Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Juliusz Późniak


(1885-1961) – nauczyciel, pionier


Juliusz Poźniak urodził się 23 sierpnia 1885 roku w miejscowości Żółkiew; pochodził ze szlachty. Ojciec Tadeusz Późniak, herbu Późniak był prezesem sądu w Tarnopolu, matka Zofia z Malczewskich pieczętowała się herbem Tarnawa. Juliusz był najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Ojciec umarł wcześnie, matka sprzedała majątek i wyjechała do Tarnopola, a następnie do Lwowa.

Juliusz w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim poznał Annę Przedrzymirską, z którą zawarł związek małżeński 14 listopada 1918 roku w Przemyślu. Z tego związku urodziła się w 1920 roku córka Felicja (po mężu Łojak) i w 1923 roku syn Antoni. Po zawirowaniach II wojny światowej przyjechał z rodzina z Borysławia do Chojnowa w listopadzie 1945 roku.  Pierwszą pracą było prowadzenie Urzędu Likwidacyjnego, następnie z kilkoma nauczycielami zorganizował gimnazjum i liceum, które rozpoczęło działalność z początkiem 1946 roku.


(szerokość: 427 / wysokość: 499)


Był nauczycielem historii, przez wiele lat z –ca dyrektora chojnowskiej Alma Mater. Ze względu na posturę i cytowanie myśli starożytnych filozofów nazywany był przez uczniów „Peryklesem". Poza działalnością pedagoga miał czas na prace związane z uruchomieniem placówek kulturalnych, m.in. muzeum. Za udział w odzyskiwaniu niepodległości i w wojnie z bolszewikami otrzymał Krzyż Niepodległości. Był ułanem – podkomendnym pułkownika Beliny, wraz z pierwszą kadrową wychodził z Krakowa. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie odznaczany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi. Ulubionym hobby w okresie młodości były podróże i wędrówki w Tatrach, w Chojnowie hodowla kanarków.  Zmarł w czerwcu 1961 roku i został pochowany w alei zasłużonych jako pierwszy na ówczesnym nowym cmentarzu chojnowskim.


K. Czapska, Chojnowianie znani i zasłużeni (1945-2010) cz.1, Muzeum Regionalne w Chojnowie 2014., s.83-84.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie