Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Kilka dziejowych wieści…


*Chojnów położony jest przy dawnym szlaku handlowym zwanym Wysoką Drogą albo inaczej Traktem Królewskim – Via Regia. Historyczny szlak handlowy prowadził od Hiszpanii aż po Rosję.


*W szczytowym okresie istnienia, najliczniejszy w mieście cech sukienników liczył ponad 100 mistrzów. Tkacze pracowali głównie w swoich domostwach.


*W XIV i XV wieku Chojnów w ciągu roku miał prawo do organizowania trzech dużych jarmarków: „Targ Cantate" (trzecia niedziela po Wielkanocy), „Targ Burgharda" (odbywał się między 11 a 18 października) oraz „Targ św. Jana Ewangelisty" (prawie zawsze 27 grudnia). Jarmarki mniejsze odbywały się w każdym tygodniu.


*Zyski mieszczan sowicie wzrosły a handel rozkwitł dzięki królewskiemu zarządzeniu z 1503 roku, w którym nakazano polskim kupcom udającym się do Saksonii zatrzymywanie się w Chojnowie podczas podróży.


*W Chojnowie powstała jedna z pierwszych szkół parafialnych na Śląsku na początku XIV wieku.


*Od XVI do XIX wieku w Chojnowie czynnie działała specjalna korporacja amatorów strzelania – bractwo strzeleckie, odpowiedzialne za obronę murów miejskich. W Polsce znani byli pod nazwą „bractwo kurkowe", jako że, szkolili się, strzelając do kur, kogutów lub ich wizerunków na drewnianych tarczach.


*Fryderyk III świętując zapusty (ostatki), 23 lutego 1558 roku polecił przybyć z Legnicy uzbrojonej jeździe na turniej rycerski do Chojnowa. Na potrzeby wydarzenia usypano w górnej części Rynku tor wyścigowy.


*12 stycznia 1900 roku w dzisiejszym Domu Kultury odbył się pokaz mody. Prezentowaną kolekcję ubrań umilało przybyłym gościom darmowe piwo.


*Na średniowiecznym chojnowskim Rynku można było spotkać, aż 21 stoisk szewskich, dla porównania stałych stoisk rzeźniczych było 16.


*Okres renesansowej prosperity Chojnowa zostały zatrzymane w 1581 i 1583 roku przez pożary. Ogień niestety nie był przypadkowy. Pożogę miasta wywołało pięciu podpalaczy, których złapano, osądzono i spalono…


*W 1620 roku otwarto mennicę chojnowską, która była pierwszą kuźnią monet w księstwie Jerzego Rudolfa, księcia legnicko – brzesko – wołowskiego. Mennica działała przez 2 lata, zastąpiła ją główna mennica w Legnicy.

 

*W okresie międzywojennym Chojnów charakteryzował się różnorodnością produkcji przemysłowej. Produkowano m.in. wyroby blacharskie, żelazne, ceramiczne… a także musztardę oraz papier.


*W XIV i XV wieku Chojnów otrzymał liczne przywileje m.in. uzyskał prawo do eksploatacji złota, prawo do handlu solą czy prawo składu, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju miasta…


*Szacuję się, że w sumie ludność napływowa stanowiła 1950 roku około 98% ludności miasta…


*W latach 60 XX wieku „Dom Ludowy" (dzisiejszy MOKSiR) słynął pierwszym w mieście ogólnodostępnym telewizorem, który zamykany był w szafie na kłódkę…


*Odlana z brązu statua renesansowego Tkacza ma 2,5 metra wysokości…


*W 1939 roku w Chojnowie powołano drugie towarzystwo pod nazwą „Stowarzyszenie solowe". Członkowie organizowali występy teatralne, pozyskiwali dochody, które przeznaczali na cele dobroczynne.


*Dużym wydarzeniem w Chojnowie było wybrukowanie Rynku w 1842 roku za kwotę 4248 talarów. Na głównym miejskim placu zbudowano kanał odprowadzający ścieki i ułożono chodniki.


*W XVI wieku na uzbrojenie Chojnowa składały się: 74 hakownice różnego kalibru (ręczna broń palna), 5 arkebuzów (ręczna broń palna) oraz 4 żelazne cepy bojowe. Mury miejskie nie stanowiły poważniejszej obrony, minimalnie chroniły przed rabusiami i włóczęgami.


*Ziemie regionu chojnowskiego znalazły się w obrębie terytorium plemiennego Trzebowian. W X wieku podlegały zwierzchnictwu czeskiemu, zaś najprawdopodobniej ok. roku 990 zostały wraz z całym Śląskiem włączone do kształtującego się polskiego państwa pierwszych Piastów.


*Istnienie zamku Piastów legnicko – brzeskich w Chojnowie potwierdza dokument króla Jana Luksemburczyka, który był tytularnym królem Polski w latach 1310 – 1335.


*Według danych z 1553 roku w obrębie murów miejskich było w Chojnowie 251 domów. Miasto wysunęło się na pozycję ośrodka miejskiego w rzędzie kilkunastu miast śląskich poza centralną metropolią Wrocławiem oraz submetropoliami  Legnicą, Głogowem, Nysą, Brzegiem, Świdnicą.


*Pod koniec XVI wieku miasto zniszczyły pożary i epidemia, która pochłonęła 713 ofiary. Zubożałe i wyludnione miasto zupełnie podupadło w czasie wojny trzydziestoletniej (1636 – 1637).

 

*Wybudowany w latach 1909 - 1911 kościół Niepokalanego Poczęcia NMP liczy 850 miejsc siedzących.


*W XVI wieku na dochody miejskie składały się zyski płynące z jarmarków solnych, opłat sądowych, czynszów pobieranych od właścicieli kramów rzemieślniczych i domów, gdzie warzono piwo.


*W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła można doliczyć się ponad 70 epitafiów. W większości wykonane zostały one z piaskowca, zdarza się także marmur i wyjątkowo stiuk i metal.


*W 1886 roku spółka papiernicza założyła w Chojnowie fabrykę papieru. Na początku zatrudnionych zostało 12 osób. Przed wybuchem II wojny światowej pracowało w niej 971 osób. Fabryka ta produkowała dziennie 40 ton papieru. Była to największa fabryka papieru w Niemczech.


*Po 1945 roku przybyli do Chojnowa Polacy dzisiejszy MOKSiR zaadaptowali na „Dom Ludowy".


*W latach 1624 – 1633 kwaterowały w Chojnowie wojska cesarskie pod wodzą Wallensteina. Wyczerpało to prawie wszystkie zasoby gospodarcze miasta. Szczątki czeskiego pochodzenia wodza i polityka z okresu wojny trzydziestoletniej Albrechta von Wallensteina spoczywają dziś, co ciekawe, w partnerskim mieście Chojnowa - Mnichovo Hradiště.


*Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku zapanował wieloletni pokój w Europie. W Chojnowie manufaktury zaczęły stopniowo przekształcać się w zmechanizowane fabryki. Prócz sukna zaczęto wytwarzać płótno i przędzę wełnianą…


*W 1970 ukończona została Droga Krzyżowa namalowana w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Malowidła mierzą około 9 metrów wysokości. Całość w obu nawach bocznych ma 72 metry długości.


*30 listopada 1975 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie powstał Hufiec Chojnów – miasto Związku Harcerstwa Polskiego. Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca przewodniczył phm. Jerzy P. Pietkiewicz.


*W I połowie XV wieku Chojnów był siedzibą niewielkiego samodzielnego księstwa.

Na początku XVI wieku w Chojnowie działało ponad 100 mistrzów tkackich.


*W 1677 roku pękł wielki dzwon w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W 1681 roku dostarczono nowy dzwon, wykonany przez braci z Wrocławia Gittfrieda i Siegismunda  Götz.


*W 1813 roku w Chojnowie bawili król pruski Fryderyk Wilhelm II  (osobiście dowodził w bitwie pod Szczekocinami, gdzie pobił korpus Tadeusza Kościuszki)  car Aleksander I (król Polski w Królestwie Polskim od 1815 roku) i rosyjski dowódca Michaił  Kutuzow  (zm. w Bolesławcu w 1813 na tyfus, co przerwało jego wojenne zmagania z wojskami Nepoleona Bonaparte).


*W 1469 roku cech sukienników ufundował kaplicę św. Andrzeja i Katarzyny przy kościele parafialnym (św. Apostołów Piotra i Pawła). Był to jeden z zamożniejszych cechów w mieście, miał swój własny szpital i dom cechowy.


*Zamek Piastów legnicko – brzeskich w latach 1546 – 1547 został przebudowany w stylu renesansowym dla Fryderyka III i jego żony. Powstał wówczas bogaty portal z popiersiami i herbami Fryderyka i Katarzyny. Autorem projektu był północnowłoski architekt Franciszek Paar, który poślubił chojnowiankę w 1549 roku i zamieszkał w naszym mieście.


*Wyładowania atmosferyczne niejednokrotnie trafiały w wysoką wieżę kościoła. 19 czerwca 1837 roku piorun uderzył tak mocno, że szczyt wieży rozdzielił się i ponad dwa miesiące trwały prace nad jego poprawieniem.


*111 lat temu rozpoczęto budowę kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa w Chojnowie. Prace trwały w latach 1909 – 1911. W podziemiach budowli znajdują się krypty, w których pochowani zostali niemieccy proboszczowie kościoła.


*Chojnowianie „duży" kościół nazywali „klejnotem miasta". 28 sierpnia 1774 roku odbyło się uroczyste poświęcenie świątyni, a 8 września miał miejsce pierwszy odpust w główne święto patronalne Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 


*W XIX wieku miasto liczyło 10 formalnych świeckich stowarzyszeń. Wśród nich znalazły się: stowarzyszenie: Śpiewaków (propagowanie piękna muzyki i śpiewu), Aktorów (przedstawienia teatralne), Kobiet (m.in. organizowanie szkoleń robótek ręcznych), Gimnastyczne (troska o zdrowie), Zaliczkowe (kasa oszczędnościowa), Straży Pożarnej,  Pomocy Chorym, Pochówku Wojskowego (chrześcijański pogrzeb ze zwyczajami wojskowymi), Instytut Ratunku Mieszczan (pomoc w bankructwie).


*Od 1399 roku Zamek (Muzeum Regionalne) w Chojnowie stanowił rezydencję książęcą.


*W 1675 roku część mieszkańców Chojnowa opusciła miasto w związku z nietolerancyjnymi rozporządzeniami władz cesarskich dotyczących innowierców.


*W 1801 roku Chojnów liczył 2314 mieszkańców – dziś jest ich ponad 12 tys.


*141 lat temu oddano do użytku budynek ratusza przy Placu Zamkowym.

W latach 20. XX wieku wybudowano w Chojnowie 68 kamienic czynszowych.

 

 

 

(szerokość: 750 / wysokość: 476)

 

(szerokość: 750 / wysokość: 471)





serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie