Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest obchodzony od 1986 roku, by uczcić dobrowolną i bezpłatną pracę na rzecz innych osób. Sam wolontariat jest jednak znacznie starszy, a jego znaczenie we współczesnym świecie trudno przecenić.

W Polsce we wszystkich organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i religijnych działa pond 5 mln wolontariuszy. Z każdym rokiem liczba wolontariuszy rośnie, zwłaszcza wśród młodych Polaków w wieku 18-25 lat. Codziennie młodzi ludzi bezinteresownie poświęcają swój czas na rzecz potrzebujących osób, pracują w hospicjach, w instytucjach opiekuńczych oraz w innych organizacjach pozarządowych.

Czym jest wolontariat? "Volontarius" w języku łacińskim oznacza "dobrowolny, chętny", zaś wolontariat to świadoma, bezinteresowna działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że co dwudziesty Polak pracował jako wolontariusz, a większość osób angażowała się w różnorodną formę działalności dobroczynnej. Praca wolontariuszy jest doceniania na całym świecie. To chętne osoby potrafią poświęcić swój czas w niesieniu pomocy osobom chorym, biednym i samotnym. Wolontariusze na całym świecie angażują się w globalne projekty, które dążą do rozwiązania problemów, dotykających każdą sferę życiową.

 

Życzenia

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie