Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy informuje,
że od 08 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku
w każdą środę od godz. 8.00 do godz. 15.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie
pracownik Urzędu Skarbowego w Legnicy
będzie przyjmować zeznania podatkowe za 2016 rok.


W powyższych terminach można złożyć zeznanie drogą elektroniczną na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie korzystając z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie