Aktualności

Apteka w Chojnowie (ul. Rynek)
Podajemy informację w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego. Od pierwszego grudnia apteka "Centrum Pharmalnad" w Chojnowie przy ulicy Rynek 29/la będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
data publikacji: 2017-11-22 08:30
 
W domowych piecach - zakaz spalania odpadów
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Miejski w Chojnowie przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców. Odpady po wcześniejszej segregacji należy wyrzucić do właściwych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Krasickiego, by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku. Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i fu-ranami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to, czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie te odpady, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to: papier, tektura i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki. Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.: * odpadów plastikowych i butelek po napojach, * zużytych opon, * odpadów z tworzyw sztucznych, * elementów drewnianych pokrytych lakierem, * sztucznej skóry, * opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, * opakowań po farbach i lakierach, * plastikowych toreb z polietylenu, * papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, * zmieszanych odpadów komunalnych. Czym grozi spalanie odpadów? • pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką, • tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca, • tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, • dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu, • chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący), • cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe, • dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30.
data publikacji: 2017-11-21 11:33
 
Festyn Rodzinny - Impuls 45 WE
19 listopada odbył się festyn rodzinny organizowany przez Koleje Dolnośląskie. Zaprezentowany został nowy pociąg Impuls 45 WE. Odbyły się także przejazdy specjalne, pokazy pierwszej pomocy, gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy z ciekawymi nagrodami.[k.b]
data publikacji: 2017-11-20 11:36
 
"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu"
17 listopada miała miejsce uroczystość 60 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, 55 rocznicy Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz „Dzień Jubilata” w Chojnowie. O godzinie 12.00 w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie odbyło się wzruszające i piękne spotkanie, na którym zostały wręczone listy gratulacyjne i statuetki, uhonorowano zasłużonych działaczy ZNP byłych i obecnych członków Zarządu Okręgowej i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Władze związkowe: pani Ewa Więcek – Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie, pani Stanisława Janczyn – Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie, pan Andrzej Przybysz – Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz pani Anna Krężel – Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przywitali wszystkich przybyłych gości. Wśród zaproszonych na uroczystość byli przedstawiciele władz samorządowych: Jan Serkies – burmistrz miasta Chojnów oraz w imieniu wójta Gminy Chojnów Anna Kozak – kierownik referatu promocji i kultury Gminy Chojnów. Złoty jubileusz obchodziła pani Krystyna Kupczyńska, rubinowy jubileusz miała pani Anna Krężel. Najmłodszymi jubilatami zostali: Boglarski Piotr, Cichocka Elżbieta, Gac Alicja, Gębala Bartosz, Iwanicka Anna, Kulpińska Anna, Sławiński Józef. Uroczystość oprawił wspaniałą muzyką i piosenkami chór Allegro ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie, któremu akompaniował pan Zenon Chmielewski. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia i pomyślności w myśl słów: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.[k.b]
data publikacji: 2017-11-17 14:39
 
Sławomir Koper w Chojnowie
„Historia powinna absorbować, ciekawić i intrygować, a nie zastanawiać się, co autor miał na myśli” – słowa wczorajszego gościa Sławomira Kopra, to szczera rozmowa historyka z uczniami chojnowskich placówek edukacyjnych. Autor wielu książek m.in. Życie prywatne elit władzy PRL, Królowe salonów II RP , Mój Lwów, Życie artystek w PRL, Skandaliści PRL, Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza. Opowiedział o popularności swoich utworów literackich, a także o życiowej pasji, którą jest historia i prawda w niej drzemiąca. Sławomir Koper to pisarz, który nie boi się szczerości. Zgodność z rzeczywistością, nierzadko budzi w ludziach lęk. Sam autor mówił: „Wyrobiłem sobie nazwisko. Moje książki stały się popularne, tak jak w słowach Lecha Wałęsy: są plusy dodatnie i plusy ujemne. Kiedyś miałem bardzo dużo znajomych, teraz zostało kilka osób w tym gronie”. Sławomir Koper pisze głównie dla kobiet. Ciekawi, zastanawia i mierzy rzeczywistość skalą obiektywności. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Historycznym, jak sam mówi: „Był to najpiękniejszy okres w moim życiu”. Cechą książek Sławomira Kopra jest autentyczność. Wycinając bądź przekształcając historyczny rys, zakłamujemy jego prawdziwy obraz. Żeby poznać historię, wystarczy nie bać się prawdy. Sławomir Koper został zaproszony do Chojnowa przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie i Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ. Serdecznie dziękujemy za spotkanie! [k.b]
data publikacji: 2017-11-17 10:27
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121 | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie