Goście z Commentry


Współpraca z francuskim Commentry wciąż się rozwija. Partnerska umowa realizowana jest na wielu płaszczyznach i owocuje nowymi projektami.

W niedzielne popołunie 3. sierpnia przywitaliśmy delegację z francuskiej miejscowości Commentry. Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta z Merem - Jeanem-Louisem Gaby oraz jego małżonką - Marie-Terese Gaby na czele. Towarzyszyli im pełnomacnik ds. socjalnych Marie-Claude Ressot z mężem Jeanem-Pierrem Ressot, pełnomocnik ds. kultury i dziedzictwa narodowego Annie Lemoine oraz pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej Bernard Zamiara i jego małżonka Mireille Zamiara.

W poniedziałek o godz. 10.00 w murach Urzędu Miasta nastąpiło oficjalne przywitanie delegacji. W krótkim przemówieniu burmistrz Chojnowa Jan Serkies ciepłymi słowami powitał gości, życząc im udanej wizyty w grodzie nad Skorą. Serdecznie pogratulował merowi Commentry wygranych wyborów samorządowych, a tym samym przedłużenia kadencji. Jean-Louis Gaby z humorem zripostował, mówiąc, że poszedł w ślad za nim. Tymi miłymi dla obu stron słowami, oficjalnie rozpoczęła się kolejna wizyta mieszkańców partnerskiej miejscowości.

Zwiedzanie miasta rozpoczęto od Muzeum Regionalnego. Dyrektor Jerzy Janus, jak zwykle w interesujący sposób, przedstawił historię Chojnowa. Pokazując poszczególne eksponaty, starał się nawiązywać do ich związku z państwem francuskim. Już na wstępie zaznaczył, że gród nad Skorą kilkakrotnie gościł Napoleona Bonaparte.

Kolejnym punktem wizyty była Miejska Biblioteka Publiczna. Tam nastąpiła wymiana doświadczeń w prowadzeniu tego typu placówki. Dyrektor MBP Barbara Landzberg omówiła specyfikę wielopłaszczyznowej działalności biblioteki. Zaproponowała też współpracę miast w sferze wymiany prac wystawianych w "Galerii Młodych". Ta propozycja spotkała się z entuzjazmem zagranicznych przyjaciół, bowiem, jak stwierdzili, sztuka jest tą dziedziną, w której do porozumienia się nie potrzeba słów.

Goście odwiedzili także Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Duże wrażenie na Francuzach przepiękny ołtarz. Wyzwaniem natomiast była wspinaczka na wieżę kościelną. Ci którzy pokonali dziesiątki stopni prowadzących na wieżę, w nagrodę mogli podziwiać barwną panoramę miasta.

Wieczorem goście odwiedzili dobrze już sobie znany chojnowski klub piłkarski "KS Chojnowiankę". Francuzi byli pod wrażeniem postępu prac związanych z remontem stadionu.

Podczas wspólnych spotkań partnerzy z Chojnowa i Commentry zaplanowali współpracę między miejscowymi chórami, zespołami tanecznymi oraz uczniami działającymi w radach miast.

Chęć poznania dorobku artystycznego, podzielenia się doświadczeniami czy wymianą praktycznych rad wykazują wszystkie środowiska obu miast. Szczegóły takiej współpracy omawiane będą między zainteresowanym, w pierwszej fazie, drogą internetową. Potem z pewnością dojdzie do kolejnych spotkań.

Wtorek upłynął gościom na zwiedzaniu pobliskich miejscowości i lokalnych zabytków.

W środę o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta nastąpiło oficjalne pożegnanie.

Mamy nadzieję, że współpraca naszych miast będzie się umacniała i sukcesywnie rozwijała, przynosząc obopólną korzyść. Kontakty międzynarodowe spełniają bowiem ogromną rolę w życiu społecznym miast, zbliżając ludzi odmiennych narodowości i kultur. Dają sposobność do wzajemnego poznania mieszkańców wspólnoty europejskiej, a co najważniejsze, umożliwiają wymianę myśli i doświadczeń.


Anna Kozak


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)


Commentry (szerokość: 400 / wysokość: 300)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie