Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Honorowy Obywatel Chojnowa

Ks. Prałat Tadeusz Jurek

Rada Miejska Chojnowa Uchwałą Nr XXXI/161/13 z dnia 26.06.2013 nadała HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA CHOJNOWA KS.PRAŁATOWI TADEUSZOWI JURKOWI.


(szerokość: 750 / wysokość: 1125)
Zwołana na 26 czerwca Sesja Nadzwyczajna miała wyjątkowy charakter.

 

Tego dnia, decyzją Rady Miejskiej, na wniosek burmistrza, Ks. Prałat Tadeusz Jurek, w 50. rocznicę swojego kapłaństwa, po 27. latach posługi na ziemi chojnowskiej, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa. To obok Zasłużonego dla Miasta Chojnowa, najbardziej zaszczytne miano, przyznane w dziejach grodu nad Skorą po raz czwarty.


W uzasadnieniu czytamy:


„Ks. Prałat Tadeusz Jurek najdłuższy okres swojego pracowitego kapłaństwa spędził w Chojnowie, pracuje tu nieustannie od 1986 r. Jego duszpasterska posługa i działalność społeczna nie tylko wiązała się z wielkim poświęceniem na rzecz Chojnowa i mieszkańców,  ale była też przepojona troską o dziedzictwo kultury narodowej, o zabytki naszego miasta, Dzięki staraniom Ks. Prałata i wiernych, dawnego blasku nabierały w kolejnych latach chojnowskie świątynie. W 2003r. zabiegami konserwatorskimi objęto XIX-wieczne organy chojnowskiej fary, przywracając świetność polichromiom empory i prospektu organowego. W 2005 r. wykonane zostały prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium kościoła, a w 2006 r. barokowego ołtarza głównego.

W roku 2007 przeprowadzono konserwację 15 witraży, w następnym roku wymianę posadzki w prezbiterium oraz remont krypty księżnej Anny Wirtemberskiej, natomiast w 2011 r. konserwację nawy głównej.

W poczuciu odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa narodowego Ks. Tadeusz Jurek zainicjował prace restauratorskie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, bazyliki neoromańskiej wzniesionej na początku XX w. Od 1987 r. do 1991 r. przeprowadzono remont wieży, dachu i renowację 32 witraży wraz z montażem okien zabezpieczających. Pełna restauracja wnętrza świątyni i oryginalnych polichromii ściennych nastąpiła w latach 1992-2000. W tym okresie wykonano instalację odwadniającą i nawierzchnię w otoczeniu kościoła, natomiast w latach 2012-2013 wybudowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenie od strony południowej kościoła.

Szczególnym rysem kapłańskiej posługi Księdza Tadeusza Jurka jest jego troska o ludzi dotkniętych cierpieniem, chorych i potrzebujących, których wspierał i poświęcał wiele czasu i sił.

W swoją pracę duszpasterską wpisał również szereg działań budzących miłość do Ojczyzny, organizował msze święte i spotkania modlitewne w trudnych momentach historii naszego kraju oraz dla uczczenia uroczystości patriotycznych.

23 czerwca 2013 r. upłynęło 50 lat kapłaństwa i 27 lat posługi kapłańskiej Ks. Tadeusza Jurka na ziemi chojnowskiej. Czcigodny Jubilat zasługuje na wyróżnienie za działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności, za osiągnięcia w utrwalaniu dziedzictwa narodowego i bezprzykładną troskę o renowację obiektów sakralnych. Wyróżnienie, jakim jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa, trafi z całą pewnością w godne tego tytułu ręce".


 

Ks. Prałat z właściwą sobie skromnością odebrał to zaszczytne wyróżnienie. Przyjmując tytuł, świadomy odpowiedzialności, nie omieszkał zapytać, jakie wiążą go z nim obowiązki i przywileje. Dziękując za ten honor, w kilku słowach opowiedział o swojej działalności kapłańskiej, społecznej, o trudnych początkach w nowej parafii i oczekiwaniach na przyszłość. Liczne gratulacje i życzliwe życzenia wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze zakończyły część oficjalną. Dopełnieniem uroczystości był koncert chóru Skoranta, dedykowany Honorowemu Obywatelowi i jego gościom, który odbył się w Domu Schrama.

 

 

Życiorys:

 

Ks. Prałat Tadeusz Jurek urodził się 01.01.1938 r. w Makowie Podhalańskim na terenie Archidiecezji Krakowskiej jako czwarty syn z ośmiorga dzieci Anny i Antoniego. Z domu rodzinnego wyniósł miłość do Boga i szacunek dla ludzi i ziemi rodzinnej. W 1957 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Makowie Podhalańskim i zaraz po maturze wstąpił do Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Zgodnie z wymogami prawa kościelnego ukończył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne, odbył ważny etap formacji duchowej i przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystość święceń odbyła się w archikatedrze wrocławskiej w dniu 23 czerwca 1963 r. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i jako wikariusz pracował w następujących parafiach: w latach 1963-1966 we Wrocławiu-Leśnicy, w latach 1966-1969 w Wołowie, w latach 1969-1974 w Lądku Zdroju. W latach 1974-1979 był administratorem parafii w Krzydlinie Małej, następnie w latach 1979-1986 został mianowany proboszczem w Walimiu. Od 1986 r. pełnił funkcję proboszcza w obu chojnowskich parafiach pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym czasie pełnił też funkcję wicedziekana, a następnie dziekana. Jako duszpasterz ziemi chojnowskiej Ks. Tadeusz Jurek doprowadził do wybudowania dwóch świątyń- w Białej i Budziwojowie. Przez długie lata był odpowiedzialny za duszpasterstwo rolników w diecezji legnickiej, za Jego przyczyną powstał Katolicki Uniwersytet Ludowy, który funkcjonował w Piotrowicach na terenie gminy Chojnów. Ks. Tadeusz Jurek za zasługi dla diecezji legnickiej został uhonorowany tytułem Prałata Jego Świątobliwości przez Papieża, błogosławionego Jana Pawła II oraz włączony przez biskupa Tadeusza Rybaka w poczet kanoników honorowych Legnickiej Kapituły Katedralnej.

 


(szerokość: 750 / wysokość: 794)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie