Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

MIASTO CHOJNÓW BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE KONSULTACJE SPOŁECZNE SZYTE NA MIARĘ". 

Projekt ten został stworzony, by w praktyce przybliżyć ideę partycypacji obywatelskiej mieszkańcom 3 mniejszych gmin Dolnego Śląska. Jedną z takich gmin jest Chojnów.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wspólne szkolenie dla przedstawicieli gmin (urzędników i działaczy społecznych) na temat konsultacji i partycypacji obywatelskiej.

Obecnie jesteśmy na etapie planowania procesów konsultacyjnych w gminach. Następnie w każdym z miast objętych projektem odbędą się konsultacje społeczne. Opinie zebrane podczas konsultacji zapisane będą w formie raportów.

Projekt uzupełniają również działania takie jak:

  • Przygotowanie podstawowej instrukcji na temat prowadzenia konsultacji społecznych w mniejszych gminach

  • Przygotowanie spotu ewaluacyjno-promocyjnego.

Chcemy zrobić to dobrze!

W celu wzmocnienia roli konsultacji społecznych został powołany specjalny zespół, w którego skład wchodzą:

  • Emilia Grześkowiak, inspektor ds. administracyjnych i informacji publicznej 

  • Katarzyna Jaworska, podinspektor ds. administracyjnych i promocji

  • Barbara Landzberg, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

  • Marzena Anton, prezes UKS Oriens


Bieżące informacje znajdują się również na profilu Konsultacje szyte na miarę na Facebooku (facebook.com/konsultacjenamiare).


Projekt „Konsultacje społeczne szyte na miarę" jest realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie