Aktualności

Zakryj usta i nos! Dla siebie i innych!
Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Niestety zdarza się, że wiele osób nie respektuje tego obostrzenia. Mandat za brak maseczki wynosi 500 zł. W skrajnych przypadkach może zostać nałożona kara administracyjna, która wynosi od 5 do 20 tysięcy zł. Noszenie maseczek wzbudza bardzo dużo emocji wśród ludzi. Naukowcy twierdzą, że wirus COVID – 19 przenosi się drogą kropelkową w postaci drobnego aerozolu. W związku z tym, maseczki zwłaszcza chirurgiczne zmniejszają ryzyko zainfekowania. Wiele osób koronawirusa przechodzi bezobjawowo i może nieświadomie zarażać innych, dlatego zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, jest jedną z form zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. Trzymanie odpowiedniego dystansu, noszenie rękawiczek, maseczek, unikanie skupisk ludzi, dbanie o higienę to istotne zachowania podczas trwania pandemii… Niestety podstępny i niewidzialny wróg jest trudnym przeciwnikiem, bo wiele osób, nawet mocno przestrzegających zasad zaraża się koronawirusem. Warto jednak mieć na uwadze, że wirus wywołuje wiele napięć w społeczeństwie. Maseczki natomiast są pewnym wyznacznikiem podporządkowania się. Zakrywanie nosa i ust jest sygnałem starania się o wzajemną bezpieczną przestrzeń. Szanujmy się wzajemnie, stosujmy do zasad, które dla wszystkich bez wyjątku są trudne w każdym aspekcie.
data publikacji: 2020-05-05 10:42
 
Międzynarodowy Dzień Strażaka
W imieniu władz samorządowych, mieszkańców Chojnowa oraz swoim własnym serdecznie dziękuję wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotnikom za bohaterską służbę. Ofiarność, trud i poświęcenie są synonimami Waszych nieocenionych działań. Ratujecie życie, zdrowie, mienie mieszkańców Chojnowa i okolic. Jesteście zawsze pierwsi podczas niebezpiecznych akcji. Strażacka służba jest dla nas źródłem poczucia bezpieczeństwa i pewności, że w obliczu zagrożenia podejmujecie najlepsze czynności, w celu ratowania ludzi i środowiska. Życzę wszystkim Strażakom i Druhom Ochotnikom zawsze bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów do domu. Niech dopisuje Wam zdrowie i pomyślność, a podejmowane działania obfitują w satysfakcję i społeczne uznanie.
data publikacji: 2020-05-04 15:11
 
Dzień Strażaka, Dzień Piekarza i Dzień Kominiarza…
Dzień Strażaka, Dzień Piekarza i Dzień Kominiarza… Odważnym Strażakom… Dziękujemy za dzielną służbę, za ratowanie życia, zdrowia i mienia, za oddaną pomoc dla potrzebujących. Życzymy Wam dużo zdrowia, satysfakcji, a nade wszystko bezpiecznej służby! Drogim Piekarzom … Dziękujemy za codzienną pracę, za wczesne wstawanie, za pachnący chleb i pyszne pieczywo. Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z codziennych wypieków! Niezastąpionym Kominiarzom… Wasza praca przyczynia się do ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia i mienia, ochrony środowiska i oszczędności energii, za co serdecznie dziękujemy! Życzymy Wam dużo zdrowia, uśmiechu i samym bezpiecznych przeglądów kominiarskich! Dziś swoje święto obchodzą także Hutnicy i Garncarze. Z okazji Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia! Dużo zdrowia, satysfakcji i codziennej motywacji oraz pasji w wykonywaniu swojej pracy.
data publikacji: 2020-05-04 12:30
 
Wyrazy wdzięczności dla Służb Medycznych
W imieniu władz samorządowych, mieszkańców miasta oraz swoim własnym pragnę podziękować wszystkim osobom, które w trudnym czasie walki z koronawirusem z pełnym oddaniem wykonują swoje obowiązki, będąc na pierwszej linii frontu. Dziękuję za sprawne przeprowadzenie wszystkich działań w Ośrodku Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie. Służby medyczne: lekarze, pielęgniarki, pracownicy sanepidu wykazali się profesjonalną pracą mającą na celu ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Zaangażowanie i poświęcenie przyczyniły się do szybkich decyzji i specjalistycznej opieki lekarskiej. Dziękujemy za mobilizację, życzliwość i wsparcie. Państwa gorliwa postawa jest dla nas nieoceniona. W szczególności wyrazy wdzięczności kieruję do: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy p. Anny Płotnickiej – Mieloch, Naczelnej Pielęgniarki p. Beaty Łabowicz, Pielęgniarek: p. Doroty Seniów, p. Marzeny Jaworskiej, kierowcy p. Andrzeja Dymidziuka, Dyrektora Szpitala Zakaźnego w Bolesławcu p. Kamila Barczyka, całego zespołu opieki zdrowotnej w Bolesławcu, Dyrektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy p. Jacka Watrala, pracowników stacji: p. Elżbiety Klimas i p. Agaty Chojnackiej, a także wszystkich pozostałych osób, które wsparły nasze miasto w walce z koronawirusem.
data publikacji: 2020-05-04 10:35
 
Dziś Święto Konstytucji 3 Maja
Ustawa Rządowa 3 Maja była pierwszym tego typu aktem prawnym na kontynencie europejskim (a drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku). Jej autorami byli: król Stanisław Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj, który dokonał ostatecznej jej redakcji. Konstytucja ta miała wprowadzić system monarchii parlamentarnej, wzmocnić pozycję tronu i rządu. Częścią składową Konstytucji były dwie uchwalone wcześniej ustawy: ustawa z marca 1791 o sejmikach oraz ustawa z kwietnia 1791 o miastach królewskich. W konstytucji zacieśniono unię polsko – litewską, przy jednoczesnym zachowaniu federacyjnego charakteru Rzeczpospolitej. Wprowadzono zasadę zwierzchności narodu oraz podziału władzy zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą (stanowienie prawa), wykonawczą (wykonywanie prawa) i sądowniczą. Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja. 3 maja obchodzone jest również w Kościele katolickim Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiej. Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
data publikacji: 2020-05-03 15:25
 
<< nowsze | 9  | 10  | 11  | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie