Aktualności

Kamera online
Kamera online w Chojnowie już działa. Zapraszamy do oglądania!
data publikacji: 2017-11-22 12:20
 
Apteka w Chojnowie (ul. Rynek)
Podajemy informację w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego. Od pierwszego grudnia apteka "Centrum Pharmalnad" w Chojnowie przy ulicy Rynek 29/la będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
data publikacji: 2017-11-22 08:30
 
W domowych piecach - zakaz spalania odpadów
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Miejski w Chojnowie przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców. Odpady po wcześniejszej segregacji należy wyrzucić do właściwych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Krasickiego, by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku. Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i fu-ranami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to, czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie te odpady, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to: papier, tektura i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki. Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.: * odpadów plastikowych i butelek po napojach, * zużytych opon, * odpadów z tworzyw sztucznych, * elementów drewnianych pokrytych lakierem, * sztucznej skóry, * opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, * opakowań po farbach i lakierach, * plastikowych toreb z polietylenu, * papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, * zmieszanych odpadów komunalnych. Czym grozi spalanie odpadów? • pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką, • tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca, • tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, • dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu, • chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący), • cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe, • dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub, gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30.
data publikacji: 2017-11-21 11:33
 
Festyn Rodzinny - Impuls 45 WE
19 listopada odbył się festyn rodzinny organizowany przez Koleje Dolnośląskie. Zaprezentowany został nowy pociąg Impuls 45 WE. Odbyły się także przejazdy specjalne, pokazy pierwszej pomocy, gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy z ciekawymi nagrodami.[k.b]
data publikacji: 2017-11-20 11:36
 
"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu"
17 listopada miała miejsce uroczystość 60 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, 55 rocznicy Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz „Dzień Jubilata” w Chojnowie. O godzinie 12.00 w Sali Edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie odbyło się wzruszające i piękne spotkanie, na którym zostały wręczone listy gratulacyjne i statuetki, uhonorowano zasłużonych działaczy ZNP byłych i obecnych członków Zarządu Okręgowej i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Władze związkowe: pani Ewa Więcek – Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie, pani Stanisława Janczyn – Honorowy Prezes Oddziału ZNP w Chojnowie, pan Andrzej Przybysz – Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz pani Anna Krężel – Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi przywitali wszystkich przybyłych gości. Wśród zaproszonych na uroczystość byli przedstawiciele władz samorządowych: Jan Serkies – burmistrz miasta Chojnów oraz w imieniu wójta Gminy Chojnów Anna Kozak – kierownik referatu promocji i kultury Gminy Chojnów. Złoty jubileusz obchodziła pani Krystyna Kupczyńska, rubinowy jubileusz miała pani Anna Krężel. Najmłodszymi jubilatami zostali: Boglarski Piotr, Cichocka Elżbieta, Gac Alicja, Gębala Bartosz, Iwanicka Anna, Kulpińska Anna, Sławiński Józef. Uroczystość oprawił wspaniałą muzyką i piosenkami chór Allegro ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie, któremu akompaniował pan Zenon Chmielewski. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia i pomyślności w myśl słów: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.[k.b]
data publikacji: 2017-11-17 14:39
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140 | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie