Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Rudolf Wilhelm Moritz Honorowym Obywatelem Miasta Chojnowa

 

Kolejna wizyta mieszkańców niemieckiego miasta partnerskiego Egelsbach i 15.lecie podpisania umowy partnerskiej stały się okazją do niecodziennej uroczystości.


Rada Miejska Chojnowa 28 maja nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa Rudiemu Moritzowi.

 

„Zważywszy na szczególne osiągnięcia w działalności, która oprócz powszechnego uznania i szacunku daje także wyraz serdecznych więzi z naszym Miastem, Rada Miejska Chojnowa chcąc wyróżnić Pana Osobę i Jego zasługi oraz utrwalić w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń postanowiła nadać Panu Rudolfowi Wilhelmowi Moritzowi tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA CHOJNOWA".

 

Wniosek do Rady złożyło Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich.


W uzasadnieniu czytamy:

Pan Moritz jest wielkim orędownikiem partnerstwa i propagatorem wiedzy o naszym mieście, jego historii, zabytkach i mieszkańcach. Pod jego patronatem w Egelsbach odbywały się liczne wystawy ilustrujące atrakcyjność Chojnowa oraz spotkania informacyjne o naszym mieście.


Jako człowiek o dużej wrażliwości społecznej zaangażował się w pomoc humanitarną. Za jego sprawą do placówek medycznych - Przychodni Rejonowej, Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno­-Rehabilitacyjnego Niebieski Parasol - trafiły liczne dary zorganizowanych przez Pana Moritza zbiórek - m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, aparaty słuchowe, glukometry, pościele, odzież...


W ramach partnerskiej współpracy wspiera też bezpośrednie kontakty mieszkańców obu miast. Za jego sprawą chojnowianie uczestniczyli w wielu atrakcyjnych wizytach. Jako burmistrz i potem, jako prezes kulturalnego stowarzyszenia EKU, miał na uwadze także kontakty między młodzieżą i środowiskiem kultury ­ przykładem jest wymiana sportowców (np. udział młodzików z Niemiec w zawodach piłki nożnej w Chojnowie i piłkarzy z młodzieżowych sekcji Klubu Sportowego Chojnowianka w turnieju w Egelsbach), czy zespół taneczny Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, który na zaproszenie Pana Rudiego był atrakcją części artystycznej oficjalnego wieczoru podczas jednej z wizyt, a prezentacja w Egelsbach prac Gildii Artystów Chojnowa zaowocowała wystawą niemieckich artystów w Baszcie Tkaczy.


Te działania z pewnością przyczyniły się do nawiązania trwałych przyjaźni i wyzbycia się uprzedzeń. Rudi Moritz spontanicznie (nieoficjalnie) brał udział w uroczystościach naszego miasta. Kilkukrotnie, wraz z przyjaciółmi z Egelsbach, maszerował w korowodzie otwierającym Dni Chojnowa sprawiając niespodziankę władzom i mieszkańcom.


Oddany idei partnerstwa czynił i czyni wiele starań, by utrzymać wieloletnią tradycję naszego partnerstwa. Żywo interesuje się aktualnymi sprawami Chojnowa, zawsze gotowy jest nieść pomoc. W ostatnim czasie, tuż po ogłoszeniu pandemii zaoferował wsparcie w postaci przekazania przyłbic dla mieszkańców, a po wybuchu wojny na Ukrainie zorganizował transport z niezbędnymi artykułami w ramach pomocy humanitarnej.

Rudi Moritz uważa, że partnerstwo miast musi być zawsze apolityczne. W centrum uwagi jest tylko człowiek. Jego zdaniem zgodne, oparte na wzajemnym szacunku współistnienie, to konieczność. Ze wszech miar pragnie uświadamiać, jak ważny jest pokój, empatia i międzynarodowa przyjaźń.

Oceniając całokształt działalności Rudiego na rzecz naszego miasta i budowanie dobrych relacji polsko - niemieckich, uważamy, że jako popularyzator wiedzy o Chojnowie, jego historii i życiu chojnowian, przyczynił się do promocji naszego miasta i w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa.

Akt nadania wręczył Rudiemu Moritzowi Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa Jan Skowroński.

- To dla mnie ogromne zaskoczenie, radość i wielkie wyróżnienie – mówił ze wzruszeniem w głosie Rudi Moritz. – Dla mnie to także symbol przyjaźni i gest utwierdzający w przekonaniu, że można zabliźnić historyczne rany. Serdecznie dziękuję za ten tytuł – jestem poruszony i bardzo wdzięczny…

Rudi Moritz jest piątą osobą figurującą w poczcie Honorowych Obywateli naszego miasta. Ten sam tytuł otrzymali wcześniej Guus Eltink, Ks. Biskup Józef Pazdur, Dieter Schroeder, Ks. Prałat Tadeusz Jurek.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 1125)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie