Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

                                                         Zasłużony dla Miasta Chojnowa


                                                                          Jerzy Janus


(szerokość: 327 / wysokość: 486) 

Rada Miejska Chojnowa Uchwałą Nr XIII/59/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Chojnowa Jana Serkiesa nadała tytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA CHOJNOWA Panu JERZEMU JANUSOWI. Wręczenia Aktu Nadania dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Skowroński w dniu 7 czerwca 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Chojnowa.

Wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Chojnowa dokonano w Biurze rady Miejskiej. 

Pan Jerzy Janus zatrudniony w Muzeum Regionalnym w Chojnowie od 1978 do 2019 roku. Stanowisko Dyrektora piastował nieprzerwanie od 1988r. - 31 lat. Przez te lata Muzeum pod kierownictwem pana Dyrektora Jerzego Janusa rozszerzyło zakres swoich działań, a zaproponowana atrakcyjna oferta programowa i edukacyjna zdobyła pełne uznanie zwiedzających. Wymierny efekt zarządzania Muzeum Regionalnym w Chojnowie to ponad 120 zrealizowanych wystaw, zbiory wzbogacone o blisko 1.300 eksponatów i księgozbiór muzealnej biblioteki powiększony o ponad 3.000 woluminów. Dzięki wielu inicjatywom Pana Dyrektora, Muzeum może szczycić się dziś unikalnymi ekspozycjami, jak zbiór renesansowych kafli z XVI wieku, który przez lata był pieczołowicie uzupełniany i ewidencjonowany, czy bogata kolekcja numizmatów antycznych. W realizację dynamicznej misji rozwoju i podniesienia prestiżu Muzeum Regionalnego w Chojnowie wpisuje się aranżacja sali wystaw stałych opracowana według pomysłu Pana Janusa, których ukoronowaniem jest sala z ekspozycją obrazującą zabudowę XVIII wiecznego Chojnowa. Pan Dyrektor to inicjator nowych rozwiązań prezentacji unikalnych zbiorów, w szczególności lokalnych wyrobów złotniczych, jak cenny puchar chojnowskiego złotnika Baltazara Pohla pozyskany na aukcji antyków w Niemczech przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dyrektor Jerzy Janus zainicjował utworzenie sali im. dr. Zygmunta Ryżewskiego, którą zdobią unikatowe sgraffita z XVI wieku. Ponadto od wielu lat w Muzeum realizowany jest ambitny program 6 wystaw czasowych rocznie, głównie poświęconych dawnemu rzemiosłu artystycznemu i sztuce współczesnej. Nowe spojrzenie na otoczenie Muzeum, które wniósł Pan Dyrektor, poskutkowało stworzeniem lapidarium w muzealnym ogrodzie, gdzie m.in. prezentowana jest fontanna miejska z rynku Chojnowa z końca XIX w. Drugie lapidarium zostało urządzone w piwnicach muzealnych. Tu eksponowana jest renesansowa kamieniarka o niemałej wartości historycznej i materialnej, jak epitafia i zabytkowe chrzcielnice pozyskane z okolic Chojnowa. Pan Jerzy Janus posiada również zasługi w kształtowaniu poczucia tożsamości i integracji społeczności lokalnej oraz promuje Chojnów i historię przybyłym mieszkańcom miast partnerskich z Niemiec, Francji i Czech. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego to przede wszystkim kreowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych np. Noc Muzeum, która z powodzeniem wpisała się do kalendarza imprez miejskich, stała się popularna i bardzo chętnie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców Chojnowa i wielu gości z regionu. W tym roku od-była się już 8 edycja. Uznaniem cieszyły się także cykliczne Przeglądy Chojnowskiej Plastyki skupiające wokół Muzeum licznych twórców i odbiorców sztuki. Najważniejsze dokonania w latach:

* 1990-1995 Badania archeologiczne na terenie dawnego założenia zamkowego, zaowocowały setkami renesansowych kafli. Po zakończeniu badań urządzono plenerową wystawę archeologiczną.

* 1991 Oddano po remoncie do użytku lapidarium w piwnicach

* 1997 Remont sali wystaw czasowych

* 2004 Konserwacja renesansowego portalu

* 2008 Remont elewacji i dachu zamku

* 2009 Udostępniono lapidarium na terenie ogrodu muzealnego

* 2010 Remont elewacji i dachu Baszty Tkaczy

* 2013 Remont wnętrz Baszty Tkaczy

* 2014 Baszta Tkaczy staje się drugim obiektem Muzeum Regionalnego, otwarcie ekspozycji oraz punktu widokowego

* 2018 Remont sklepienia czytelni

* 2019 Zbiory liczą 2359 eksponatów (w 1989 – zbiory liczyły 1084 eksponatów)

* 2019 Księgozbiór liczy 6034 książki (w 1989r. księgozbiór liczył 2910 książek)

* 1989-2019 – ponad 120 wystaw, liczne odczyty, koncerty.

Radni jednomyślnie przyjęli wniosek i uroczyście nadali Jerzemu Janusowi zaszczytny tytuł.


(szerokość: 750 / wysokość: 587)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie