Aktualności

Zaproszenie na kręgielnię
Zaproszenie na kręgielnię Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do korzystania z kręgielni, która oferuje dwa profesjonalne tory do gry. Na każdym z nich może jednorazowo grać do 8 osób. Mogą z niej korzystać osoby które ukończyły 18 lat posiadające Kartę Klubową MOKSiR, osoby, które ukończyły 15 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego - po wyrobieniu Karty Klubowej MOKSiR, osoby, które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów posiadających Kartę Klubową. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna na 8 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni MOKSiR. Kręgielnia jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 15:00 do 21:00. Rezerwacji toru można dokonywać do godz. 15.00 w sekretariacie MOKSiR, lub po godz. 15:00 na recepcji osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 8188621 podając imię, nazwisko i numer karty. Osoby zainteresowane zobowiązane są stawić się w recepcji 15 min przed rozpoczęciem gry, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Aby wyrobić Kartę Klubową należy udać się do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji; ul. Małachowskiego 7 z dowodem osobistym. Rejestracja w recepcji w trwa kilka minut, a karta jest bezpłatna. Zapraszamy!
data publikacji: 2019-01-29 08:48
 
Zbiórka świątecznych drzewek choinkowych
Urząd Miejski w Chojnowie informuje o możliwości przekazania świątecznych drzewek choinkowych, których zbiórka odbędzie się: *31 stycznia przy punktach selektywnej zbiórki: ul. Kopernika, ul. Łokietka, ul. Kilińskiego 25 i przy ul. Samorządowej. *1 lutego przy punktach selektywnej zbiórki: przy skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej i ul. Katedralnej, ul. Baczyńskiego 50, kwartał (podwórko) Kolejowa – Pl. Dworcowy – Kościuszki – Witosa Istnieje również możliwość osobistego przekazania choinek do PSZOK przy ul. Kraszewskiego do 5 lutego 2019 r.
data publikacji: 2019-01-28 12:26
 
Budowa Centrum Medycznego w Chojnowie
„Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt najważniejszej chojnowskiej inwestycji wynosi: 5.227.856,68 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4.561.596,83 zł. Przychodnia ma pełnić funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej zlokalizowanej na działce sąsiedniej. W obiekcie będzie pięć poradni funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo – ortopedyczna, chirurgiczna, laboratorium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt medyczny, w tym: wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski (RTG) do wykonania zdjęć kostno – płucnych wyposażony m.in. w płaski detektor cyfrowy DR wraz z wyposażeniem, aparat USG oraz stoły zabiegowe dla poradni chirurgicznej i ortopedyczno – urazowej. Celem projektu jest rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej wpływającej na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej dla regionu Chojnowa.
data publikacji: 2019-01-28 10:57
 
Sekcja Tańca Towarzyskiego w Chojnowie
Sekcja Tańca Towarzyskiego w Chojnowie zaprasza na zajęcia z tańca towarzyskiego i salsy. Kurs odbywa się w każdy poniedziałek w Domu Schrama w godzinach: 17:00 - 18:30 - salsa, 18:30 - 20:00 - taniec towarzyski Numer kontaktowy: 602 151 135
data publikacji: 2019-01-28 09:58
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej
Trwa nabór na II turnus szkolenia Termin powołania: Maj 2019 Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety). Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: • niekarana za przestępstwa umyślne, • posiadająca obywatelstwo polskie, • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, • posiadająca co najmniej 18 lat • posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie wraz z dokumentami: • świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną ( np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp. ) Czas trwania służby przygotowawczej - do czterech miesięcy – dla kandydatów na szeregowych. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE ul. Wojska Polskiego 58 67-200 Głogów  261 678 182, 261 678 156 e-mail: wkuglogow.wr@ron.mil.pl www.glogow.wku.wp.mil.pl
data publikacji: 2019-01-28 09:43
 
<< nowsze | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie