Albumy we wszystkich kategoriach

Ulica Słowiańska do remontu
W maju rozpoczną się prace dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz budowy kanalizacji deszczowej”. Ulica Słowiańska swój początek ma w osi ulicy Łużyckiej. Główne cele modernizacji ulicy to: umożliwienie dojazdu do posesji, odwodnienie terenu, poprawa bezpieczeństwa ruchu i włączenie do ul. Łużyckiej, a także udogodnienia warunków ekologicznych mieszkańców. Długość przebudowywanego odcinka mierzy 124 metry. Droga wykonana zostanie z kostki betonowej, wmontowane zostaną uliczne wpusty wraz ze studniami betonowymi w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Budowę nawierzchni ulicy Słowiańskiej wykona chojnowska firma „MK Granit” Mariusz Gąsior.
data publikacji: 2020-05-19 13:21
 
Targowisko Miejskie w remoncie
Trwają prace remontowe Targowiska Miejskiego w Chojnowie przy ul. Grodzkiej. Wskutek zaistniałej sytuacji w kraju związanej z pandemią koronawirusa, rząd wystosował szereg obostrzeń. Jednym z nich było zamknięcie placów targowych. W związku z tym chojnowski samorząd podjął decyzję o działaniach modernizacyjnych, mających na celu poprawę warunków wizualnych i estetycznych, ale przede wszystkim warunków bezpieczeństwa bazarowej przestrzeni. Czasowa przerwa wykorzystana jest na szereg prac remontowych, które przysłużą się zarówno handlującym, jak i klientom korzystającym z usług na targowisku.
data publikacji: 2020-05-19 13:19
 
Modernizacja ulicy Adama Asnyka
W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych 2020 miasto Chojnów stało się beneficjentem na rządowej liście dofinansowania remontu dróg. Inwestycja będzie dotyczyć modernizacji ulicy Adama Asnyka. Dofinansowanie jest wynikiem trzyletnich starań chojnowskiego samorządu. Projekt został zaakceptowany pod względem merytorycznym i formalnym, co dało zdobycie wymaganej liczby punktów i tym samym otrzymanie dotacji.
data publikacji: 2020-05-19 13:17
 
Nowy wodociąg
Dobiegają końca prace przy inwestycji pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie”. Zakończono już prace na głównym rurociągu na odcinku od Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody. Obecnie wykonawca zajmuje się zagospodarowaniem obszaru na terenie Konradówki i remontem na samej stacji, czyli wymianą wież napowietrzających i pomieszczenia wraz z zestawem hydroforowym. Prace przy tej inwestycji przebiegły sprawnie, ale nie obyło się bez nieprzewidzianych problemów: - Obecnie warunki gospodarcze spowodowane ograniczeniami z powodu koronawirusa wpłynęły na dostawy - wyjaśnia nadzorujący inwestycję inżynier kontraktu Marcin Lichoń. – Stare sieci niejednokrotnie są źle zinwentaryzowane i nie idą na prawidłowych wysokościach, stąd też zdarzyły się nam awarie, które szybko jednak udało się opanować. Zapuszczenie pomp głębinowych, rozruchy, próby szczelności i dezynfekcja zwieńczą dzieło. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja z pewnością zapobiegnie przerwom w dostawie wody czy spadkom ciśnienia w kranach. Miasto wydało na inwestycję blisko 3 miliony zł.
data publikacji: 2020-05-19 13:16
 
Dom Tkacza zaprasza gości!
Branża turystyczna jest jedną z tych, które najboleśniej odczuwają pandemie koronawirusa. Od 4 maja, przy szczególnym zachowaniu bezpieczeństwa mogą funkcjonować hotele. W Chojnowie w tym trudnym czasie dobiega końca kompleksowe przedsięwzięcie, będące połączeniem nowoczesnych wnętrz i praktycznych rozwiązań.
data publikacji: 2020-05-08 10:55
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie