Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zenon Chmielewski - Zasłużony dla Miasta Chojnowa

 

11 czerwca Radni Rady Miejskiej, na LVIII sesji nadzwyczajnej, nadali tytuł Zasłużonego dla Miasta Chojnowa Zenonowi Chmielewskiemu.


Wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Jana Serkiesa radni poparli jednogłośnie.


 W uzasadnieniu czytamy:

„Pan Zenon Chmielewski nauczyciel muzyki, założyciel klas muzycznych, szkolnych zespołów instrumentalnych i wokalnych - „Konsonans", „Fantazja" oraz chóru „Allegro" wraz ze swoimi zespołami włożył ogrom pracy w promocję naszego miasta na łamach powiatu, województwa, kraju, a nawet poza jego granicami. Corocznie w okresie świątecznym od 2004 do 2020 uczestniczył ze swoimi zespołami w wyjazdach Burmistrza Miasta do Wrocławia, promujących Chojnów wśród pracowników i interesantów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Ta swoista lekcja obywatelska dla dzieci i młodzieży stała się coroczną tradycją, lubianą przez wykonawców oraz wyczekiwaną przez gospodarzy wojewódzkich instytucji.


Pan Zenon Chmielewski dyrygował i akompaniował swoim chórzystom również przy okazji innych niezwykle ważnych wydarzeń, biorąc pod uwagę ich rangę oraz osobistości, które w nich uczestniczyły. Barwny i szeroki repertuar dzieci z SP4 prezentowały podczas spotkania Wojewody z prezydentami, burmistrzami i wójtami dolnośląskich gmin w Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego w 2002 r. Wraz z klasą muzyczną, która przyjęła nazwę „Muzycznej Gromady" pan Zenon Chmielewski reprezentował szkołę i miasto na Dolnośląskiej Konferencji Wychowania pn. „Polak - patriota we współczesnej Europie" we Wrocławiu. Natomiast w 2005 r. występy zespołu wokalnego uświetniły Ogólnopolską Konferencję Postępu Technicznego. Niesamowitym wydarzeniem, zarówno pod względem wychowawczym dla uczniów, jak i ze względu na aurę otoczenia był charytatywny koncert zespołu wokalnego w dolnośląskim zamku Książ.


Z równie miłymi reakcjami publiczności i owacjami spotykali się chórzyści, wokaliści i instrumentaliści przygotowywani przez pana Zenona oraz sam muzyk poza granicami naszego państwa. W 2007 r. występy chóru były bardzo dobrze przyjęte przez widownię

w Luksemburgu, a w 2012 r. przez mieszkańców miasta partnerskiego w Egelsbach w Niemczech, w 2016 r. przez mieszkańców miasta partnerskiego z Czech Mnichowo Hradiste, zaś w roku 2019 przez mieszkańców Commentry we Francji.


Po powstaniu 16.10.2007 r. z inicjatywy pani Krystyny Czapskiej chojnowskiego chóru „Skoranta" pan Zenon Chmielewski objął dyrygenturę, którą sprawował przez siedem lat. Wspólne muzykowanie przyniosło nie tylko radość śpiewającym i słuchaczom oraz rozwój ukrytych talentów, ale także wiele sukcesów. Wśród nich wymienić należy nagrodę Grand Prix wyśpiewaną w 2010 r. podczas II Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedliskach, udział w I Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich w 2011 r., a także I miejsce zdobyte w III edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach w roku 2011.


Chór „Skoranta" dyrygowany przez pana Zenona Chmielewskiego stał się powszechnie znany wśród mieszkańców naszego miasta za sprawą okolicznościowych i cyklicznych występów na terenie Chojnowa. Początkiem stycznia każdego roku można było uczestniczyć w niezwykle nastrojowym Koncercie Kolęd i Pastorałek organizowanym m.in. przez pana Chmielewskiego w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła. W 2011 r. „Skoranta" stała się częścią większego wydarzenia - akademii upamiętniającej 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaś w roku 2012 z inicjatywy założycielki chóru pani Krystyny Czapskiej powstał wspaniały spektakl muzyczny poświęcony życiu, podróżom, naukom i twórczości naszego rodaka, wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Całość oprawy muzycznej przygotował pan Zenon Chmielewski, dając tym samym mieszkańcom Chojnowa niecodzienną okazję przeżycia głębokiej refleksji i zadumy.


Tytuł „Zasłużonego dla Miasta Chojnowa" zgodnie z Regulaminem zawartym w Uchwale Nr XXVI/120/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2004 r. jest wyrazem wyróżnienia i uznania osobie, którą przez wiele lat cechują wybitne zasługi w rozwoju kluczowych dziedzin życia społecznego miasta. Podkreślić należy, że praca pana Zenona Chmielewskiego znacząco wpływała na proces budowania pozycji i marki miasta Chojnowa w regionie i poza jego granicami. Bez wątpienia jest oddanym dzieciom, młodzieży i miastu mieszkańcem - choć zawsze skromny, stojący z boku, akompaniujący, cieszący się nie z własnych sukcesów, a z sukcesów osób, którym towarzyszył w muzycznej drodze.


Gratulacje, życzenia, kwiaty dopełniły uroczystości.

 

- Jestem niezmiernie wzruszony, że otrzymuję dziś tytuł Zasłużonego dla Miasta Chojnowa – miasta, z którym jestem związany od ponad 50 lat – mówił tuż po ceremonii wręczenia aktu nadania tytułu Zenon Chmielewski. - Muzyka zawsze była, ciągle jest i już zawsze będzie moją największą pasją. Jako nauczyciel i dyrygent chórów, edukując kolejne pokolenia, uwrażliwiając na otaczającą rzeczywistość właśnie poprzez muzykę, starałem się odpłacić za sympatię, otwartość i przyjacielskie gesty. Bycie nauczycielem, to nie tylko moja prace, ale i rodzaj długu do spłacenia wobec wielu ludzi. Dziękuję, że Chojnów dostrzegł mój wysiłek, wieloletnią pracę, zaangażowanie. Jestem wzruszony i wdzięczny. Zakończę słowami Abrahama Lincolna: „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego…" Dziękuję Państwu, dziękuję chojnowianom i dziękuję mojej rodzinie.

 

Zenon Chmielewski był już wcześniej wielokrotnie wyróżniany – otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i wychowania, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorowa Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnowa

Dostąpił zaszczytu Zasłużonego jako czwarty obywatel naszego miasta. Dotychczas tytuł ten otrzymali; Andrzej Pawłowski, Jerzy Janus, Stanisław Horodecki.


Gratulujemy!

 

(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie