Aktualności

Miasto Chojnów monitorowane całodobowo!
Urząd Miejski w Chojnowie informuje: Celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymania porządku w mieście uruchomiono całodobowy monitoring. Uwagi mieszkańców można zgłaszać do: PIAST GROUP Sp z o.o. Siedziba Spółki/Addres of the Company 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67 tel. 76 856 57 58, fax: 76 856 57 58 w. 210 e-mail: piast@piast.info.pl www.piast.info.pl oraz Komenda Policji w Chojnowie Wojska Polskiego 15, tel. 997, 112, 76- 8-188- 680
data publikacji: 2017-12-29 13:12
 
O ODPADACH WIELKOGABARYTOWYCH
Rada Miejska Chojnowa Uchwałą nr XXXVII/ 194/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wprowadziła na terenie miasta Chojnowa tygodniową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Odbiór odbywa się raz w tygodniu w każdy piątek. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów wyznacza się na kolejny piątek. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać obok pojemników na śmieci nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Prosimy o wystawianie odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem, dzięki temu teren wokół pojemników będzie uporządkowany. Odpady wielkogabarytowe można też wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” mieszczącego się przy ulicy Kraszewskiego 1, który przyjmuje tzw. odpady problemowe takie jak: - meble i odpady wielkogabarytowe - odpady zielone - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odpady remontowe - opony - baterie - przeterminowane leki
data publikacji: 2017-12-29 09:23
 
Sekcja Tańca Towarzyskiego przy MOKSiR zaprasza!
Sekcja Tańca Towarzyskiego przy MOKSiR w Chojnowie zaprasza na Charytatywny Bal Karnawałowy, który odbędzie się w dniu 20 stycznia 2018 r. w Domu Schrama w Chojnowie Uroczyste rozpoczęcie balu o godzinie 20:00 cena biletu 100 zł od osoby numer kontaktowy: 602 151 135
data publikacji: 2017-12-28 11:43
 
Sekcja Tańca Towarzyskiego przy MOKSiR zaprasza!
Sekcja Tańca Towarzyskiego przy MOKSiR w Chojnowie zaprasza na zajęcia dla amatorów tańca towarzyskiego, standardowego i latynoskiego w środy o godzinie 16:30 w Domu Schrama numer kontaktowy: 602 151 135
data publikacji: 2017-12-28 11:40
 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 w Chojnowie
W grudniu wzbogaciła się o nowoczesny kontener przystosowany do transportu środka pianotwórczego o pojemności 11 tysięcy litrów wraz z podstawowym sprzętem gaśniczym (armatura pożarnicza) zgodnym ze standardem wyposażenia zatwierdzonym w 2015 roku przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Kontener bez nośnika nie byłby w pełni wykorzystany, stąd kolejnym nabytkiem jest dziewięciu metrowa przyczepa typu PKDZ – 18 przystosowana do przewozu kontenerów hakowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. Straż dysponuje dwoma pojazdami gaśniczymi, sześcioma pojazdami specjalistycznymi, 2 pompami wysokiej wydajności, kontenerem z środkiem pianotwórczym oraz przyczepą do jego transportu. Zmienia się także wygląd jednostki i przyległego terenu. Postawiono nowe ogrodzenie, na dachu montowany jest maszt nadawczo – odbiorczy. Najbardziej widocznym elementem jest jednak „wspinalnia”. Nie używana od wielu lat, wcześniej znajdowała się przy obiekcie KS Chojnowianka, przeszła gruntowny remont. Nie sposób przecenić jej funkcji jako obiektu do ćwiczeń. Ściana „wspinalni” z otworami okiennymi, stwarza szerokie możliwości ćwiczeń, ewakuacji poszkodowanych z wysokości, znajdującej się na bazie jednostki Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wysokościowego „Legnica – 3”. Znacznie poszerzone spektrum działań, w których udział biorą strażacy wymaga ciągłych inwestycji. Wymiana bądź zakup nowoczesnych pojazdów i sprzętów przystosowanych już nie tylko do gaszenia pożarów, ale także do ratownictwa specjalistycznego, ograniczania skutków katastrof naturalnych oraz budowlanych – są niezbędne by nieść pomoc. Inwestycje nie omijają naszej jednostki, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa stale wzrasta. JRG 3 Chojnów
data publikacji: 2017-12-28 10:16
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116 | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie