Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa


GUUS ELTINKRada Miejska Chojnowa Uchwałą Nr XII/75/92 z dnia 25 czerwca 1992 r. nadała HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA CHOJNOWA Panu GUUS ELTINK. Wręczenia Aktu Nadania dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Tadeusz Więcław w dniu 25 czerwca 1992 r. podczas sesji Rady Miejskiej. Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Miasta dokonano w Biurze Rady Miejskiej. 
Guus Eltink z Holandii był pierwszą osobą, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Chojnowa. Doceniono tym samym jego działalność charytatywną w pierwszej połowie lat 80 XX wieku.  

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie