Aktualności

Budowa centrum medycznego w Chojnowie – coraz bliżej końca inwestycji
„Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej wpływającej na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej dla regionu Chojnowa. Inwestycja realizowana jest przez legnicką firmę PRO – BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Sp. j. Całkowity koszt najważniejszego chojnowskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego w latach 2018-2019 wynosi: 5.227.856,68 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4.561.596,83 zł. Przychodnia ma pełnić funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej. W obiekcie będzie pięć poradni funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo – ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt medyczny, w tym: wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski (RTG) do wykonania zdjęć kostno – płucnych wyposażony m.in. w płaski detektor cyfrowy DR wraz z wyposażeniem, aparat USG oraz stoły zabiegowe dla poradni chirurgicznej i ortopedyczno – urazowej. W lutym wybrane zostały najkorzystniejsze oferty na dostawę stołów operacyjno – zabiegowych oraz na dostawę i instalację wyposażenia dla potrzeb placówki medycznej. W przedmiocie zamówień znalazły się meble medyczne (dostawa i instalacja mebli medycznych, w tym: stoliki zabiegowe, leżanki medyczne, parawany, lampy operacyjno – zabiegowe), meble biurowe (dostawa i instalacja umeblowania do gabinetów i poczekalni, w tym: szafy, krzesła, fotele, biurka, ławki do poczekalni, wieszaki, wyposażenie pomieszczenia socjalnego), sprzęt komputerowy (dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, w tym: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, router, serwer). Oprócz procedury związanej z zakupem niezbędnego sprzętu trwają prace wykończeniowe. W budynku zakończono kładzenie posadzek i kafelek, gotowe są także sufity wraz z oświetleniem. Parter będzie spełniał funkcję przychodni, na pierwszym piętrze znajdować się będą pomieszczenia socjalne. Zagospodarowany zostanie także teren wokół nowego budynku.
data publikacji: 2019-03-07 14:57
 
Jak segregować śmieci
Od kilku już lat w naszym kraju wdrażany jest system segregacji odpadów. Teoretycznie większość z nas wie, że osobno należy wyrzucać papier, osobno szkło, plastik, odpady budowlane… W praktyce jednak ta teoria nie do końca się sprawdza. W pojemnikach na odpady zmieszane, gdzie trafiać powinny śmieci niesegregowalne, znaleźć można gruz, płyty regipsowe, styropiany, zdemontowane płytki, gałęzie, itp. Wokół śmietników pozostawiane są stare sprzęty, meble, urządzenia elektryczne czy inne odpady wielkogabarytowe. Robi się bałagan. Lokatorzy zgłaszają problem miejskim służbą, te w miarę możliwości, porządkują teren, a za tydzień lub dwa sytuacja się powtarza. Dodatkowe kursy wywożenia śmieci generują dodatkowe koszty! Ważne zatem abyśmy segregowali odpady według przyjętych zasad. * szkło – pojemnik zielony NALEŻY WRZUCAĆ: • butelki i słoiki (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) • szklane opakowania po kosmetykach • inne opakowania szklane NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • termometrów i strzykawek • rtęciówek, żarówek, świetlówek i reflektorów • szkła żaroodpornego, zbrojnego • szkła okularowego • lamp telewizyjnych, neonowych, rtęciowych i fluorescencyjnych, ekranów i monitorów • ceramiki, porcelany, doniczek, fajansu i kryształów • luster i szyb • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych * papier – pojemnik niebieski NALEŻY WRZUCAĆ: • opakowania z papieru, tekturę oraz kartony • gazety, czasopisma, katalogi, ulotki i prospekty • zeszyty, książki, ścinki drukarskie • papier szkolny i biurowy, kartki zadrukowane • torebki, worki papierowe, papier pakowy NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych • papieru lakierowanego i powleczonego folią • papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego • kartonów po mleku i napojach • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych • pieluch jednorazowych * metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty NALEŻY WRZUCAĆ: • plastikowe butelki • plastikowe nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików • plastikowe opakowania, torebki i folie • puste opakowania po chemii gospodarczej • opakowania po kosmetykach i środkach czystości (po proszkach do prania, po szamponach i paście do zębów) • opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach) • aluminiowe puszki po napojach i sokach • puszki po żywności • folię aluminiową • metale kolorowe NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • opakowań i butelek po: olejach silnikowych, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych • opakowań po lekach, lekarstw, strzykawek i zużytych artykułów medycznych • części samochodowych • zużytych baterii i akumulatorów • puszek i pojemników po farbach i lakierach • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD Zadbaj o to, aby w plastikowych butelkach i opakowaniach nie było pozostałości po produktach. Przed wrzuceniem zgnieć plastikową butelkę. W przypadku plastikowych butelek czy aluminiowych puszek niezwykle istotne jest ich zgniatanie. Ta prosta czynność zmniejsza objętość butelki nawet o 80%. To z kolei w naturalny sposób zwiększa pojemność siatkowych pojemników i ogranicza ich wywózkę. * odpady zmieszane - kontenery zbiorcze NALEŻY WRZUCAĆ: Wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym. NIE NALEŻY WRZUCAĆ: • przeterminowanych leków i chemikaliów • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD • zużytych baterii i akumulatorów • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych • odpadów budowlanych i rozbiórkowych • zużytych opon • kołder i poduszek * odpady budowlane, wielkogabarytowe, odpady zielone Tak zwane odpady problemowe, do których zaliczamy • meble i odpady wielkogabarytowe • odpady zielone • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny • chemikalia • odpady remontowe • opony • baterie • przeterminowane leki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00 przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kraszewskiego. Wrzucanie tego typu odpadów do kontenerów na odpady zmieszane szybko wypełniają ich kubaturę i uniemożliwiają wrzucanie tych, które znaleźć się tam powinny. Odpowiedzialne postępowanie i stosowanie się do reguł pozwoli na zachowanie czystości i nie przyczyni się do wzrostu opłat za wywózkę naszych odpadów. W innym przypadku samorząd, zobligowany do samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie zmuszony podnieść nam stawki, a tego z pewnością nikt z nas nie chce. Segregacja nie jest trudna, nie wymaga wysiłku, nie pochłania też naszego czasu. Przyjęcie dobrych nawyków, to korzyść dla naszego otoczenia, dla naszej kieszeni i całego środowiska. Harmonogram odbioru odpadów znaleźć można na stronie chojnow.eu w zakładce „Gospodarka odpadami”
data publikacji: 2019-03-06 13:21
 
Trwa rekrutacja w Urzędzie Pracy w Chojnowie
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie informuje, że w roku 2019 przystąpił do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (dla osób do 30 roku życia) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla osób od 30 roku życia). Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie oraz Pracodawców do wzięcia udziału w projektach! W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: szkolenie indywidualne, środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie oraz bon szkoleniowy (bony dla osób do 30 roku życia), refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże. Rekrutacja do projektów prowadzona jest na bieżąco od 01.01.2019 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanych projektów udzielają osobiście doradcy klienta oraz pracownicy merytoryczni w siedzibie Urzędu. Wnioski do pobrania- legnica.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
data publikacji: 2019-03-06 12:19
 
Bezpłatne lekcje języka angielskiego w Chojnowie!
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta językiem angielskim trwa rekrutacja na darmowe lekcje, które będą odbywać się w Chojnowie. Grupy 12 - osobowe będą miały zajęcia 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne na kilku poziomach językowych (A0, A1, B1). Nie zwlekaj, zapisz się i przyjdź na kurs! Zapisy pod numerem telefonu: 537 111 140
data publikacji: 2019-03-05 16:51
 
Na rozstajnych drogach – spektakl w PZS
Zasłużone owacje na stojąco, wyrazy uznania, gratulacje... – tak licznie zgromadzona w auli PZS publiczność wyraziła swoje uznanie po premierowym pokazie spektaklu „Na rozstajnych drogach”. 1 marca grupa teatralna Powiatowego Zespołu Szkół „ZaŚwiaty” prowadzona przez Karolinę Rosocką zaprosiła na autorskie przedstawienie. Scenariusz inspirowany ludowizną, dla młodych aktorów stał się niecodziennym wyzwaniem. Opowieść, w całości oparta na tekstach pieśni tradycyjnych i podaniach ludowych, nie należy do banalnych, a jej oryginalność wywarła na widowni ogromne wrażenie. Traktuje o trzech istotnych momentach życia - narodzinach, miłości i śmierć. - Kultura tradycyjna jest bardzo symboliczna – mówiła wprowadzając w klimat spektaklu Karolina Rosocka – Państwu pozostawiam interpretację i przyjemność odgadywania znaczeń. Historie można traktować jako całość lub luźne szkice. Archaiczne teksty, zapomniane obyczaje, stare pieśni ludowe, w zestawieniu z grą świateł oraz muzyką opracowaną i wykonywaną na żywo przez młodzież na równie jak cały spektakl niebanalnych instrumentach, stworzyły niezwykłe widowisko. Wspaniałe powiązanie ludowych wątków, kreatywne wykorzystanie prostych rekwizytów, doskonała gra młodych artystów i znakomita aranżacja – wielkie brawa dla odtwórców i reżyserki. Karolina Rosocka od lat pasjonuje się polską kulturą tradycyjną. Imponujące jest to, że potrafi tym tematem zainteresować ludzi młodych. Jej „Dusza z ciała wyleciała” – wieczór pieśni i opowieści o śmierci – zaprezentowany przez uczniów PZS w 2017 na szkolnym strychu, też był niecodziennym przeżyciem – tak dla aktorów jak i publiczności. - Proces twórczy jest dla mnie ciekawy, nieprzewidywalny i ekscytujący – mówiła w wywiadzie dla naszej gazety. - Wyzwala pewien rodzaj energii twórczej, która czasem niezwykle pobudza, a czasem wycisza i uspokaja. I uzależnia. Uzależnia, zaraża, zadziwia... Czekamy na więcej.
data publikacji: 2019-03-05 08:54
 
<< nowsze | 72  | 73  | 74  | 75  | 76 | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie