Wygląda dobrze
To pole jest wymaganeCHOJNÓW PYTA… O TWOJĄ OPINIĘ


Czasem o zdanie pytają Cię znajomi. Innym razem o radę prosi rodzina. Tymczasem...

 

Już wkrótce, na przełomie stycznia i lutego 2022 władze Miasta zapytają o Twoją opinię na temat

OFERTY KULTURALNO – SPORTOWEJ Chojnowa

Będziesz mógł/mogła wyrazić swoje zdanie na temat wydarzeń, które odbywają się w Mieście, a także pomóc w stworzeniu nowej oferty.

Nie odmawiaj. Włącz się w konsultacje, bo Twój głos ma znaczenie!
CO TO SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?


To forma dialogu, którą prowadzą przedstawiciele władz (miasta lub państwa) z mieszkańcami na różne istotne tematy. Konsultuje się np. planowanie przestrzeni publicznych, działań w obiektach prowadzonych przez samorząd, dokumenty omawiające przyjęte programy i strategie.

Istotą konsultacji społecznych jest wspólny namysł nad możliwymi propozycjami, które odpowiedzą na zróżnicowane potrzeby danej społeczności. Biorąc udział w konsultacjach, należy jednak pamiętać, że ostateczne decyzje zarezerwowane są dla władz.


Po co się je robi?


Dzięki zebraniu wielu różnorodnych opinii urząd miasta zdobywa wiedzę o potrzebach (i obawach) mieszkańców. Dowiaduje się, co sądzą o zaproponowanych pomysłach. Również uczestnicy konsultacji zyskują wiedzę w danym temacie, gdyż mogą poznać różne punkty widzenia i przepisy prawne.

Kto może brać udział w konsultacjach?

W konsultacjach społecznych może wziąć udział każdy, kto ma taką potrzebę, niezależnie od tego, czy mieszka w Złotoryi na stałe, czasowo, uczy się lub pracuje.


(szerokość: 568 / wysokość: 372)


 

(szerokość: 750 / wysokość: 1052)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie