Aktualności

„Historia oparta na trzech słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna”
155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Najdłuższy w historii zryw niepodległościowy, w którym oddali życie nasi rodacy, był przełomowym momentem w dziejach narodu polskiego. Pamięć o bohaterach manifestacji patriotycznej, za którą część z nich zapłaciła najwyższą cenę, została upamiętniona 28 stycznia w Chojnowie. W kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 12.00 odbyła się uroczysta Msza Święta. „Kiedy patrzymy na naszą młodzież ze Związku Strzeleckiego, która dzisiaj dziękuje Panu Bogu za przeprowadzone zimowe manewry, to cieszymy się, że są ludzie, którzy na prawdę poznali miłość Chrystusa, tą miłością zapałali również do drugiego człowieka, przez to stają się ubogaceniem naszej Ojczyzny” – mówił ksiądz Łukasz Świerniak. Następnie oddano hołd bohaterom pod pomnikiem Golgota Wschodu na Cmentarzu Komunalnym. Apel Pamięci został odczytany przez Komendanta Legnickiego Podobwodu Związku Strzeleckiego Rzeczpospolitej Chorążego ZS Czesława Dula. Minutą ciszy uczczono także pamięć o księżach kapelanach, którzy oddali życie podczas walk o niepodległość kraju. Strzeleckiej uroczystości towarzyszyły władze miasta i gminy. Burmistrz Chojnowa Jan Serkies, przewodniczący Rady Miasta Jan Skowroński i sekretarz gminy Honorata Tajchman - Rękoś złożyli kwiaty pod pomnikiem. „Wspólna modlitwa, pamięć i życzliwość tworzy rodzinę i Ojczyznę” – mówił ks. Łukasz Świerniak, który przewodniczył modlitwie wieńczącej patriotyczne wspomnienie bohaterów dawnych lat. [k.b]
data publikacji: 2018-01-29 10:53
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszówce - Zbieramy środki na sprzęt ratujący życie!
„W ciągu roku, około 20-30 razy zabezpieczamy JRG nr 3 w Chojnowie i sprzęt jest niezbędny w naszej jednostce, zwłaszcza w przypadku wypadków drogowych. Nie osiągniemy celu, bez Państwa wsparcia!” Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszówce stara się o pozyskanie dotacji na zakup fabrycznie nowego, sprzętu hydraulicznego. Sprzęt używany jest głównie w ratownictwie drogowym, podczas katastrof budowlanych i innych. Jest niezbędny do ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Pozwala, między innymi na zrobienie dostępu do osób zakleszczonych w pojazdach i ich szybką ewakuację, cięcie karoserii, podnoszenie , rozginanie itp. Każdy gest dobrej woli przybliża do osiągnięcia szczytnego celu, którym jest najwyższe dobro – ratowanie ludzkiego życia! Grosz do grosza.... i osiągniemy wspólny sukces! Za każdy datek, z góry, serdecznie dziękujemy !!! https://pomagam.pl/hydraulika/
data publikacji: 2018-01-26 09:19
 
Uroczystości Związku Strzeleckiego
W najbliższą niedzielę (28.01.), o godz. 12.00 Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 19 PP OL oraz Chojnowska Drużyna Legnickiego Oddziału Związku Strzeleckiego zaprasza do kościoła pw. św. ap. Piotra i Pawła na patriotyczną Mszę św. w rocznicę Powstania Styczniowego (22 stycznia 1863 – 11 kwietnia 1864), po której odbędzie się spotkanie pod pomnikiem Golgota Wschodu (Cmentarz Komunalny). Zapraszamy.
data publikacji: 2018-01-26 07:55
 
„Zaprosić kolędę do naszej chaty” Koncert kolęd łemkowskich i ukraińskich w Chojnowie
21 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie odbył się koncert łemkowskich i ukraińskich kolęd. Organizatorem był ksiądz Paweł Berezka proboszcz parafii obrządku bizantyjsko - ukraińskiego Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Zamienicach przy wsparciu dyrektora MOKSiR Stanisława Horodeckiego. Przed licznie zgromadzoną widownią wystąpili: Kwartet chóru parafialnego Greckokatolickiej parafii Opieki Matki Bożej w Potoce, „Jarosziłczanie” – Parafia Greckokatolicka pw. Narodzin św. Jana Chrzciciela w Zamienicach, Chór Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętrzj Marii Panny w Legnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Zespół Folklorystyczny „Roztoka” z Rudnej. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali piękny śpiew, pojawiły się także elementy jasełek. Wyjątkowy czas kolędowania powoli dobiega końca. Życzenia złożone w radosnych nutach kolęd i pastorałek, będą miłym wspomnieniem, wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. [k.b]
data publikacji: 2018-01-22 10:20
 
Egzekucja i stracenie… Słów kilka o szubienicy…
Na początku była drewniana, potem murowana. Wykonywana na niej sroga kara śmierci przerażała. Szubienica - w etnografii, historii i archeologii jest ciągłym źródłem badań. Funkcje cmentarzy, lokalizacje miejsc straceń, wierzenia i praktyki związane z placami egzekucyjnymi były tematem przewodnim wykładu doktora Uniwersytetu Wrocławskiego Pawła Dumy, który odbył się 20 stycznia w Muzeum Regionalnym w Chojnowie. Autor książki „Dawne miejsca straceń w świetle najnowszych badań archeologicznych na terenie Dolnego Śląska" zaprezentował wyniki badań archeologicznych, z historycznym tłem końca żywota ludzkiego na szubienicy. Przeszłość jest nam znana dzięki licznym wykopaliskom, które dopełniają naukę, poprzez ciągłe odkrywanie historii. Kilkaset lat temu za przeróżne przewinienia, płacono najwyższą ceną – życiem. Szubienica, kat i brak pochówku, były najtragiczniejszym końcem ziemskiej wędrówki. Liczne legendy, przesądy i świadomość ludowa, dodają tematyce straceń, kolorytu dziejowego w obrzędzie pogrzebowym. Interesujące zagadnienia można zgłębić w książce doktora Pawła Dumy, która dostępna jest na stronie: http://wroc.academia.edu/Pawe%C5%82Duma [k.b]
data publikacji: 2018-01-22 08:56
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83 | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie