Zabytki Chojnowa 

  Rynek

Centrum Chojnowa tworzy Rynek wraz z fontanną i figurą Tkacza. Historia jednej z najważniejszych części miasta sięga wieku XVI. Wcześniejsze budowle niestety nie przetrwały. Obecny kształt i zabudowa mają ponad 250 lat. Chojnowski Rynek jest jednym z najdłuższych na Śląsku. Ma kształt rozciągniętego trójkąta.

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

Chojnów w XIV wieku słynął z rzemiosła tkackiego. Rola sukiennictwa i tkactwa w grodzie nad Skorą była bardzo ważna, dlatego symboliczna postać Tkacza na Rynku przypomina o dawnych latach świetności miasta.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Pomnik Tkacza został wykonany z brązu przez absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Michała Jackowskiego. Artysta, rzeźbiarz pochodzi z Białegostoku, a jego 2,5 metrowe dzieło prezentuje się pięknie i oryginalnie. Postać Tkacza trzyma tkaninę, na której widnieje herb miasta Chojnowa. Po tkaninie w dwóch strumieniach spływa woda - symbol życia. Przy fontannie są także dwie istotne dla historii miasta daty. Pierwsza to rok 1333 nadanie praw miejskich a druga to 2012 czyli rok ukończenia rewitalizacji Rynku.


(szerokość: 750 / wysokość: 555)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Dziś Rynek jest centrum życia kulturalnego i społecznego miasta. Pomnik Tkacza, fontanna, nowa szata roślinna, ławeczki i lampy ozdabiają to miejsce dodając mu uroku zwłaszcza w słoneczne dni.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


(szerokość: 750 / wysokość: 499)                     Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

 

Początki budowli kościoła były drewniane, zaś jego najstarsze części pochodzą z I połowy XIV wieku. Świątynia przez wieki była rozbudowywana. W 1452 roku w kościele został pochowany książę chojnowski Henryk X. Kilka lat później ufundowano kaplicę południową św. Katarzyny  i św. Andrzeja, która należała do cechu sukienników. Kaplica północna była kaplicą grobową rodu – Bożywojów.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W XVI wieku dobudowano do Domu Bożego zakrystię. Okres wojny trzydziestoletniej spowodował wielkie zniszczenia. Świątynie spustoszył pożar. Do odbudowy przyczynił się „Ludwik, książę na Legnicy, Brzeg, Złotoryi i Chojnowie".


(szerokość: 640 / wysokość: 761)


Okres kampanii napoleońskiej nie był pomyślnym czasem dla bazyliki. Świątynia stała się szpitalem. Druga połowa wieku XIX rozpoczęła okres odnowy Domu Modlitwy w Chojnowie. Początek wieku XX przyniósł gruntowną renowację.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


„Duży" kościół (jak nazywany jest przez mieszkańców) to trzynawowa bazylika zbudowana z cegły. Uwagę przykuwa czworoboczna wieża.


(szerokość: 640 / wysokość: 419)


We wnętrzu znajdują się: barokowa chrzcielnica, wczesnobarokowa ambona, barokowy ołtarz z obrazem „Zmartwychwstanie" autorstwa G. Ostermayera.


(szerokość: 640 / wysokość: 898)


Kościół posiada liczne epitafia i płyty nagrobne wmurowane wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła jest jednym z najpiękniejszych zabytków Chojnowa.


(szerokość: 640 / wysokość: 766)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


      

  Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP


Świątynia, która ma ponad 100 lat w naszym mieście nazywana jest przez mieszkańców – małym kościołem. Kamień węgielny został poświęcony 5 lipca 1909 roku przez proboszcza parafii. Neoromańska budowla powstała na wskutek przybywających  wiernych w mieście, w którym dotychczas był tylko  kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła.


(szerokość: 640 / wysokość: 669)


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


W prezbiterium można podziwiać witraże z wyobrażeniami: św. Karola Boromeusza, papieża Grzegorza Wielkiego, apostołów Piotra i Pawła, św. Augustyna i św. Franciszka z Asyżu. Przepięknie wyglądające malowidła w kościele są zainspirowane Litaniami do Najświętszej Marii Panny oraz Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W centralnym miejscu sufitu znajduje się Matka Boska Apokaliptyczna wśród aniołów i czterech rajskich rzek. Bliżej ołtarza znajduje się chrystusowa alegoria baranka. Płaskorzeźby i rzeźby mają odwołanie do tajemnic różańca, zgodnie z ich podziałem.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


Na wierzy kościelnej zawieszono aż trzy dzwony, jeden z nich ma 420 lat. Obok świątyni znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena – patrona mostów.

Wzniesiony w latach 1909 – 1911 Dom Boży jest jednym z najmłodszych zabytków Chojnowa.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 480)


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


                                        Baszta Tkaczy


Gotycka budowla na ulicy Tkackiej to chojnowska Baszta Tkaczy. Swoją nazwę otrzymała w historycznym spadku od tkaczy, którzy zamieszkiwali tę część miasta i byli zobowiązani do obsadzania baszty, gdy zbliżało się jakieś zagrożenie dla mieszkańców i miasta.


(szerokość: 640 / wysokość: 853)


Wzniesiona jest na planie kwadratu z cegły. Uległa zniszczeniu podczas pożaru w roku 1651. Odbudowana została po 40 latach, a w kolejnych stuleciach przechodziła liczne remonty. W latach 1905-1906 poddano ją gruntownej renowacji. W trakcie prac rozebrano zniszczoną, szachulcową nadbudówkę i zastąpiono nową. Wnętrze baszty podzielono stropami i wybudowano klatkę schodową. Po renowacji przeznaczona została na siedzibę muzeum, które otwarto  w 1908 roku. Do wysokości attyki baszta mierzy 15 m. Na jej elewacji wschodniej widoczne są zarysy muru obronnego, wysokości 5,5 m i grubości 1,9 m.


(szerokość: 750 / wysokość: 522)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Dziś w Baszcie można oglądać zdjęcia Chojnowa z dawnych lat, gobeliny i obrazy. Z góry możemy zobaczyć malowniczą panoramę miasta, a gdy pogoda pozwoli widać zamek Grodziec i góry.


(szerokość: 640 / wysokość: 258)

 


 

Zamek Piastów Legnicko – Brzeskich


Zamek zbudowany w drugiej połowie XIII wieku za czasów Henryka V. W XIII i XIV wieku był siedzibą kasztelanii. W 1428 roku został zniszczony przez husytów. W latach 1546-1547 został przebudowany w stylu renesansowym dla księcia Fryderyka III przez północnowłoskiego architekta Franciszka Paara. Z czasów jego przebudowy pochodzi portal z popiersiami księcia Fryderyka III i jego żony, jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu.


(szerokość: 750 / wysokość: 499)


(szerokość: 640 / wysokość: 446)


Zdewastowany w czasie wojny trzydziestoletniej i opuszczony po wygaśnięciu Piastów, popadł częściowo w ruinę. Około 1690 roku został odbudowany. W latach 1708-1767 w jednym z jego skrzydeł mieściła się kaplica pod wezwaniem Błogosławionej Marii Panny. Był wielokrotnie niszczony przez pożary. Po pożarze w 1767 roku rozebrano większą część zamku i towarzyszące mu zabudowania, pozostawiono jedynie skrzydło północno-zachodnie, obniżone o jedną kondygnację.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 493)


W 1831 roku zamek został wykupiony przez miasto. Był siedzibą szkoły katolickiej, administracji miejskiej i sądu. W 1933 roku przekazany muzeum,  które reaktywowano w 1959 roku. W latach 1990-1995 na zamku prowadzono badania archeologiczne. Odkryto wówczas relikty trzech wież, fragmenty muru obwodowego, studnię  i kilkadziesiąt renesansowych kafli. 


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Dziś wystawy stałe w Muzeum Regionalnym w Chojnowie to bogate i różnorodne kolekcje pamiątek przeszłości. Można obejrzeć wiele ciekawych eksponatów. Renesansowe kafle, sgraffita, broń biała i palna, kamieniarka, makiety, meble, malarstwo, grafika, zegary, ceramika, szkło, monety, dokumenty z odległych nam czasów są historycznym świadkiem poprzednich epok, które możemy oglądać w dawnym Zamku Piastów legnicko – brzeskich.


(szerokość: 640 / wysokość: 415)                                 Park Śródmiejski

Park Śródmiejski to drugi co do wielkości park w Chojnowie. Położony jest on w centrum miasta nad Skorą, obok Urzędu Miasta i Muzeum Regionalnego w Chojnowie. W parku znajduje się amfiteatr oraz aż 15 drzew uznanych za pomniki przyrody. Jego piękno to przede wszystkim układ drzew. Malownicze alejki w parku każdą porą roku są urokliwe i czarujące.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W „Małym" Parku  znajduje się chojnowski grab pospolity „Siedmiu Wspaniałych". Nazwa ta pochodzi od liczby konarów. „Siedmiu Wspaniałych" zajęło 2 miejsce w głosowaniu na Dolnośląski Pomnik Przyrody.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Pomimo, że Park Śródmiejski jest 5-krotnie mniejszy od Parku Piastowskiego to jego położenie i szata roślinna zachwycają.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)                                         Dom Schrama 


Dom Schrama to najstarszy i najwartościowszy budynek w naszym mieście. Dom w stylu renesansowym zbudował  dla siebie Hans Schram w 1544 roku. W swojej bogatej historii budynek był m.in. domem mieszkalnym, hotelem, restauracją,  kantyną w czasie II wojny światowej.


(szerokość: 640 / wysokość: 544)


Na elewacji frontowej zachował się bogato zdobiony portal z monogramem Hansa Schrama i jego żony.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Dawny „Dom Chemika" przeszedł wiele remontów i renowacji. W XVIII wieku został przebudowany. W 1933 roku został restaurowany, a w kolejnych latach poddany został licznym remontom. Ostatnia renowacja była w latach 2010-2011.

Odnowiona elewacja i odrestaurowany portal zabytkowej kamienicy nadały nowy szyk budynkowi. 


(szerokość: 640 / wysokość: 426)


W środku znajdują się m.in. sala klubowa, sala konferencyjna, biura, sala koncertowa z półokrągłą sceną, szatnia, pokoje gościnne z łazienkami.


(szerokość: 640 / wysokość: 426)


Odrestaurowana zabytkowa kamienica jest nie tylko historyczną budowlą ale przede wszystkim spełnia dla miasta wiele funkcji kulturalnych i  społecznych.


(szerokość: 640 / wysokość: 515)


(szerokość: 625 / wysokość: 600)


                     „Dom Kata" i Mury Obronne


Budowla wzniesiona przy murze miejskim na początku  XVII wieku. Przebudowywana była w wieku XIX. Był to prawdopodobnie budynek, który służył jako areszt lub więzienie. Kilkakrotnie był remontowany, jednak dziś jego stan jest w rozsypce. Budynek łączy się bezpośrednio z murem obronnym miasta.


(szerokość: 640 / wysokość: 480)


Bezpieczeństwo mieszkańców Chojnowa w średniowieczu zapewniały mury obronne wzniesione w pierwszej połowie XIV wieku. Linia pojedynczego pierścienia wzmocniona była basztami i chroniono głęboką fosą, wypełnioną wodą. Dostęp do miasta strzegły dwie bramy: Górna - Bolesławiecka, Dolna - Legnicka.


(szerokość: 640 / wysokość: 480)


Ponadto istniały dwie furty pełniące funkcje gospodarcze. Zamek wkomponowany w linię obronną murów, bronił miasto w południowo-zachodnim narożniku. Fortyfikacje Chojnowa poddano w XV wieku remontowi, wzmacniając ich obronność przez dobudowanie cylindrycznych występów, umożliwiających obronę flankową.


(szerokość: 640 / wysokość: 480)


Pomimo to mury obronne nie stanowiły dostatecznej przeszkody dla regularnych wojsk oblegających miasto. Brak odpowiednich funduszy na ich rozbudowę i modernizację spowodował, że już w XVI wieku pełniły one jedynie rolę zabezpieczającą miasto przed włóczęgami i rabusiami.


(szerokość: 640 / wysokość: 480)


Fortyfikacje, które od XVII wieku straciły ostateczną swą wartość obronną, uległy rozbiórce w kolejnych stuleciach. Po pożarze miasta w 1767 roku pruska komora królewska wydała pozwolenie pogorzelców na rozbiórkę murów do wysokości 4 metrów nad ziemią. W 1768 roku dokonano rozbiórki Bramy Legnickiej, a w XIX wieku, podobny los spotkał Bramę Bolesławiecką. Zasypaniu uległy również fosy okalające miasto. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie bardzo nieliczne odcinki dawnego pierścienia murów. W północno- zachodnim narożniku starego miasta możemy oglądać ich najokazalszy fragment, który zachował się w połowie swej pierwotnej wysokości.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 480)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie