Aktualności

Powstaje słownik biograficzny “Chojnowianie – znani i zasłużeni
Szanowni Chojnowianie! Minęło 65 lat od zakończenia II Wojny Światowej i wielkiego, przymusowego exodusu Polaków zamieszkałych na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjechaliśmy (my lub nasi przodkowie) pełni obaw i niepokoju na tzw. Ziemie Odzyskane i zaczęliśmy organizować nowe życie. Chojnów jest jednym z takich miejsc. Mamy swoją historię tych minionych lat. A tworzyli ją i tworzą nadal jego mieszkańcy. Tych, którzy najbardziej zapisali się i zapisują w naszej pamięci nadal, chcielibyśmy upamiętnić w słowniku biograficznym “Chojnowianie – znani i zasłużeni (1945-2010)”. Prosimy o zgłaszanie nazwisk osób, które powinny, Państwa zdaniem, znaleźć się w planowanym wydawnictwie i które: - działały w latach 1945 – 2010 dla dobra Chojnowa - oprócz pracy zawodowej dały się poznać jako społecznicy, działacze, animatorzy mający na uwadze dobro mieszkańców Chojnowa, - mieszkały na naszym terenie, kształciły się, ale sukcesy odniosły lub odnoszą na forum regionalnym, ogólnopolskim lub za granicą. Zgłoszenia mogą składać osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje w terminie do 31 sierpnia 2011r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Zamkowy 2, 59-225 Chojnów. Do zgłoszenia należy dołączyć dane teleadresowe osoby lub innych zgłaszających kandydata. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje: 1. Nazwisko i imię. Zdjęcie. Krótka prezentacja: zawód, wykształcenie, zajmowane stanowiska. 2. Data urodzenia (ew. śmierci), miejsce urodznia, pochodzenie społeczne, przebieg edukacji, zdobyte wykształcenie, zdobyty zawód, stopień naukowy. 3. Przebieg pracy zawodowej, społecznej, politycznej, naukowej: osiągnięcia, sukcesy, publikacje. 4. Uzyskane wyróżnienia, nagrody, odznaczenia. 5. Życie rodzinne i prywatne: żona, dzieci, krąg przyjaciół itp. 6. Zainteresowania, hobby. Życiowe motto, własna refleksja o swoim życiu itp. 7. Oświadczenie zgłaszanego kandydata wg wzoru: Oświadczam, że dane zamieszczone w zgłoszeniu mojej osoby przez .......... (nazwisko, nazwa zgłaszającego) są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego biogramu w słowniku biograficznym “Chojnowianie – znani i zasłużeni (1945-2010)”. Pomysł ma wstępną akceptację lokalnych władz. Liczymy również na żywą reakcję mieszkańców Chojnowa, bo od niej zależy sukces przedsięwzięcia. Inne, szczegółowe informacje – tel. 697 630 455 Grupa inicjatywna: Andrzej Bobik, Krystyna Czapska, Zbigniew Halikowski, Stanisław Horodecki, Jerzy Janus, Tadeusz Sznerch
data publikacji: 2011-01-21 11:07
 
Z kolędą w województwie
Dolnośląscy urzędnicy czekają na tę wizytę jak czeka się odwiedzin kolędników. Oczekują z drobnymi prezentami, słowami wdzięczności i podziękowaniami. Od wielu już lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, prowadzeni muzycznie przez Zenona Chmielewskiego, na kilka dni przed świętami jadą do Wrocławia z kolędą, życzeniami i melodyjnymi upominkami. Odwiedzają tam władze Dolnego Śląska i Kuratorium Oświaty. Na urzędowych korytarzach, w poważnych gabinetach, salach konferencyjnych rozbrzmiewają tony fletów, cymbałek i dziecięcego śpiewu. Dla pracowników znak to, że zbliżają się święta, a z tą radosną nowiną przybyli młodzi chojnowianie. Z różnych stron schodzą się słuchacze - zza biurek wychodzą urzędnicy, przystają interesanci. Surowy gmach staje się na kilkadziesiąt minut świąteczną oazą. Inicjator tego kolędowania – burmistrz Jan Serkies, towarzyszy muzykom każdego roku. W świątecznym klimacie spotyka się m.in. z wojewodą, marszałkiem sejmiku dolnośląskiego, przedstawicielami kuratorium oświaty. - Za każdym razem jesteśmy serdecznie podejmowani – mówi burmistrz. – Mam nawet wrażenie, że oczekują tam naszej wizyty. To miłe, bo święta są przecież okresem życzliwości i powinszowań nie tylko wśród najbliższych. Tym razem oficjalnie byliśmy z życzeniami u marszałka Rafała Jurkowlańca i wicemarszałka Marka Łapińskiego, u wicewojewody Ilony Antoniszyn-Klik oraz kurator Beaty Pawłowicz. Tak naprawdę jednak kolędujemy dla wszystkich, a słuchaczy mamy coraz więcej. Okazałe stroiki czy oryginalne bombki przekazywane przez burmistrza w imieniu chojnowian, zawsze znajdują godne miejsce. Jedną z nich wrocławianie odnajdą na urzędowej choince w holu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Podróż w trudnej zimowej aurze, wielogodzinne granie i śpiewanie w warunkach nieprzyjaznych artystom, kilkukrotna zmiana „sceny”, to dla muzykujących korczakowców żadne trudności. Atmosfera świąt udziela się także im, a w takich klimatach o braku komfortu nie może być mowy.
data publikacji: 2011-01-12 08:47
 
Dni Chojnowa 2010 - film
Film z chojnowskiego "Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła" zrealizowany przez Radio Plus Legnica
data publikacji: 2010-06-14 08:58
 
Kalendarz na rok 2010 pt. "Chojnów moje Miasto"
Zapraszamy do pobierania naszego kalendarza na rok 2010
data publikacji: 2010-04-30 12:13
 
Kalendarz imprez Muzeum Regionalnego na rok 2010
Zapraszamy do zapoznania się z imprezami Muzeum Regionalnego, zaplanowanymi na rok 2010
data publikacji: 2010-04-01 19:44
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160 | 161  | 162  | 163  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie