Wygląda dobrze
To pole jest wymaganeWładysław Bystrek

Ksiądz kanonik KHK, prałat, emeryt

 


Urodził się 10 października 1937 roku w Tuszynie (Diecezja Tarnowska) jako syn Piotra i Zofii z d. Hodur. Od swoich rodziców nauczył się miłować Pana Boga, Matkę Najświętszą i szanować ludzi. Od najmłodszych lat chciał zostać księdzem. W 1955 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Dębicy i zaraz po maturze wstąpił do WSD we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów i odbyciu formacji duchowej został dopuszczony do święceń prezbiteratu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 marca 1961 r. we Wrocławiu. Pracował w następujących parafiach: Ziębice (1961-1963), Wrocław – Leśnica (19663 -1966), Gromadka (1966), Krzepielów pow. Wschowa (1966-1969), Kuźnice Żarskie (1969-1970), Różane (1970-1973), Słupiec (1973), Jugów w pow. Nowa Ruda (1973-1975), Walim (1979 – 1986), Chojnów od 1986 r. Tutaj obchodził 50. Lecie swojej pracy kapłańskiej. Znany jako patriota i dobry kaznodzieja. Uczył religii w szkole. Żywo zainteresowany życiem nie tylko duchowym w mieście. Po ciężkiej chorobie, nie wrócił do dawnej sprawności. Zmarł  3 listopada 2017 r. w 80. roku życia, w 56. roku kapłaństwa.


(szerokość: 478 / wysokość: 539)


K. Czapska, Chojnowianie znani i zasłużeni (1945-2010) cz.1, Muzeum Regionalne w Chojnowie 2014., s.15.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie