Szanowni Mieszkańcy Chojnowa

Realizując ustawowy obowiązek dostępu mieszkańców do informacji publicznej oraz kierując się transparentnością finansów publicznych, Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawia uchwalony w dniu 12 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską Chojnowa Budżet Miasta na 2018 rok, który obejmuje dochody, przychody oraz wydatki i rozchody, a także planowane zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

(736.97 kb)

(szerokość: 750 / wysokość: 1052)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie