procesu konsultowano ofertę kulturalno-sportową Chojnowa. Odniesiono się do istniejącej oferty miasta oraz zebrano pomysły mieszkańców na nowe działania, w tym na imprezy promujące Chojnów poza granicami miasta. Mieszkańców pytano m.in. o wydarzenia i aktywności, w których chętnie biorą udział, a także o pomysły na usprawnienie istniejących zajęć i wydarzeń.

Formularze opinii dostępne były zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej, wypełniły je w sumie 43 osoby. W spotkaniach zorganizowanych na żywo (otwarte spotkanie konsultacyjne, spotkanie warsztatowe z młodzieżą) oraz on-line (spotkanie warsztatowe z mieszkańcami) wzięły udział 52 osoby.

Zebrane opinie i wypowiedzi mieszkanek oraz mieszkańców zostały przekazane dyrekcji miejskich instytucji kulturalnych, część z nich została już wdrożona. Niektóre pomysły będą również uwzględnione w planach do realizacji na najbliższe lata.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji oraz z załącznikami. Dziękujemy serdecznie mieszkankom i mieszkańcom za złożone opinie oraz za zaangażowanie i aktywny udział w spotkaniach.

Raport (2.28 Mb)
Załącznik nr 1 - Notatka ze spotkań warsztatowych z młodymi (86.85 kb)
Załącznik nr 2 - Notatka z otwartego spotkania konsultacyjnego (56.57 kb)
Załącznik nr 3 - Notatka ze spotkania warsztatowego online (50.31 kb)
Załącznik nr 4 - Ankieta przygotowana przez Młodzieżową Radę Miejską (33.04 kb)
Załącznik nr 5 - Ankieta elektroniczna i papierowa (137.90 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie