Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

“czuwaj - kiedy światło w górach daje znak - wstań i idź”
Z. Herbert “Przesłanie Pana Cogito”


W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. 


5 marca 2023 r. o godz. 12.00 w wielu miejscach Polski odbędę się Biegi “Tropem Wilczym” na dystansie 1963 metrów, co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. “Lalek”.
Na mapie biegowej nie zabraknie w tym roku Chojnowa i Legnicy, czyli największego miasta na terenie powiatu legnickiego oraz jedynego miasta na prawach powiatu, leżących na terenie działania Hufca ZHP w Legnicy.


Harcerze razem ze współorganizatorami i partnerami zapraszają mieszkańców obu miast oraz całego powiatu legnickiego do udziału w biegach, które odbędą się na terenie parków miejskich w Chojnowie i w Legnicy.


Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę www.legnica.zhp.pl od 1 do 28 lutego 2023 r. lub do wyczerpania pakietów startowych. Liczba pakietów z pamiątkową koszulką w losowo dobranym rozmiarze – 50 (wpisowe 25 zł), bez koszulki – 50 (wpisowe 15 zł), tylko z dyplomem – 100 (wpisowe 5 zł). W przypadku wyczerpania limitów poinformujemy, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. W razie rezygnacji do 28.02.2023 r. organizator niezwłocznie zwraca wpisowe. Po tym terminie lub w razie nieobecności na Biegu, wpisowe nie podlega zwrotowi. 
Zapewniamy poczęstunek i napoje na mecie biegów. ZHP jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wydarzenia na FB: 

https://www.facebook.com/events/1018193092917403?ref=newsfeed 
https://www.facebook.com/events/704521891377283?ref=newsfeed


Czuwaj!
hm. Sławomir Waś
k-t Hufca ZHP w Legnicy

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie