Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zasłużony dla Miasta Chojnowa

Stanisław Horodecki

Tytuł przyznawany uchwałą Rady Miejskiej dotyczy nielicznych. W historii Chojnowa tej godności dostąpiło dotychczas tylko dwóch mieszkańców - Andrzej Pawłowski i Jerzy Janus.
28 stycznia na Sesji Nadzwyczajnej do grona wyróżnionych dołączył Stanisław Horodecki – mieszkańcom znany głównie jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i autor kilku publikacji.
Z wnioskiem o przyznanie tytułu Zasłużony dla miasta Chojnowa wystąpił do Rady Burmistrz Miasta Jan Serkies.
W uzasadnieniu czytamy:
Pan Stanisław Horodecki karierę zawodową w Chojnowie rozpoczął w 1983 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnowie. Od lutego 1986 r. do stycznia 1988 r. pracował na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. W lutym 1988 r. objął funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnowie i sprawował ją do dnia 31 sierpnia 1991 r. Równocześnie w latach 1990- 1997 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Chojnowie na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Od 1992 r. do 1997 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego „Gazety Chojnowskiej" , w tym samym czasie - od 1995r. do 1998 r. był redaktorem naczelnym „Przeglądu Regionalnego – Legnica".
We wrześniu 1996 r. został zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu jako inspektor ds. promocji gmin, a później awansował na stanowisko dyrektora biura Sejmiku Samorządowego Województwa Legnickiego. W latach 1995- 2004 był właścicielem wydawnictwa „Skryba". W grudniu 2004 r. Pan Stanisław Horodecki ponownie wrócił do pracy w chojnowskiej kulturze i objął funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Chojnowie, którą sprawuje do dziś.
Pan Stanisław Horodecki wydał wiele publikacji, m.in.: „Interpretacje poezji Kazimierza Wierzyńskiego", „Legnickie – zabytki, przyroda", „Przeszłości okruchy. Zabytki i przyroda powiatu legnickiego", „Gawędy o Ziemi Chojnowskiej", „Chojnów dawniej i dziś".
Pan Stanisław Horodecki działał również na rzecz społeczności lokalnej:
- w latach 1990-1994 był radnym i członkiem Zarządu Miasta Chojnowa,
- w latach 1998-2002 pełnił funkcję radnego Powiatu Legnickiego,
- w latach 90. prowadził grupy terapeutyczne dla chojnowskiej młodzieży.
Pan Stanisław Horodecki przez wiele lat związany był z Chojnowem – zawodowo i społecznie. Popularyzował wiedzę o Chojnowie i jego historii. Jego działania przyczyniały się do promocji miasta w zakresie kultury i oświaty. Oprócz opracowanych i wydanych publikacji o Chojnowie, czynnie uczestniczył w życiu miasta organizując i prowadząc imprezy kulturalne, teatralne, historyczne i sportowe, angażując i zapraszając do udziału w nich dzieci i młodzież z chojnowskich szkół, przedszkoli oraz lokalną społeczność. Uczestniczył w projektach teatralnych entuzjastycznie przyjętych przez mieszkańców: „Eliksir starości", „Dobranocki dla dorosłych", „Upiór w kuchni". Redagując Gazetę Chojnowską m.in. przybliżał mieszkańcom historię Chojnowa. W swej działalności zawodowej i społecznej promował wartości językowe i kulturowe. Przez wiele lat tworzył klimat dla aktywności wielu środowisk naszego miasta.
Pan Stanisław Horodecki jest osobą powszechnie szanowaną, godną przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chojnowa".
Radni Rady Miejskiej przyjęli wniosek jednomyślnie.
To zaszczytne wyróżnienie zbiegło się z kilkoma innymi ważnymi dla nominowanego wydarzeniami – 40 lat temu S. Horodecki osiedlił się w Chojnowie, 30 lat temu uruchomił Gazetę Chojnowską, a przez 20 ostatnich lat aktywnie animował lokalna kulturę
Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję Panu burmistrzowi. To jego decyzja sprawiła, że przed 17 laty objąłem stanowisko dyrektora - najpierw miejskiego domu Kultury, potem, po przekształceniu, Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie. Dziękuję Panu Andrzejowi Bobikowi – życzliwemu, otwartemu na wszelkiego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności – bardzo dziękuję za lata wspaniałej współpracy. Dziękuję Zbigniewowi Halikowskiemu – pierwszemu, który podjął się narysowania dziejów naszego miasta. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej, dziękuję dyrektorom szkół, przedszkoli, jednostek kultury – za współpracę na wielu polach. Dziękuję też mojej grupie teatralnej. Dziękuję wszystkim Państwu!
Gratulujemy!

(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 500)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie