Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Mieczysław Wojciechowski

Działacz sportowy, społecznik


Urodził się 2 czerwca 1934 r. w Bolechowie, woj. Stanisławowskie (obecnie Ukraina). W połowie listopada 1945 roku przyjechał z rodziną w grupie repatriantów do Chojnowa. Tu ukończył Szkołę Podstawową nr 1 , a następnie Liceum Ogólnokształcące, gdzie zdał maturę w 1955 roku. W 1956 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w którym przepracował 36 lat. Za swoją pracę i działalność w związkach zawodowych został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi w 1990 r. oraz medalem 35. lecia Polski Ludowej.


(szerokość: 401 / wysokość: 547)


W 1991 roku ze względów zdrowotnych przeszedł na rentę. Obecnie jest na emeryturze. Już jako licealista działał w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki w Złotoryi w sekcji szachowej. Z ramienia Komitetu był zawodnikiem, a także organizatorem rozgrywek szachowych w Chojnowie. W 1946 roku powstał klub sportowy, który obok piłki nożnej zrzeszał sekcję szachową, akrobatykę sportową i boks. W ramach klubu szachowego organizował rozgrywki szachowe w różnych miastach na Dolnym Śląsku, a 12 w rocznicę wyzwolenia Chojnowa – mistrzostwa miasta w szachach i warcabach. W 1964 r. został mistrzem Chojnowa w szachach. Był działaczem sportowym i pomysłodawcą nazwy klubu „Chojnowianka". Działał w jego zarządzie. Napisał historię pierwszych 25 lat klubu, w której z pieczołowitością przedstawił dzieje i sukcesy „Chojnowianki" rok po roku, wspominając zawodników i działaczy sportowych. W zarządzie klubu przepracował 16 lat. W 1974 roku, ze względów zdrowotnych, musiał zakończyć działalność społeczną. W 2011 roku został uhonorowany Jubileuszowym Medalem 65 – lecia Klubu Sportowego „Chojnowianka" Chojnów za wkład pracy na rzecz klubu.K. Czapska, Chojnowianie znani i zasłużeni (1945-2010) cz.1, Muzeum Regionalne w Chojnowie 2014., s.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie