(szerokość: 640 / wysokość: 458)

                                                           Praca autorska  "Panorama Chojnowa" Marta Kociuba

Historia miasta


Miasto Chojnów na mapie historycznej istnieje już 746 lat. Pierwsza wzmianka pojawiła się bowiem w roku 1272. Osada „Haynow", „Hajnovia", „Hajnau"  jak pierwotnie ją nazywano, swoich początków dopatruje się w II wieku naszej ery. Wykopaliska świadczą o śladach wpływów prowincjonalno - rzymskich, a potem osadnictwa wczesnośredniowiecznego.  Nazwa topograficzna przyszłego „civitas" , określała tereny porośnięte choiną czy też sosną. W 1288 roku Chojnów oficjalnie nazwano miastem. Dokument został wydany przez legnickiego księcia Henryka V Brzuchatego. Pierwszym oficjalnym kasztelanem został Bronisław. Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)

Magda Kociuba


Wieki średnie to dla miasta okres historycznych wzlotów i upadków. Chojnów zamieszkiwany był głównie w tym okresie przez ludność polską. Był to czas nadania pierwszych praw od XIII do XIV wieku. Świadczą o tym dokumenty, w których liczba imion niemieckich jest czterokrotnie mniejsza. Dzięki licznym przywilejom w XIV i na początku XV wieku miasto rozkwitło. Prawo składu, eksploatacji złota, handlu solą przyczyniło się do rozwoju Chojnowa.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)

Magda Kociuba


Jednak najistotniejszym walorem średniowiecznej osady stał się cech tkaczy. Wielu mieszkańców miasta i okolic zajmowało się hodowlą owiec, tworząc lokalną bazę surowcową dla rozwoju sukiennictwa. Bogaty cech sukienników w XVI wieku, miał w posiadaniu własne młyny wodne, a także budynek, w którym mieściła się maszyna do obróbki sukna.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)


                                                                                                                    

Marta Kociuba


Prężny rozwój przerwały klęski spowodowane pożarami w latach 1318 i 1428. Pożar z połowy XV wieku łączy się z najazdem wojsk husyckich i rzezią mieszkańców. Z pogromu uratowało się zaledwie 15 mieszczan, którzy ukryli się w kościelnej wieży. Zniszczona osada potrzebowała pół wieku, by ponownie stać się bogatym ośrodkiem miejskim. Istotne było wsparcie książąt, którzy zwalniali mieszczan z podatków, na rzecz odbudowy swoich domów czy zakładów pracy. Niestety na początku wieku XVI kolejny pożar zniszczył większą część miejskich zabudowań. Wsparcie m.in. od papieża Juliusza II i króla Czech Władysława II Jagiellończyka przyczyniło się do szybkiego rozwoju Chojnowa.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)

                                                                                                                                                                                       Marta Kociuba                         


Wiek XVII to okres, który zapisał się w historii miasta niepomyślnie. Zaraza w 1613 roku pochłonęła 713 ofiar. Obce wojska plądrowały domy mieszczan. Kwaterowanie  armii cesarskich i szwedzkich także wyczerpało miejscowość gospodarczo i ekonomicznie. Kolejne pożary w połowie wieku XVII zniszczyły kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ratusz oraz 140 domów.


(szerokość: 422 / wysokość: 600)

Magda Kociuba


Szlak „Wysokiej drogi", który był istotą wymiany towarów, przestał się liczyć gospodarczo z powodu zaniku handlu w tym okresie. Wojny, pożary, bankructwo, grabieże, w efekcie wyludnienie sprawiły, że gród został zniszczony i zdegradowany. Był to bardzo trudny wiek dla Chojnowa, który stał się jednym z najbardziej wyludnionych miast na Śląsku.


(szerokość: 422 / wysokość: 436)

                                                                                                                                             Marta Kociuba


Kolejne stulecie okazało się być bardziej pomyślne. Odżyły dawne tradycje rzemieślnicze. Na nowo rozwijał się handel. Nastąpił także pomyślny czas dla sukiennictwa. W 1762 roku otworzono Zawodową Szkołę Sukienniczą, a kilka lat później wybudowano magazyn wełny. Liczba ludności wzrastała. Odbudowywano domy, remontowano kamienice, przebudowano ratusz. Na ulicach pojawiły się lampy oraz zupełna nowość - brukowane krawężniki.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)


                                                                                                                                                                     Marta Kociuba

 

                                                                                                    

Pierwsze lata XIX wieku, przekreśliły dotychczasowy dorobek Chojnowa. W 1804 roku miasto nawiedziła katastrofalna powódź. W niedługim czasie przemarsz wojsk Napoleona Bonaparte, przyczynił się do gospodarczego zastoju w mieście. W drugiej połowie XIX wieku Chojnów, podobnie jak inne miasta śląskie wkroczył w fazę uprzemysławiania. Zbudowano w mieście cukrownię, fabrykę rękawiczek, papiernię oraz zakłady wyrobów blaszanych. Rozwój przemysłu przyśpieszyło wybudowanie w 1845 roku linii kolejowej z Legnicy do Bolesławca.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)

Magda Kociuba


Zainicjowano inwestycje o charakterze komunalnym, w 1848 roku Chojnów został skanalizowany, otrzymał także instalację gazową, a następnie elektryczność. Liczba ludności stale rosła.  Rozpoczął się etap rozbudowy. Od 1860 roku przebudowano i wzniesiono na nowo liczne domy w Rynku i na sąsiednich ulicach.


(szerokość: 750 / wysokość: 527)


                                                                       Marta Kociuba                                                                                                                                                                                                                                                                    

Do wybuchu I wojny światowej, miasto dobrze prosperowało. Kolejne lata były niekorzystne, zwłaszcza czas działań na frontach, podczas II wojny światowej. W 1945 roku zniszczeniu uległo 30%  zabudowań w Chojnowie. Wyludniony i zniszczony ośrodek miejski został wyzwolony przez wojska 52 Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Korotiewa.  Miejscowość przez krótki czas nazywano Gajewicko. W 1946 roku przyjęto historycznie uzasadnioną formę - Chojnów.


(szerokość: 640 / wysokość: 910)


                                                                                                                          Marta Kociuba(szerokość: 750 / wysokość: 527)Marta Kociuba


(szerokość: 422 / wysokość: 600)Marta Kociuba

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie